Privatimport av bilar är populärt. Attraktiva priser i andra länder, och ibland fördelar i annan valuta är anledningar till att det kan vara en bra affär att importera bil från andra länder.

Fritt inom EU

Det man i dagligt tal kallar ”import” handlar i de flesta fall om införsel. Att en vara passerar gränser inom EU klassas per definition inte som import, utan som införsel. Import är det däremot om en bil tas in från ett land utanför EU.

Tryggare att köpa i Sverige

Givetvis är det enklare att gå till en svensk bilhandlare för att köpa bil, och det ger ofta möjlighet till större trygghet. Att föra in ett fordon till Sverige från ett annat land sker främst av två skäl, bilmodellen är antingen betydligt billigare i inköp i andra länder eller så tas den med som flyttgods efter en längre utlandsvistelse.

Inte alltid enkelt

Det kan däremot finnas en del praktiska problem beroende på vem du köper av, och ifrån vilket land. En anledning, förutom det korta avståndet, till att det är populärt att importera en bil från Tyskland är också processen med exportregistrering. I många andra länder är sådant mycket mer komplicerat, och det kan bli svårt att på ett snabbt och smidigt sätt kunna köra hem samma dag, om det är det som är planen.

Bilens historik

Är man dessutom nyfiken på bilens historik och tidigare ägare så finns det hinder där med. I Tyskland finns inget direkt öppet register. I Italien går det att mot en avgift få ut ett dokument ifrån "Pubblico Registro Automobilistico", som hanteras av Automobile Club d’Italia.

Värt att tänka på

Problemen med själva bilen är i princip samma som i Sverige. Här är några saker som bör kontrolleras extra noga:

 • Serviceboken ska anses vara en värdehandling, men kan tyvärr förfalskas, det vill säga stämplas i efterhand.
 • Stämmer miltalet? Kan du inte följa bilens historik från dag ett och framåt i serviceboken eller andra handlingar - titta på en annan bil.
 • Är säljaren den som äger bilen? Kontrollera uppgifterna på registreringsbeviset mot legitimation.
 • Går bilen som den ska? De konsumenträttigheter som finns i Sverige gäller inte. Att kontrollera bilens skick noga är viktigt.
 • Erbjuder säljaren en ”europagaranti”? Kontrollera innan köp hur det i så fall skulle hanteras i Sverige, och genom vilka företag.

Bilens utrustning

Bilar som importeras från andra marknader skiljer i princip alltid från den specifikation de skulle haft om de sålts nya i Sverige. I värsta fall blir bilen svår att sälja den dag du inte vill ha den längre. Ofta är dessa bilar generellt något lägre värderade. Tänk till exempel på följande:

 • Har bilen värme i stolarna?
 • Batteriet kan vara av en annan storlek. Klarar det vårt vinterklimat eller behöver det bytas ut?
 • ESP/antisladdsystem kanske inte är standard i det land du köper bil.
 • Är det vintertid glöm inte att på en gång kontrollera att det finns tillräckligt med frostskydd både i spolarvätskan och i motorns kylarvätska.
 • Följer det med vinterdäck är de med all sannolikhet inte lämpade eller godkända för bruk i svenskt vinterklimat. Räkna med att köpa en ny uppsättning, eller hitta begagnat här hemma. Merkostnad med andra ord.
Bilar kan även importeras via transport med lastbil.

Det praktiska

Har man hittat en bil och tänker köra hem blir det nödvändigt att skaffa rätt försäkring. Det kan vara en god idé att kontakta ditt försäkringsbolag redan innan du köper, och kontrollera hur bilen försäkras på rätt sätt för resan hem till Sverige.

Garantier?

När bilen kommer till Sverige finns inte samma garantier och regler som för svensksålda bilar. Avgasreningslagen (upp till 5 år och 8000 mil) gäller inte, och det kan bli krångligt att som köpare kräva hjälp av säljaren i de fall det dyker upp fel på bilen. Tänk också på att försäkringsbolag kan ha en förhöjd självrisk vid försäkringsärenden för privatimporterade bilar. 

Köpeavtal och registreringsbevis

Det som krävs vid införsel från annat EU-land är en kopia på det köpeavtal du upprättat med säljaren, och bilens registreringsbevis i original. På Transportstyrelsens hemsida finns steg-för-steg information om hur ursprungskontroll och registrering går till.

Från den 1 januari 2014 gäller enklare regler för import av så kallade samlarfordon från länder utanför EU. För sådana fordon gäller, som tidigare, att det inte utgår någon tullavgift och att momsen är 12 procent.

Import av samlarbil/veteranbil

Reglerna om vad som ska räknas som samlarfordon har dock på senare år varit hårda, bland annat har det krävts att fordonet kostade minst fem gånger det nypris fordonet hade när det var fabriksnytt och att det fanns maximalt 30 fordon registrerade i Sverige av samma märke och modell. Den förenkling av regelverket som nu trätt i kraft innebär att dessa begränsningar försvinner och att ett fordon numera måste uppfylla följande krav för att anses vara ett samlarfordon:

 • Det ska vara i ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor. Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt sett korrekt tillstånd. Moderniserade eller ombyggda fordon omfattas ej.
 • Det ska vara minst 30 år gammalt.
 • Det ska vara av en modell eller typ som inte längre tillverkas.

Övriga krav om att fordonet ska vara förhållandevis sällsynt, normalt inte användas för sitt ursprungliga ändamål, vara föremål för särskilda transaktioner utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål, och vara av större värde anses uppfyllda om de tre ovan nämnda kraven infrias.

Mer om import och införsel

Tullverket - Köpa eller sälja bil över Sveriges gräns

Transportstyrelsen - Fordonsimport och ursprungskontroll