Läsa och radera felkoder själv

Genom bilens OBD-uttag, diagnosuttaget, kan en felkodsläsare anslutas. Det finns riktigt billiga varianter för bara ett par hundralappar, som klarar att läsa och radera koder, även om verkstäder ofta använder mer avancerade verktyg med en stor mängd övriga funktioner. Att läsa felkoder är enkelt, men att felsöka och bestämma lämplig åtgärd bör överlåtas till en verkstad.

Om du ändå är nyfiken på att själv ta reda på mer om ett fel, eller chansa på att släcka en varningslampa och hoppas att den inte återkommer, har vi sammanställt en lista över alla de koder som är generella och delas mellan samtliga bilmodeller med OBD II, vilket är bensinbilar från och med 2001 års modell samt dieselbilar från och med 2004 års modell.

Ha tändningen på

Ett diagnosverktyg har inte alltid en egen strömkälla. Det är istället ett av stiften i bilens OBD-kontakt som bidrar med ström. För att verktyget ska fungera, och bilens system kunna läsas av, måste tändningen vara på, men bilens motor kan vara avstängd. Genom att bara läsa och radera felkoder förstörs inget i bilen, och det är i princip utan risk att själv navigera i menyer och avläsa data. Den viktiga programvaran och alla bilens fabriksinställningar går inte att påverka bara genom att själv gå in och läsa eller radera felkoder.

Här är hela listan med felkoder P0001 – P099F:

P0001 Bränslevolymsregulator, öppen krets

P0002 Bränslevolymsregulator, område/prestanda

P0003 Bränslevolymsregulator, låg signal

P0004 Bränslevolymsregulator, hög signal

P0005 Bränsleavstängningsventil "A" Styrkrets / öppen

P0006 Bränsleavstängningsventil "A" Styrkrets låg signal

P0007 Bränsleavstängningsventil "A" Styrkrets hög signal

P0008 Motorlägessystemets funktion (bank 1)

P0009 Motorlägessystemets funktion (bank 2)

P000A Insugskamaxelläge (A) långsam respons (bank 1)

P000B Avgaskamaxelläge (B) långsam respons (bank 1)

P000C Insugskamaxelläge (A) långsam respons (bank 2)

P000D Avgaskamaxelläge (B) långsam respons (bank 2)

P000E Bränslevolymsregulator kontrollen överskred adaptionsvärde

P000F Bränslesystemets övertrycksventil aktiverad

P0010 Insugskamaxelläge (A) manöverdonskrets / öppen (bank 1)

P0011 Insugskamaxellägestiming (A) - för tidig (bank 1)

P0012 Insugskamaxellägestiming (A) - för sen (bank 1)

P0013 Avgaskamaxelläge (A) manöverdonskrets / öppen (bank 1)

P0014 Avgaskamaxellägestiming (A) - för tidig (bank 1)

P0015 Avgaskamaxellägestiming (A) - för sen (bank 1)

P0016 Vevaxelläge - kamaxelläge felaktigt förhållande (bank 1 givare A)

P0017 Vevaxelläge - kamaxelläge felaktigt förhållande (bank 1 givare B)

P0018 Vevaxelläge - kamaxelläge felaktigt förhållande (bank 2 givare A)

P0019 Vevaxelläge - kamaxelläge felaktigt förhållande (bank 2 givare B)

P001A Insugskam (A) profilkontrollkrets / öppen (bank 1)

P001B Insugskam (A) profilkontrollkrets låg signal (bank 1)

P001C Insugskam (A) profilkontrollkrets hög signal (bank 1)

P001D Insugskam (A) profilkontrollkrets / öppen (bank 2)

P001E Insugskam (A) profilkontrollkrets låg signal (bank 2)

P001F Insugskam (A) profilkontrollkrets hög signal (bank 2)

P0020 Insugskamaxelläge (A) manöverdonskrets / öppen (bank 2)

P0021 Insugskamaxellägestiming (A) - för tidig (bank 2)

P0022 Insugskamaxellägestiming (A) - för sen (bank 2)

P0023 Avgaskamaxelläge (A) manöverdonskrets / öppen (bank 2)

P0024 Avgaskamaxellägestiming (A) - för tidig (bank 2)

P0025 Avgaskamaxellägestiming (A) - för sen (bank 2)

P0026 Insugsventilstyrning magnetventilkrets område/prestanda (bank 1)

P0027 Avgasventilstyrning magnetventilkrets område/prestanda (bank 1)

P0028 Insugsventilstyrning magnetventilkrets område/prestanda (bank 2)

P0029 Avgasventilstyrning magnetventilkrets område/prestanda (bank 2)

P002A Avgaskam (A) profilkontrollkrets / öppen (bank 1)

P002B Avgaskam (B) profilkontrollkrets låg signal (bank 1)

P002C Avgaskam (B) profilkontrollkrets hög signal (bank 1)

P002D Avgaskam (A) profilkontrollkrets / öppen (bank 2)

P002E Avgaskam (B) profilkontrollkrets låg signal (bank 2)

P002F Avgaskam (B) profilkontrollkrets hög signal (bank 2)

P0030 HO2S Värmarstyrkrets (bank 1 givare 1)

P0031 HO2S Värmarstyrkrets låg signal (bank 1 givare 1)

P0032 HO2S Värmarstyrkrets hög signal (bank 1 givare 1)

P0033 Turboladdare bypass-ventil styrkrets / öppen

P0034 Turboladdare bypass-ventil styrkrets låg signal

P0035 Turboladdare bypass-ventil styrkrets hög signal

P0036 HO2S Värmarstyrkrets (bank 1 givare 2)

P0037 HO2S Värmarstyrkrets låg signal (bank 1 givare 2)

P0038 HO2S Värmarstyrkrets hög signal (bank 1 givare 2)

P0039 Turboladdare bypass-ventil styrkrets område/prestanda

P003A Turboladdare överladdningsstyrläge "A" överskred adaptionsvärde

P003B Turboladdare överladdningsstyrläge "B" överskred adaptionsvärde

P003C Insugskamaxelprofil (A) kontroll, prestanda eller fastnat i stängt läge (bank 1)

P003D Insugskamaxelprofil (A) kontroll, fastnat i öppet läge (bank 1)

P003E Insugskamaxelprofil (A) kontroll, prestanda eller fastnat i stängt läge (bank 2)

P003F Insugskamaxelprofil (A) kontroll, fastnat i öppet läge (bank 2)

P0040 Lambdasondsignaler förväxlade, Bank1 Sensor1 /Bank2 Sensor1

P0041 Lambdasondsignaler förväxlade, Bank1 Sensor2 /Bank2 Sensor2

P0042 HO2S Värmarstyrkrets (bank 1 givare 3)

P0043 HO2S Värmarstyrkrets låg signal (bank 1 givare 3)

P0044 HO2S Värmarstyrkrets hög signal (bank 1 givare 3)

P0045 Turboladdare överladdningsstyrning "A" krets / öppen

P0046 Turboladdare överladdningsstyrning "A" krets område/prestanda

P0047 Turboladdare överladdningsstyrning "A" krets låg signal

P0048 Turboladdare överladdningsstyrning "A" krets hög signal

P0049 Turboladdare turbin övervarvar

P004A Turboladdare överladdningsstyrning "B" krets / öppen

P004B Turboladdare överladdningsstyrning "B" krets område/prestanda

P004C Turboladdare överladdningsstyrning "B" krets låg signal

P004D Turboladdare överladdningsstyrning "B" krets hög signal

P004E Turboladdare överladdningsstyrning "A" krets intermittent/ojämn

P004F Turboladdare överladdningsstyrning "B" krets intermittent/ojämn

P0050 HO2S Värmarstyrkrets (bank 2 givare 1)

P0051 HO2S Värmarstyrkrets låg signal (bank 2 givare 1)

P0052 HO2S Värmarstyrkrets hög signal (bank 2 givare 1)

P0053 HO2S Värmemotstånd (bank 1 givare 1)

P0054 HO2S Värmemotstånd (bank 1 givare 2)

P0055 HO2S Värmemotstånd (bank 1 givare 3)

P0056 HO2S Värmarstyrkrets (bank 2 givare 2)

P0057 HO2S Värmarstyrkrets låg signal (bank 2 givare 2)

P0058 HO2S Värmarstyrkrets hög signal (bank 2 givare 2)

P0059 HO2S Värmemotstånd (bank 2 givare 1)

P005A Avgaskamaxelprofil (B) kontroll, prestanda eller fastnat i stängt läge (bank 1)

P005B Avgaskamaxelprofil (B) kontroll, fastnat i öppet läge (bank 1)

P005C Avgaskamaxelprofil (B) kontroll, prestanda eller fastnat i stängt läge (bank 2)

P005D Avgaskamaxelprofil (B) kontroll, fastnat i öppet läge (bank 2)

P005E Turboladdare överladdningsstyrning "B" matningsspänningskrets låg signal

P005F Turboladdare överladdningsstyrning "B" matningsspänningskrets hög signal

P0060 HO2S Värmemotstånd (bank 2 givare 2)

P0061 HO2S Värmemotstånd (bank 2 givare 3)

P0062 HO2S Värmarstyrkrets (bank 2 givare 3)

P0063 HO2S Värmarstyrkrets låg signal (bank 2 givare 3)

P0064 HO2S Värmarstyrkrets hög signal (bank 2 givare 3)

P0065 Luftassisterad insprutare styrområde/prestanda

P0066 Luftassisterad insprutare styrkrets eller krets låg

P0067 Luftassisterad insprutare styrkrets hög

P0068 Samband MAP/MAF - Spjälläge

P0069 MAP - barometertryckkorrelering

P006A MAP - massa eller volym, luftflöde felaktigt förhållande (bank 1)

P006B MAP - avgastryck felaktigt förhållande

P006C MAP - turboladdarens insugstryck felaktigt förhållande

P006D Barometertryck - turboladdarens insugstryck felaktigt förhållande

P006E Turboladdare överladdningsstyrning "A" matningsspänningskrets låg signal

P006F Turboladdare överladdningsstyrning "A" matningsspänningskrets hög signal

P0070 Omgivningstemperaturgivarkrets

P0071 Omgivningstemperaturgivare, områdes/prestanda problem

P0072 Omgivningstemperaturgivarkrets låg signal

P0073 Omgivningstemperaturgivarkrets hög signal

P0074 Omgivningstemperaturgivare, intermittent/ojämn

P0075 Insugningsventilstyrkrets (bank 1)

P0076 Insugningsventilstyrkrets låg (bank 1)

P0077 Insugningsventilstyrkrets hög (bank 1)

P0078 Avgasventilstyrkrets (bank 1)

P0079 Avgasventilstyrkrets låg (bank 1)

P007A Laddluftkylarens temperaturgivarkrets (bank 1)

P007B Laddluftkylarens temperaturgivarkrets område/prestanda (bank 1)

P007C Laddluftkylarens temperaturgivarkrets låg signal (bank 1)

P007D Laddluftkylarens temperaturgivarkrets hög signal (bank 1)

P007E Laddluftkylarens temperaturgivarkrets intermittent/ojämn (bank 1)

P007F Laddluftkylarens temperaturgivare bank 1 / 2 felaktigt förhållande

P0080 Avgasventilstyrkrets hög (bank 1)

P0081 Insugningsventilstyrkrets (bank 2)

P0082 Insugningsventilstyrkrets låg (bank 2)

P0083 Insugningsventilstyrkrets hög (bank 2)

P0084 Avgasventilstyrkrets (bank 2)

P0085 Avgasventilstyrkrets låg (bank 2)

P0086 Avgasventilstyrkrets hög (bank 2)

P0087 Bränsletryck, för lågt

P0088 Bränsletryck, för högt

P0089 Bränsletryckregulator, områdes/prestanda problem

P008A Bränslesystem lågtrycksdel, tryck för lågt

P008B Bränslesystem lågtrycksdel, tryck för högt

P008C Bränslekylpumpens styrkrets / öppen

P008D Bränslekylpumpens styrkrets låg signal

P008E Bränslekylpumpens styrkrets hög signal

P008F Motorkyltemperatur / bränsletemperatur felaktigt förhållande

P0090 Bränsletrycksregulator styrkrets / öppen

P0091 Bränsletryckregulator, låg insignal

P0092 Bränsletryckregulator, hög insignal

P0093 Läckdetektering bränslesystem, stor läcka

P0094 Läckdetektering bränslesystem, liten läcka

P0095 Insugslufttemperaturgivare 2 krets (bank 1)

P0096 Insugslufttemperaturgivare 2 krets område/prestanda (bank 1)

P0097 Insugslufttemperaturgivare 2 krets låg signal (bank 1)

P0098 Insugslufttemperaturgivare 2 krets hög signal (bank 1)

P0099 Insugslufttemperaturgivare 2 krets intermittent/ojämn (bank 1)

P009A Insugslufttemperatur /omgivningstemperatur felaktigt förhållande

P009B Bränsletrycksavlastning styrkrets / öppen

P009C Bränsletrycksavlastning styrkrets låg signal

P009D Bränsletrycksavlastning styrkrets hög signal

P009E Avlastningsreglering bränsletryck; prestanda/fastnat i stängt läge

P009F Avlastningsreglering bränsletryck; fastnat i öppet läge

P00A0 Laddluftkylarens temperaturgivarkrets (bank 2)

P00A1 Laddluftkylarens temperaturgivarkrets område/prestanda (bank 2)

P00A2 Laddluftkylarens temperaturgivarkrets låg signal (bank 2)

P00A3 Laddluftkylarens temperaturgivarkrets hög signal (bank 2)

P00A4 Laddluftkylarens temperaturgivarkrets intermittent/ojämn (bank 2)

P00A5 Insugslufttemperaturgivare 2 krets (bank 2)

P00A6 Insugslufttemperaturgivare 2 krets område/prestanda (bank 2)

P00A7 Insugslufttemperaturgivare 2 krets låg signal (bank 2)

P00A8 Insugslufttemperaturgivare 2 krets hög signal (bank 2)

P00A9 Insugslufttemperaturgivare 2 krets intermittent/ojämn (bank 2)

P00AA Insugslufttemperaturgivare 1 krets (bank 2)

P00AB Insugslufttemperaturgivare 1 krets område/prestanda (bank 2)

P00AC Insugslufttemperaturgivare 1 krets låg signal (bank 2)

P00AD Insugslufttemperaturgivare 1 krets hög signal (bank 2)

P00AE Insugslufttemperaturgivare 1 krets intermittent/ojämn (bank 2)

P00AF Turbo/överladdningsstyrenhet A; prestanda

P00B0 Turbo/överladdningsstyrenhet B; prestanda

P00B1 Kylarens kylvätsketemperaturgivarkrets

P00B2 Kylarens kylvätsketemperaturgivarkrets område/prestanda

P00B3 Kylarens kylvätsketemperaturgivarkrets låg signal

P00B4 Kylarens kylvätsketemperaturgivarkrets hög signal

P00B5 Kylarens kylvätsketemperaturgivarkrets intermittent/ojämn

P00B6 Kylarens kylvätsketemperatur / motorns kylvätsketemperatur felaktigt förhållande

P00B7 Motorns kylvätskeflöde lågt/prestanda

P00B8 MAP - massa eller volym, luftflöde felaktigt förhållande (bank 2)

P00B9 Lågt tryck bränslesystemtryck – för lågt, låg omgivningstemperatur

P00BA Lågt bränsletryck – tvångsstyrd begränsad effekt

P00BB Otillräckligt flöde i bränsleinsprutare – tvångsstyrd begränsad effekt

P00BC Luftflödeskrets "A", massa eller volym område/prestanda - luftflöde för lågt

P00BD Luftflödeskrets "A", massa eller volym område/prestanda - luftflöde för högt

P00BE Luftflödeskrets "B", massa eller volym område/prestanda - luftflöde för lågt

P00BF Luftflödeskrets "B", massa eller volym område/prestanda - luftflöde för högt

P0100 Luftflödeskrets "A", massa eller volym

P0101 Luftflödeskrets "A", massa eller volym, område/prestanda-problem

P0102 Luftflödeskrets "A", massa eller volym låg signal

P0103 Luftflödeskrets "A", massa eller volym hög signal

P0104 Luftflödeskrets "A", massa eller volym, intermittent/ojämn

P0105 Grenrör absolut tryck/BARO krets

P0106 Insugningsrörstryck/barometertryckkrets, område/prestanda-problem

P0107 Insugsrörtryck/barometertryckgivare, låg signal

P0108 Insugsrörtryck/barometertryckgivare, hög signal

P0109 Insugningsrörstryck/barometertryckkrets, intermittent

P010A Luftflödeskrets "B", massa eller volym

P010B Luftflödeskrets "B", massa eller volym, område/prestanda-problem

P010C Luftflödeskrets "B", massa eller volym låg signal

P010D Luftflödeskrets "B", massa eller volym hög signal

P010E Luftflödeskrets "B", massa eller volym, intermittent/ojämn

P010F Luftlödesgivare "A" / "B" massa eller volym, felaktig förhållande

P0110 Insugslufttemperaturgivare 1 krets (bank 1)

P0111 Insugslufttemperaturgivare 1 krets område/prestanda (bank 1)

P0112 Insugslufttemperaturgivare 1 krets låg signal (bank 1)

P0113 Insugslufttemperaturgivare 1 krets hög signal (bank 1)

P0114 Insugslufttemperaturgivare 1 intermittent/ojämn (bank 1)

P0115 Motorns kylvätsketemperaturgivarkrets 1

P0116 Motorns kylvätsketemperaturgivarkrets 1 område/prestanda

P0117 Motorns kylvätsketemperaturgivarkrets 1 låg signal

P0118 Motorns kylvätsketemperaturgivarkrets 1 hög signal

P0119 Motorns kylvätsketemperaturgivarkrets 1 intermittent/ojämn

P011A Motorns kylvätsketemperaturgivare 1 / 2 felaktigt förhållande

P011B Motortemp/insugningslufttemp; felaktigt förhållande

P011C Laddlufttemperatur / insugslufttemperatur felaktigt förhållande (bank 1)

P011D Laddlufttemperatur / insugslufttemperatur felaktigt förhållande (bank 2)

P0120 Gasspjäll/pedallägesgivarkrets "A"

P0121 Gasspjäll/pedallägesgivarkrets "A" område/prestanda

P0122 Gasspjäll/pedallägesgivarkrets "A" låg signal

P0123 Gasspjäll/pedallägesgivarkrets "A" hög signal

P0124 Gasspjäll/pedallägesgivarkrets "A" intermittent

P0125 Otillräcklig kylvätsketemperatur för bränslekontroll med sluten krets

P0126 Otillräcklig kylvätsketemperatur för stabil drift

P0127 Insugningslufttemperatur för hög

P0128 Kylmedeltermostat (kylmedelstemperatur under termostatens reglertemperatur)

P0129 Barometertryck för lågt

P012A Insugningstryckgivare turbosystem, kretsfel

P012B Insugningstryckgivare turbosystem, område prestanda.

P012C Insugningstryckgivare turbosystem, kortslutning mot gods.

P012D Insugningstryckgivare turbosystem, kortslutning mot plus.

P012E Insugstryckgivare turbosystem, intermittent/ojämn.

P0130 O2-sensorkrets (bank 1, sensor 1)

P0131 O2-sensorkrets, låg spänning (bank 1, sensor 1)

P0132 O2-sensorkrets, hög spänning (bank 1, sensor 1)

P0133 O2-sensorkrets, långsam respons (bank 1, sensor 1)

P0134 O2-sensorkrets, ingen aktivitet detekterad (bank 1, sensor 1)

P0135 O2-sensorvärmare (bank 1, sensor 1)

P0136 O2-sensorkrets (bank 1, sensor 2)

P0137 O2-sensorkrets, låg spänning (bank 1, sensor 2)

P0138 O2-sensorkrets, hög spänning (bank 1, sensor 2)

P0139 O2-sensorkrets, långsam respons (bank 1, sensor 2)

P013A O2-sensor, långsam respons - fet till mager (bank 1, sensor 2)

P013B O2-sensor, långsam respons - mager till fet (bank 1, sensor 2)

P013C O2-sensor, långsam respons - fet till mager (bank 2, sensor 2)

P013D O2-sensor, långsam respons - mager till fet (bank 2, sensor 2)

P013E O2-sensor, fördröjd respons - fet till mager (bank 1, sensor 2)

P013F O2-sensor, fördröjd respons - mager till fet (bank 1, sensor 2)

P0140 O2-sensorkrets, ingen aktivitet detekterad (bank 1, sensor 2)

P0141 O2-sensorvärmare (bank 1, sensor 2)

P0142 O2-sensorkrets (bank 1, sensor 3)

P0143 O2-sensorkrets, låg spänning (bank 1, sensor 3)

P0144 O2-sensorkrets, hög spänning (bank 1, sensor 3)

P0145 O2-sensorkrets, långsam respons (bank 1, sensor 3)

P0146 O2-sensorkrets, ingen aktivitet detekterad (bank 1, sensor 3)

P0147 O2-sensorvärmare (bank 1, sensor 3)

P0148 Bränsleleveransfel

P0149 Bränsletimer fel

P014A O2-sensor, fördröjd respons - fet till mager (bank 2, sensor 2)

P014B O2-sensor, fördröjd respons - mager till fet (bank 2, sensor 2)

P014C O2-sensor, långsam respons - fet till mager (bank 1, sensor 1)

P014D O2-sensor, långsam respons - mager till fet (bank 1, sensor 1)

P014E O2-sensor, långsam respons - fet till mager (bank 2, sensor 1)

P014F O2-sensor, långsam respons - mager till fet (bank 2, sensor 1)

P0150 O2-sensorkrets (bank 2, sensor 1)

P0151 O2-sensorkrets, låg spänning (bank 2, sensor 1)

P0152 O2-sensorkrets, hög spänning (bank 2, sensor 1)

P0153 O2-sensorkrets, långsam respons (bank 2, sensor 1)

P0154 O2-sensorkrets, ingen aktivitet detekterad (bank 2, sensor 1)

P0155 O2-sensorvärmare (bank 2, sensor 1)

P0156 O2-sensorkrets (bank 2, sensor 2)

P0157 O2-sensorkrets, låg spänning (bank 2, sensor 2)

P0158 O2-sensorkrets, hög spänning (bank 2, sensor 2)

P0159 O2-sensorkrets, långsam respons (bank 2, sensor 2)

P015A O2-sensor, fördröjd respons - fet till mager (bank 1, sensor 1)

P015B O2-sensor, fördröjd respons - mager till fet (bank 1, sensor 1)

P015C O2-sensor, fördröjd respons - fet till mager (bank 2, sensor 1)

P015D O2-sensor, fördröjd respons - mager till fet (bank 2, sensor 1)

P0160 O2-sensorkrets, ingen aktivitet detekterad (bank 2, sensor 2)

P0161 O2-sensorkrets värmarkrets (bank 2, sensor 2)

P0162 O2-sensorkrets (bank 2, sensor 3)

P0163 O2-sensorkrets, låg spänning (bank 2, sensor 3)

P0164 O2-sensorkrets, hög spänning (bank 2, sensor 3)

P0165 O2-sensorkrets, långsam respons (bank 2, sensor 3)

P0166 O2-sensorkrets, ingen aktivitet detekterad (bank 2, sensor 3)

P0167 O2-sensorvärmare (bank 2, sensor 3)

P0168 Motor bränsletemperatur för hög

P0169 Felaktig bränsleblandning

P0170 Bränsleinställning, fel (bank 1)

P0171 System för magert (bank 1)

P0172 System för fett (bank 1)

P0173 Bränsleinställning, fel (bank 2)

P0174 System för magert (bank 2)

P0175 System för fett (bank 2)

P0176 Bränsleblandningsgivarkrets, fel

P0177 Bränsleblandningsgivarkrets, område/prestanda

P0178 Bränsleblandningsgivarkrets, låg signal

P0179 Bränsleblandningsgivarkrets, hög signal

P0180 Bränsletemperaturgivarkrets "A"

P0181 Bränsletemperaturgivarkrets "A" område/prestanda

P0182 Bränsletemperaturgivarkrets "A" låg signal

P0183 Bränsletemperaturgivarkrets "A" hög signal

P0184 Bränsletemperaturgivarkrets "A" intermittent

P0185 Bränsletemperaturgivarkrets "B"

P0186 Bränsletemperaturgivarkrets "B" område/prestanda

P0187 Bränsletemperaturgivarkrets "B" låg signal

P0188 Bränsletemperaturgivarkrets "B" hög signal

P0189 Bränsletemperaturgivarkrets "B" intermittent

P018A Bränsletryckgivarkrets "B"

P018B Bränsletryckgivarkrets "B" område/prestanda

P018C Bränsletryckgivarkrets "B" låg signal

P018D Bränsletryckgivarkrets "B" hög signal

P018E Bränsletryckgivarkrets "B" intermittent/ojämn

P018F Bränslesystemets övertrycksventil aktiveras ofta

P0190 Bränsleskenans tryckgivarkrets "A"

P0191 Bränsleskenans tryckgivarkrets "A" område/prestanda

P0192 Bränsleskenans tryckgivarkrets "A" låg signal

P0193 Bränsleskenans tryckgivarkrets "A" hög signal

P0194 Bränsleskenans tryckgivarkrets "A" intermittent/ojämn

P0195 Motoroljetemperatursensorkrets

P0196 Motoroljetemperaturgivare, område/prestanda

P0197 Motoroljetemperaturgivarkrets låg signal

P0198 Motoroljetemperaturgivarkrets hög signal

P0199 Motoroljetemperaturgivarkrets intermittent/ojämn

P0200 Insprutningskrets

P0201 Cylinder 1 Insprutningskrets / öppen

P0202 Cylinder 2 Insprutningskrets / öppen

P0203 Cylinder 3 Insprutningskrets / öppen

P0204 Cylinder 4 Insprutningskrets / öppen

P0205 Cylinder 5 Insprutningskrets / öppen

P0206 Cylinder 6 Insprutningskrets / öppen

P0207 Cylinder 7 Insprutningskrets / öppen

P0208 Cylinder 8 Insprutningskrets / öppen

P0209 Cylinder 9 Insprutningskrets / öppen

P020A Cylinder 1 Insprutningsinställning

P020B Cylinder 2 Insprutningsinställning

P020C Cylinder 3 Insprutningsinställning

P020D Cylinder 4 Insprutningsinställning

P020E Cylinder 5 Insprutningsinställning

P020F Cylinder 6 Insprutningsinställning

P0210 Cylinder 10 Insprutningskrets / öppen

P0211 Cylinder 11 Insprutningskrets / öppen

P0212 Cylinder 12 Insprutningskrets / öppen

P0213 Kallstartinsprutning 1

P0214 Kallstartinsprutning 2, fel

P0215 Motor, avstängningsmagnetventil, fel

P0216 Insprutningstidkrets, fel

P0217 Motorns kylvätska överskrider temperaturvillkor

P0218 Transmissionsvätska överskrider temperaturvillkor

P0219 Motorn håller övervarvtal

P021A Cylinder 7 Insprutningsinställning

P021B Cylinder 8 Insprutningsinställning

P021C Cylinder 9 Insprutningsinställning

P021D Cylinder 10 Insprutningsinställning

P021E Cylinder 11 Insprutningsinställning

P021F Cylinder 12 Insprutningsinställning

P0220 Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "B"

P0221 Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "B" område/prestanda

P0222 Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "B" låg signal

P0223 Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "B" hög signal

P0224 Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "B" intermittent

P0225 Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "C"

P0226 Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "C" område/prestanda

P0227 Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "C" låg signal

P0228 Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "C" hög signal

P0229 Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "C" intermittent

P022A Laddluftkylarens bypass-styrkrets "A" /öppen

P022B Laddluftkylarens bypass-styrkrets "A" låg signal

P022C Laddluftkylarens bypass-styrkrets "A" hög signal

P022D Laddluftkylarens bypass-styrkrets "B" /öppen

P022E Laddluftkylarens bypass-styrkrets "B" låg signal

P022F Laddluftkylarens bypass-styrkrets "B" hög signal

P0230 Bränslepump primärkrets

P0231 Bränslepump sekundärkrets, låg signal

P0232 Bränslepump sekundärkrets, hög signal

P0233 Bränslepump sekundärkrets, intermittent

P0234 Turboladdare "A", för högt laddtryck.

P0235 Turboladdare överladdningsgivarkrets "A"

P0236 Turboladdare överladdningsgivarkrets "A" område/prestanda

P0237 Turboladdare överladdningsgivarkrets "A" låg signal

P0238 Turboladdare överladdningsgivarkrets "A" hög signal

P0239 Turboladdare överladdningsgivarkrets "B"

P023A Laddluftkylarens kylvätskepumpstyrkrets/öppen

P023B Laddluftkylarens kylvätskepumpstyrkrets låg signal

P023C Laddluftkylarens kylvätskepumpstyrkrets hög signal

P023D Insugsrörtryck - turboladdare överladdningsgivare "A" felaktigt förhållande

P023E Insugsrörtryck - turboladdare överladdningsgivare "B" felaktigt förhållande

P023F Bränslepumpens sekundärkrets / öppen

P0240 Turboladdare överladdningsgivarkrets "B" område/prestanda

P0241 Turboladdare överladdningsgivarkrets "B" låg signal

P0242 Turboladdare överladdningsgivarkrets "B" hög signal

P0243 Turboladdare Wastegate-magnetventil "A"

P0244 Turboladdare Wastegate-magnetventil "A" område/prestanda

P0245 Turboladdare Wastegate-magnetventil "A" låg signal

P0246 Turboladdare Wastegate-magnetventil "A" hög signal

P0247 Turboladdare Wastegate-magnetventil "B"

P0248 Turboladdare Wastegate-magnetventil "B" område/prestanda

P0249 Turboladdare Wastegate-magnetventil "B" låg signal

P024A Laddluftkylarens bypass-styrkrets "A" område/prestanda

P024B Laddluftkylarens bypass-styrkrets "A" kärvar

P024C Laddluftkylarens bypass-lägesgivarkrets "A"

P024D Laddluftkylarens bypass-lägesgivarkrets "A" område/prestanda

P024E Laddluftkylarens bypass-lägesgivarkrets "A" låg signal

P024F Laddluftkylarens bypass-lägesgivarkrets "A" hög signal

P0250 Turboladdare Wastegate-magnetventil "B" hög signal

P0251 Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "A"

P0252 Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "A" område/prestanda

P0253 Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "A" låg signal

P0254 Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "A" hög signal

P0255 Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "A" intermittent

P0256 Insprutningspump, bränslemätningsstyrning B, fel

P0257 Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "B" område/prestanda

P0258 Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "B" låg signal

P0259 Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "B" hög signal

P025A Bränslepumpsmodulens styrkrets/öppen

P025B Bränslepumpsmodulens styrkrets område/prestanda

P025C Bränslepumpsmodulens styrkrets låg signal

P025D Bränslepumpsmodulens styrkrets hög signal

P0260 Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "B" intermittent

P0261 Cylinder 1, insprutningskrets, låg signal

P0262 Cylinder 1, insprutningskrets, hög signal

P0263 Cylinder 1, fördelning/balans

P0264 Cylinder 2, insprutningskrets, låg signal

P0265 Cylinder 2, insprutningskrets, hög signal

P0266 Cylinder 2, fördelning/balans

P0267 Cylinder 3, insprutningskrets, låg signal

P0268 Cylinder 3, insprutningskrets, hög signal

P0269 Cylinder 3, fördelning/balans

P0270 Cylinder 4, insprutningskrets, låg signal

P0271 Cylinder 4, insprutningskrets, hög signal

P0272 Cylinder 4, fördelning/balans

P0273 Cylinder 5, insprutningskrets, låg signal

P0274 Cylinder 5, insprutningskrets, hög signal

P0275 Cylinder 5, fördelning/balans

P0276 Cylinder 6, insprutningskrets, låg signal

P0277 Cylinder 6, insprutningskrets, hög signal

P0278 Cylinder 6, fördelning/balans

P0279 Cylinder 7, insprutningskrets, låg signal

P0280 Cylinder 7, insprutningskrets, hög signal

P0281 Cylinder 7, fördelning/balans

P0282 Cylinder 8, insprutningskrets, låg signal

P0283 Cylinder 8, insprutningskrets, hög signal

P0284 Cylinder 8, fördelning/balans

P0285 Cylinder 9, insprutningskrets, låg signal

P0286 Cylinder 9, insprutningskrets, hög signal

P0287 Cylinder 9, fördelning/balans

P0288 Cylinder 10, insprutningskrets, låg signal

P0289 Cylinder 10, insprutningskrets, hög signal

P0290 Cylinder 10, fördelning/balans

P0291 Cylinder 11, insprutningskrets, låg signal

P0292 Cylinder 11, insprutningskrets, hög signal

P0293 Cylinder 11, fördelning/balans

P0294 Cylinder 12, insprutningskrets, låg signal

P0295 Cylinder 12, insprutningskrets, hög signal

P0296 Cylinder 12, fördelning/balans

P0297 Fordon överhastighetsförhållande

P0298 Motoroljan överskrider temperaturvillkor

P0299 Turboladdare "A", för lågt laddtryck.

P029A Cylinder 1 – bränsleinställningen på max.gränsen

P029B Cylinder 1 – bränsleinställningen på min.gränsen

P029C Cylinder 1 – insprutare begränsad

P029D Cylinder 1 – insprutare läcker

P029E Cylinder 2 – bränsleinställningen på max.gränsen

P029F Cylinder 2 – bränsleinställningen på min.gränsen

P02A0 Cylinder 2 – insprutare begränsad

P02A1 Cylinder 2 – insprutare läcker

P02A2 Cylinder 3 – bränsleinställningen på max.gränsen

P02A3 Cylinder 3 – bränsleinställningen på min.gränsen

P02A4 Cylinder 3 – insprutare begränsad

P02A5 Cylinder 3 – insprutare läcker

P02A6 Cylinder 4 – bränsleinställningen på max.gränsen

P02A7 Cylinder 4 – bränsleinställningen på min.gränsen

P02A8 Cylinder 4 – insprutare begränsad

P02A9 Cylinder 4 – insprutare läcker

P02AA Cylinder 5 – bränsleinställningen på max.gränsen

P02AB Cylinder 5 – bränsleinställningen på min.gränsen

P02AC Cylinder 5 – insprutare begränsad

P02AD Cylinder 5 – insprutare läcker

P02AE Cylinder 6 – bränsleinställningen på max.gränsen

P02AF Cylinder 6 – bränsleinställningen på min.gränsen

P02B0 Cylinder 6 – insprutare begränsad

P02B1 Cylinder 6 – insprutare läcker

P02B2 Cylinder 7 – bränsleinställningen på max.gränsen

P02B3 Cylinder 7 – bränsleinställningen på min.gränsen

P02B4 Cylinder 7 – insprutare begränsad

P02B5 Cylinder 7 – insprutare läcker

P02B6 Cylinder 8 – bränsleinställningen på max.gränsen

P02B7 Cylinder 8 – bränsleinställningen på min.gränsen

P02B8 Cylinder 8 – insprutare begränsad

P02B9 Cylinder 8 – insprutare läcker

P02BA Cylinder 9 – bränsleinställningen på max.gränsen

P02BB Cylinder 9 – bränsleinställningen på min.gränsen

P02BC Cylinder 9 – insprutare begränsad

P02BD Cylinder 9 – insprutare läcker

P02BE Cylinder 10 – bränsleinställningen på max.gränsen

P02BF Cylinder 10 – bränsleinställningen på min.gränsen

P02C0 Cylinder 10 – insprutare begränsad

P02C1 Cylinder 10 – insprutare läcker

P02C2 Cylinder 11 – bränsleinställningen på max.gränsen

P02C3 Cylinder 11 – bränsleinställningen på min.gränsen

P02C4 Cylinder 11 – insprutare begränsad

P02C5 Cylinder 11 – insprutare läcker

P02C6 Cylinder 12 – bränsleinställningen på max.gränsen

P02C7 Cylinder 12 – bränsleinställningen på min.gränsen

P02C8 Cylinder 12 – insprutare begränsad

P02C9 Cylinder 12 – insprutare läcker

P02CA Turboladdare B, för högt laddtryck.

P02CB Turboladdare B, för lågt laddtryck.

P02CC Cylinder 1, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns

P02CD Cylinder 1, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns

P02CE Cylinder 2, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns

P02CF Cylinder 2, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns

P02D0 Cylinder 3, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns

P02D1 Cylinder 3, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns

P02D2 Cylinder 4, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns

P02D3 Cylinder 4, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns

P02D4 Cylinder 5, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns

P02D5 Cylinder 5, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns

P02D6 Cylinder 6, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns

P02D7 Cylinder 6, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns

P02D8 Cylinder 7, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns

P02D9 Cylinder 7, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns

P02DA Cylinder 8, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns

P02DB Cylinder 8, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns

P02DC Cylinder 9, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns

P02DD Cylinder 9, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns

P02DE Cylinder 10, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns

P02DF Cylinder 10, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns

P02E0 Dieselinsug luftflödesstyrkrets / öppen

P02E1 Dieselinsug luftflödesstyrning, prestanda

P02E2 Dieselinsug luftflödesstyrkrets låg signal

P02E3 Dieselinsug luftflödesstyrkrets hög signal

P02E4 Dieselinsug luftflödesstyrning fast i öppet läge

P02E5 Dieselinsug luftflödesstyrning fast i stängt läge

P02E6 Dieselinsug luftflödeslägesgivarkrets

P02E7 Dieselinsug luftflödesgivarläge område/prestanda

P02E8 Dieselinsug luftflödeslägesgivarkrets låg signal

P02E9 Dieselinsug luftflödeslägesgivarkrets hög signal

P02EA Dieselinsug luftflödesgivarkrets intermittent/ojämn

P02EB Dieselinsug luftflödesstyrmotorström område/prestanda

P02EC Dieselinsug luftflödesstyrsystem - högt luftflöde registrerat

P02ED Dieselinsug luftflödesstyrsystem - lågt luftflöde registrerat

P02EE Cylinder 1 Insprutarkrets område/prestanda

P02EF Cylinder 2 Insprutarkrets område/prestanda

P02F0 Cylinder 3 Insprutarkrets område/prestanda

P02F1 Cylinder 4 Insprutarkrets område/prestanda

P02F2 Cylinder 5 Insprutarkrets område/prestanda

P02F3 Cylinder 6 Insprutarkrets område/prestanda

P02F4 Cylinder 7 Insprutarkrets område/prestanda

P02F5 Cylinder 8 Insprutarkrets område/prestanda

P02F6 Cylinder 9 Insprutarkrets område/prestanda

P02F7 Cylinder 10 Insprutarkrets område/prestanda

P02F8 Cylinder 11 Insprutarkrets område/prestanda

P02F9 Cylinder 12 Insprutarkrets område/prestanda

P02FA Dieselinsug luftflödesgivare minimum/maximum stop, prestanda

P0300 Enstaka/flera cylindrar, feltändning detekterad

P0301 Cylinder 1, feltändning detekterad

P0302 Cylinder 2, feltändning detekterad

P0303 Cylinder 3, feltändning detekterad

P0304 Cylinder 4, feltändning detekterad

P0305 Cylinder 5, feltändning detekterad

P0306 Cylinder 6, feltändning detekterad

P0307 Cylinder 7, feltändning detekterad

P0308 Cylinder 8, feltändning detekterad

P0309 Cylinder 9, feltändning detekterad

P0310 Cylinder 10, feltändning detekterad

P0311 Cylinder 11, feltändning detekterad

P0312 Cylinder 12, feltändning detekterad

P0313 Feltändning detekterad med låg bränsletillförsel

P0314 Feltändning en cylinder (cylinder ej specificerad)

P0315 Vevaxelpositionsgivare systemvariation ej inlärd

P0316 Feltändning detekterad vid start (första 1000 varven)

P0317 Maskinvara för ojämnt underlag saknas

P0318 Givare för ojämnt underlag "A", signalkrets

P0319 Givare för ojämnt underlag "B", signalkrets

P0320 Tändning/fördelare motorvarvtal ingångskrets

P0321 Tändning/fördelare, motorvarvtalsingångskrets, område/prestanda

P0322 Tändning/fördelare, motorvarvtalsingångskrets, ingen signal

P0323 Tändning/fördelare, motorvarvtalsingångskrets, intermittent

P0324 Knackningsstyrsystem fel

P0325 Knacksensorkrets 1, fel (bank 1 eller enskild sensor)

P0326 Knacksensorkrets 1, område/prestanda (bank 1 eller enskild sensor)

P0327 Knacksensorkrets 1, låg signal (bank 1)

P0328 Knacksensorkrets 1, hög signal (bank 1)

P0329 Knacksensorkrets 1, intermittent (bank 1 eller enskild sensor)

P032A Knacksensorkrets 3 (bank 1)

P032B Knacksensorkrets 3, område/prestanda (bank 1)

P032C Knacksensorkrets 3, låg signal (bank 1)

P032D Knacksensorkrets 3, hög signal (bank 1)

P032E Knacksensorkrets 3, intermittent (bank 1)

P0330 Knacksensorkrets 2 (bank 2)

P0331 Knacksensorkrets 2, område/prestanda (bank 2)

P0332 Knacksensorkrets 2, låg signal (bank 2)

P0333 Knacksensorkrets 2, hög signal (bank 2)

P0334 Knacksensorkrets 2, intermittent (bank 2)

P0335 Vevaxellägesgivarkrets "A"

P0336 Vevaxellägesgivarkrets "A" område/prestanda

P0337 Vevaxellägesgivarkrets "A" låg signal

P0338 Vevaxellägesgivarkrets "A" hög signal

P0339 Vevaxellägesgivarkrets "A" intermittent

P033A Knacksensorkrets 4 (bank 2)

P033B Knacksensorkrets 4, område/prestanda (bank 2)

P033C Knacksensorkrets 4, låg signal (bank 2)

P033D Knacksensorkrets 4, hög signal (bank 2)

P033E Knacksensorkrets 4, intermittent (bank 2)

P0340 Kamaxelgivarkrets "A" (bank 1 eller enskild givare)

P0341 Kamaxelgivarkrets "A" område/prestanda (bank 1 eller enskild givare)

P0342 Kamaxelgivarkrets "A" låg signal (bank 1 eller enskild givare)

P0343 Kamaxelgivarkrets "A" hög signal (bank 1 eller enskild givare)

P0344 Kamaxelgivarkrets "A" intermittent (bank 1 eller enskild givare)

P0345 Kamaxellägesgivarkrets "A" (bank 2)

P0346 Kamaxelgivarkrets "A" område/prestanda (bank 2)

P0347 Kamaxellägesgivarkrets "A" låg signal (bank 2)

P0348 Kamaxellägesgivarkrets "A" hög signal (bank 2)

P0349 Kamaxellägesgivarkrets "A" intermittent (bank 2)

P0350 Tändspole, primär-/sekundärkrets, fel

P0351 Tändspole "A", primär-/sekundärkrets

P0352 Tändspole "B", primär-/sekundärkrets

P0353 Tändspole "C", primär-/sekundärkrets

P0354 Tändspole "D", primär-/sekundärkrets

P0355 Tändspole "E", primär-/sekundärkrets

P0356 Tändspole "F", primär-/sekundärkrets

P0357 Tändspole "G", primär-/sekundärkrets

P0358 Tändspole "H", primär-/sekundärkrets

P0359 Tändspole "I", primär-/sekundärkrets

P0360 Tändspole "J", primär-/sekundärkrets

P0361 Tändspole "K", primär-/sekundärkrets

P0362 Tändspole "L", primär-/sekundärkrets

P0363 Feltändning detekterad - bränslematning deaktiverad

P0365 Kamaxellägesgivarkrets "B" (bank 1)

P0366 Kamaxelgivarkrets "B" område/prestanda (bank 1)

P0367 Kamaxellägesgivarkrets "B" låg signal (bank 1)

P0368 Kamaxellägesgivarkrets "B" hög signal (bank 1)

P0369 Kamaxellägesgivarkrets "B" intermittent (bank 1)

P0370 Tidreferens, högupplösningssignal "A"

P0371 Tidreferens, högupplösningssignal "A" för många impulser

P0372 Tidreferens, högupplösningssignal "A" för få impulser

P0373 Tidreferens, högupplösningssignal "A" intermittent

P0374 Tidreferens, högupplösningssignal "A" inga impulser

P0375 Tidreferens, högupplösningssignal "B"

P0376 Tidreferens, högupplösningssignal "B" för många impulser

P0377 Tidreferens, högupplösningssignal "B" för få impulser

P0378 Tidreferens, högupplösningssignal "B" intermittent

P0379 Tidreferens, högupplösningssignal "B" inga impulser

P037D Glödstift avkänningskrets

P037E Glödstift avkänningskrets låg signal

P037F Glödstift avkänningskrets hög signal

P0380 Glödstifts-/värmekrets \042A\042, fel

P0381 Glödstift/värmarindikatorkrets

P0382 Avgasåterledningskrets, flödesfel

P0383 Glödstiftsstyrmodul styrkrets låg

P0384 Glödstiftsstyrmodul styrkrets hög

P0385 Vevaxellägesgivarkrets "B"

P0386 Vevaxellägesgivarkrets "B" område/prestanda

P0387 Vevaxellägesgivarkrets "B" låg signal

P0388 Vevaxellägesgivarkrets "B" hög signal

P0389 Vevaxellägesgivarkrets "B" intermittent

P0390 Kamaxellägesgivarkrets "B" (bank 2)

P0391 Kamaxelgivarkrets "B" område/prestanda (bank 2)

P0392 Kamaxellägesgivarkrets "B" låg signal (bank 2)

P0393 Kamaxellägesgivarkrets "B" hög signal (bank 2)

P0394 Kamaxellägesgivarkrets "B" intermittent (bank 2)

P0400 Avgasåterledningsflöde "A"

P0401 Avgasåterledningsflöde "A" otillräckligt registrerat

P0402 Avgasåterledningsflöde "A" för högt registrerat

P0403 Avgasåterledning styrkrets "A"

P0404 Avgasåterledning styrkrets "A" område/prestanda.

P0405 Avgasåterledningsgivarkrets "A" låg signal

P0406 Avgasåterledningsgivarkrets "A" hög signal

P0407 Avgasåterledningsgivarkrets "B" låg signal

P0408 Avgasåterledningsgivarkrets "B" hög signal

P0409 Avgasåterledningsgivarkrets "A"

P040A Temperaturgivare "A" avgasåterledning

P040B Avgasåterledning temperaturgivarkrets "A" område/prestanda.

P040C Temperaturgivare "A" avgasåterledning låg signal.

P040D Temperaturgivare "A" avgasåterledning hög signal.

P040E Avgasåterledning termperaturgivarkrets "A" intermittent/ojämn.

P040F Avgasåterledning temperaturgivare "A" / "B" felaktigt förhållande

P0410 Sekundärluftinmatningssystem

P0411 Sekundärluftinmatningssystem, felaktigt flöde detekterat

P0412 Sekundärluftinmatningens växlingsventilkrets "A"

P0413 Sekundärluftinmatningens växlingsventilkrets "A" öppen

P0414 Sekundärluftinmatningens växlingsventilkrets "A" kortsluten

P0415 Sekundärluftinmatningens växlingsventilkrets "B"

P0416 Sekundärluftinmatningens växlingsventilkrets "B" öppen

P0417 Sekundärluftinmatningens växlingsventilkrets "B" kortsluten

P0418 Sekundärluftinmatningens systemstyrningskrets "A"

P0419 Sekundärluftinmatningens systemstyrningskrets "B"

P041A Temperaturgivare "B" avgasåterledning

P041B Avgasåterledning temperaturgivarkrets "B" område/prestanda.

P041C Temperaturgivare "B" avgasåterledning låg signal

P041D Temperaturgivare "B" avgasåterledning hög signal.

P041E Avgasåterledning termperaturgivarkrets "B" intermittent/ojämn.

P041F Sekundärluftinmatningens växlingsventilkrets "A" låg signal

P0420 Katalysatoreffektivitet under tröskelvärde (bank 1)

P0421 Uppvärmningskatalysatorns effektivitet under tröskelvärde (bank 1)

P0422 Huvudkatalysatorns effektivitet under tröskelvärde (bank 1)

P0423 Katalysatoreffektivitet i varmt tillstånd under tröskelvärde (bank 1)

P0424 Katalysatortemperatur i varmt tillstånd under tröskelvärde (bank 1)

P0425 Katalysatortemperaturgivarkrets (bank 1, givarkrets 1)

P0426 Katalysatortemperaturgivarkrets område/prestanda (bank 1, givarkrets 1)

P0427 Katalysatortemperaturgivarkrets låg signal (bank 1, givarkrets 1)

P0428 Katalysatortemperaturgivarkrets hög signal (bank 1, givarkrets 1)

P0429 Katalysatorvärmarstyrkrets (bank 1)

P042A Katalysatortemperaturgivarkrets (bank 1, givarkrets 2)

P042B Katalysatortemperaturgivarkrets område/prestanda (bank 1, givarkrets 2)

P042C Katalysatortemperaturgivarkrets låg signal (bank 1, givarkrets 2)

P042D Katalysatortemperaturgivarkrets hög signal (bank 1, givarkrets 2)

P042E Avgasåterledningskrets "A" fastnat i öppet läge

P042F Avgasåterledningskrets "A" fastnat i stängt läge.

P0430 Katalysatoreffektivitet under tröskelvärde (bank 2)

P0431 Uppvärmningskatalysatoreffektivitet under tröskelvärde (bank 2)

P0432 Huvudkatalysatoreffektivitet under tröskelvärde (bank 2)

P0433 Katalysatoreffektivitet i varmt tillstånd under tröskelvärde (bank 2)

P0434 Katalysatortemperatur i varmt tillstånd under tröskelvärde (bank 2)

P0435 Katalysatortemperaturgivarkrets (bank 2, givarkrets 1)

P0436 Katalysatortemperaturgivarkrets område/prestanda (bank 2, givarkrets 1)

P0437 Katalysatortemperaturgivarkrets låg signal (bank 2, givarkrets 1)

P0438 Katalysatortemperaturgivarkrets hög signal (bank 2, givarkrets 1)

P0439 Katalysatorvärmarstyrkrets (bank 2)

P043A Katalysatortemperaturgivarkrets (bank 2, givarkrets 2)

P043B Katalysatortemperaturgivarkrets område/prestanda (bank 2, givarkrets 2)

P043C Katalysatortemperaturgivarkrets låg signal (bank 2, givarkrets 2)

P043D Katalysatortemperaturgivarkrets hög signal (bank 2, givarkrets 2)

P043E Evaporerande avgasreningssystem, läckavkänningsreferensöppning lågt flöde

P043F Evaporerande avgasreningssystem, läckavkänningsreferensöppning högt flöde

P0440 Evaporerande avgasreningssystem

P0441 Evaporerande avgasreningssystem, felaktigt spolflöde

P0442 Evaporerande avgasreningssystem, läckage detekterat (litet läckage)

P0443 Evaporerande avgasreningssystem, spolningsstyrventilkrets

P0444 Evaporerande avgasreningssystem, spolningsstyrventilkrets öppen

P0445 Evaporerande avgasreningssystem, spolningsstyrventilkrets kortsluten

P0446 Sluten tankventilation, fel i ventilationsventilkrets

P0447 Evaporerande avgasreningssystem, ventilationsstyrkrets öppen

P0448 Evaporerande avgasreningssystem, ventilationsstyrkrets kortsluten

P0449 Evaporerande avgasreningssystem, ventilationsventil-/magnetventilkrets, intermittent

P044A Avgasåterledningsgivarkrets "C"

P044B Avgasåterledningsgivare "C" område/prestanda

P044C Avgasåterledningsgivarkrets "C" låg signal

P044D Avgasåterledningsgivarkrets "C" hög signal

P044E Avgasåterledningsgivarkrets "C" intermittent/ojämn

P044F Sekundärluftinmatningens växlingsventilkrets "A" hög signal

P0450 Evaporerande avgasreningssystem, tryckgivare, fel

P0451 Evaporerande avgasreningssystem, tryckgivare, område/prestanda

P0452 Evaporerande avgasreningssystem, tryckgivare, låg

P0453 Evaporerande avgasreningssystem, tryckgivare, hög

P0454 Evaporerande avgasreningssystem, tryckgivare, intermittent

P0455 Evaporerande avgasreningssystem, läckage detekterat (stort läckage)

P0456 Evaporerande avgasreningssystem, läckage detekterat (mycket litet läckage)

P0457 Evaporerande avgasreningssystem, läckage detekterat (bränsletanklock löst/borta)

P0458 Evaporerande avgasreningssystem, spolningsstyrventilkrets låg

P0459 Evaporerande avgasreningssystem, spolningsstyrventilkrets hög

P045A Avgasåterledning styrkrets "B"

P045B Avgasåterledning styrkrets "B" område/prestanda.

P045C Avgasåterledning styrkrets "B" låg signal.

P045D Avgasåterledning styrkrets "B" hög signal

P045E Avgasåterledningskrets "B" fastnat i öppet läge

P045F Avgasåterledningskrets "B" fastnat i stängt läge.

P0460 Bränslenivågivarkrets "A"

P0461 Bränslenivågivarkrets "A" område/prestanda

P0462 Bränslenivågivarkrets "A" låg signal

P0463 Bränslenivågivarkrets "A" hög signal

P0464 Bränslenivågivarkrets "A" intermittent

P0465 Spolflödesgivarkrets, fel

P0466 Spolflödesgivarkrets, område/prestanda

P0467 Evaporerande avgasreningssystem, spolflödesgivarkrets låg signal

P0468 Evaporerande avgasreningssystem, spolflödesgivarkrets hög signal

P0469 Spolflödesgivarkrets, intermittent

P046A Katalysatortemperaturgivare 1 / 2 felaktigt förhållande (bank 1)

P046B Katalysatortemperaturgivare 1 / 2 felaktigt förhållande (bank 2)

P046C Avgasåterledningsgivare "A" område/prestanda

P046D Avgasåterledningsgivare "A" intermittent/ojämn

P046E Avgasåterledningsgivare "B" område/prestanda

P046F Avgasåterledningsgivare "B" intermittent/ojämn

P0470 Avgastryckgivarkrets "A"

P0471 Avgastryckgivarkrets "A" område/prestanda

P0472 Avgastryckgivarkrets "A" låg signal

P0473 Avgastryckgivarkrets "A" hög signal

P0474 Avgastryckgivarkrets "A" intermittent/ojämn

P0475 Avgastryckreglerventil "A"

P0476 Avgastryckreglerventil "A" område/prestanda

P0477 Avgastryckreglerventil "A" låg signal

P0478 Avgastryckreglerventil "A" hög signal

P0479 Avgastryckreglerventil "A" intermittent

P047A Avgastryckgivarkrets "B"

P047B Avgastryckgivarkrets "B" område/prestanda

P047C Avgastryckgivarkrets "B" låg signal

P047D Avgastryckgivarkrets "B" hög signal

P047E Avgastryckgivarkrets "B" intermittent/ojämn

P047F Avgastryckreglerventil "A" fastnat i öppet läge

P0480 Kylfläkt 1, styrkrets

P0481 Kylfläkt 2, styrkrets

P0482 Kylfläkt 3, styrkrets

P0483 Fläktprestanda

P0484 Kylfläktkrets, överström

P0485 Fläkteffekt/jordkrets

P0486 Avgasåterledningsgivarkrets "B"

P0487 Avgastryckreglerventil "A" fastnat i stängt läge

P0488 Avgasåterledning gasspjällsstyrkrets "A" område/prestanda

P0489 Avgasåterledning styrkrets "A" låg signal

P048A Avgastryckreglerventil "A" fastnat i stängt läge

P048B Avgastryckreglerventil "A" lägesgivare/brytarkrets

P048C Avgastryckreglerventil "A" lägesgivare/brytarkrets område/prestanda

P048D Avgastryckreglerventil "A" lägesgivare/brytarkrets låg signal

P048E Avgastryckreglerventil "A" lägesgivare/brytarkrets hög signal

P048F Avgastryckreglerventil "A" lägesgivare/brytarkrets intermittent/ojämn

P0490 Avgasåterledning styrkrets "A" hög signal

P0491 Sekundärluftinsprutningssystem, otillräckligt flöde (bank 1)

P0492 Sekundärluftinsprutningssystem, otillräckligt flöde (bank 2)

P0493 Fläktövervarvtal (koppling låst)

P0494 Fläktvarvtal lågt

P0495 Fläktvarvtal högt

P0496 Evaporerande avgasreningssystem, högt spolflöde

P0497 Evaporerande avgasreningssystem, lågt spolflöde

P0498 Evaporerande avgasreningssystem, ventilationsstyrkrets låg

P0499 Evaporerande avgasreningssystem, ventilationsstyrkrets hög

P049A Avgasåterledningsflöde "B"

P049B Avgasåterledningsflöde "B" otillräckligt registrerat

P049C Avgasåterledningsflöde "B" för högt registrerat

P049D Avgasåterledningskrets "A" utanför adaptionsvärde.

P049E Avgasåterledningskrets "B" utanför adaptionsvärde.

P049F Avgastryckreglerventil "B"

P04A0 Avgastryckreglerventil "B" område/prestanda

P04A1 Avgastryckreglerventil "B" låg signal

P04A2 Avgastryckreglerventil "B" hög signal

P04A3 Avgastryckreglerventil "B" intermittent

P04A4 Avgastryckreglerventil "B" fastnat i öppet läge

P04A5 Avgastryckreglerventil "B" fastnat i stängt läge

P04A6 Avgastryckreglerventil "B" lägesgivare/brytarkrets

P04A7 Avgastryckreglerventil "B" lägesgivare/brytarkrets område/prestanda

P04A8 Avgastryckreglerventil "B" lägesgivare/brytarkrets låg signal

P04A9 Avgastryckreglerventil "B" lägesgivare/brytarkrets hög signal

P04AA Avgastryckreglerventil "B" lägesgivare/brytarkrets intermittent/ojämn

P0500 Fordonshastighetsgivare "A"

P0501 Fordonshastighetsgivare "A" område/prestanda

P0502 Fordonshastighetsgivare "A" krets låg

P0503 Fordonshastighetsgivare "A" intermittent/oregelbunden/hög

P0504 Bromskontakt "A" / "B" korrelation

P0505 Tomgångsstyrsystem, fel

P0506 Tomgångsstyrsystem, varvtal lägre än förväntat

P0507 Tomgångsstyrsystem, varvtal högre än förväntat

P0508 Tomgångsluftstyrsystemkrets låg

P0509 Tomgångsluftstyrsystemkrets hög

P050A Tomgångsluftstyrkrets systemprestanda

P050B Kallstart, tändförställning prestanda

P050C Kallstart motor kylvätsketemperatur prestanda

P050D Kallstart ojämn tomgång

P050E Kallstart motor avgastemperatur för låg

P050F Bromsassistanssystem vakuum för låg

P0510 Gasregleringsspjäll tomgångskontakt

P0511 Tomgångsluftstyrkrets

P0512 Startbegäranskrets

P0513 Felaktig immobilizer-nyckel

P0514 Batteritemperaturgivarkrets område/prestanda

P0515 Batteri temperaturgivarkrets

P0516 Batteritemperaturgivarkrets låg

P0517 Batteritemperaturgivarkrets hög

P0518 Tomgångsluftstyrkrets intermittent

P0519 Tomgångsluftstyrkrets systemprestanda

P051A Hydraulisk tryckgivarkrets

P051B Vevhus tryckgivarkrets område/prestanda

P051C Vevhus tryckgivarkrets låg

P051D Vevhus tryckgivarkrets hög

P051E Vevhus tryckgivarkrets intermittent

P051F Positiv vevhusventilation filter igensättning

P0520 Motoroljetryck, givar-/omkopplarkrets

P0521 Motoroljetryck, givar-/omkopplarkrets, område/prestanda

P0522 Motoroljetryck, givar-/omkopplarkrets låg

P0523 Motoroljetryck, givar-/omkopplarkrets hög

P0524 Motoroljetryck för lågt

P0525 Farthållare servostyrkrets område/prestanda

P0526 Fläktvarvtalsgivarkrets

P0527 Fläktvarvtalsgivarkrets område/prestanda

P0528 Fläktvarvtalsgivarkrets ingen signal

P0529 Fläktvarvtalsgivarkrets intermittent

P052A Kallstart insugskamaxellägestiming (A) för tidig (Bank 1)

P052B Kallstart insugskamaxellägestiming (A) för sen (Bank 1)

P052C Kallstart insugskamaxellägestiming (A) för tidig (Bank 2)

P052D Kallstart insugskamaxellägestiming (A) för sen (Bank 2)

P052E Positiv vevhusventilation regulatorventil prestanda

P0530 AC kylmediumtryckgivarkrets "A"

P0531 AC kylmediumtryckgivarkrets "A" område/prestanda

P0532 AC kylmediumtryckgivarkrets "A" låg

P0533 AC kylmediumtryckgivarkrets "A"

P0534 AC, förlust av kylmedium

P0535 AC Förångartemperaturgivarkrets

P0536 AC Förångartemperaturgivarkrets område/prestanda

P0537 AC Förångartemperaturgivarkrets låg

P0538 AC Förångartemperaturgivarkrets hög

P0539 AC Förångartemperaturgivarkrets intermittent

P053A Positiv vevhusventilation värmereglerkrets / öppen

P053B Positiv vevhusventilation värmereglerkrets låg

P053C Positiv vevhusventilation värmereglerkrets låg

P0540 Insugningsluftvärmare styrkrets "A"

P0541 Insugningsluftvärmare reglering "A" låg

P0542 Insugningsluftvärmare krets "A" hög

P0543 Insugningsluftvärmare krets "A" öppen

P0544 Avgastemperaturgivarkrets (Bank 1 Givare 1)

P0545 Avgastemperaturgivarkrets låg (Bank 1 Givare 1)

P0546 Avgastemperaturgivarkrets hög (Bank 1 Givare 1)

P0547 Avgastemperaturgivarkrets (Bank 2 Givare 1)

P0548 Avgastemperaturgivarkrets låg (Bank 2 Givare 1)

P0549 Avgastemperaturgivarkrets hög (Bank 2 Givare 1)

P054A Kallstart Avgaskamaxellägestiming (B) för tidig (Bank 1)

P054B Kallstart Avgaskamaxellägestiming (B) för sen (Bank 1)

P054C Kallstart Avgaskamaxellägestiming (B) för tidig (Bank 2)

P054D Kallstart Avgaskamaxellägestiming (B) för sen (Bank 1)

P0550 Styrservo, tryckgivarkrets, fel

P0551 Styrservo, tryckgivarkrets, område/prestanda

P0552 Styrservo, tryckgivarkrets, låg

P0553 Styrservo, tryckgivarkrets, hög

P0554 Styrservo, tryckgivarkrets, intermittent

P0555 Bromsförstärkare tryckgivarkrets

P0556 Bromsförstärkare tryckgivarkrets område/prestanda

P0557 Bromsförstärkare tryckgivarkrets låg

P0558 Bromsförstärkare tryckgivarkrets hög

P0559 Bromsförstärkare tryckgivarkrets intermittent

P0560 Systemspänning

P0561 Systemspänning, instabil

P0562 Systemspänning, låg

P0563 Systemspänning, hög

P0564 Farthållare flerfunktionsingångskrets "A"

P0565 Farthållare, startsignal, fel

P0566 Farthållare, avstängningssignal

P0567 Farthållare, återgångssignal

P0568 Farthållare, inställningssignal

P0569 Farthållare, rullningssignal

P056A Farthållare, signal öka avstånd

P056B Farthållare, signal minska avstånd

P0570 Farthållare, accel-signal

P0571 Bromskontakt krets "A"

P0572 Bromskontakt krets "A" låg

P0573 Bromskontakt krets "A" hög

P0574 Farthållarsystem, fordonshastighet för hög

P0575 Farthållare ingångskrets

P0576 Farthållare, låg insignal

P0577 Farthållare, hög insignal

P0578 Farthållare, flerfunktionsingångskrets "A" fastnat

P0579 Farthållare flerfunktionsingångskrets "A" område/prestanda

P0580 Farthållare flerfunktionsingångskrets "A" låg

P0581 Farthållare flerfunktionsingångskrets "A" hög

P0582 Farthållare vakuumstyrkrets /öppen

P0583 Farthållare vakuumstyrkrets låg

P0584 Farthållare vakuumstyrkrets hög

P0585 Farthållare flerfunktionsingångskrets "A" / "B" korrelation

P0586 Farthållare ventilationsstyrkrets / öppen

P0587 Farthållare ventilationsstyrkrets låg

P0588 Farthållare ventilationsstyrkrets hög

P0589 Farthållare flerfunktionsingångskrets "B"

P0590 Farthållare flerfunktionsingångskrets "B" fastnat

P0591 Farthållare flerfunktionsingångskrets "B" område/prestanda

P0592 Farthållare flerfunktionsingångskrets "B" låg

P0593 Farthållare flerfunktionsingångskrets "B" hög

P0594 Farthållare servostyrkrets / öppen

P0595 Farthållare servostyrkrets låg

P0596 Farthållare servostyrkrets hög

P0597 Termostat värmarstyrkrets / öppen

P0598 Termostat värmarstyrkrets låg

P0599 Termostat värmarstyrkrets hög

P0600 Seriell kommunikationslänk

P0601 Intern styrmodul, minne, checksummefel

P0602 Styrmodul, programfel

P0603 Intern styrmodul, minnesbackup (KAM), fel

P0604 Intern styrmodul, arbetsminne (RAM), fel

P0605 Intern styrmodul, läsminne (ROM), fel

P0606 Styrmodulprocessor

P0607 Styrmodulprestanda

P0608 Styrmodul, VSS-utgång "A"

P0609 Styrmodul, VSS-utgång B, fel

P060A Intern styrmodul, processor övervakning, prestanda

P060B Intern A/D styrenhetsmodul , prestanda

P060C Intern styrdonsfunktion, huvudprocessor

P060D Intern styrmodul, gaspedalsläge, prestanda

P060E Intern styrmodul, spjälläge, prestanda

P060F Intern styrmodul motorkylvätsketemperatur prestanda

P0610 Styrmodul fordonstillval fel

P0611 Bränsleinsprutningsstyrmodul prestanda

P0612 Bränsleinsprutningsstyrmodul relästyrkrets

P0613 TCM-processor

P0614 ECM / TCM inkompatibla

P0615 Startreläkrets

P0616 Startreläkrets låg

P0617 Startreläkrets hög

P0618 Alternativ bränslestyrningsmodul KAM-fel

P0619 Alternativ bränslestyrningsmodul RAM/ROM-fel

P061A Intern styrdonsfunktion, vridmoment

P061B Intern styrdonsfunktion, vridmomentsberäkning

P061C Intern styrdonsfunktion, motorvarvtal

P061D Intern styrdonsfunktion, motor luftmassa

P061E Intern styrdonsfunktion, bromssignal

P061F Intern styrmodul, spjällstyrdon, styrdonsprestanda

P0620 Generator styrkrets

P0621 Generatorlampa styrkrets, fel

P0622 Generator fältanslutningskrets låg

P0623 Generator styrkrets för indikeringslampa

P0624 Bränsletanklock styrkrets för indikeringslampa

P0625 Generator fältanslutningskrets låg

P0626 Generator fältströmkrets hög

P0627 Bränslepump styrkrets "A" / öppen

P0628 Bränslepump styrkrets "A" låg

P0629 Bränslepump styrkrets "A" hög

P062A Bränslepump styrkrets "A" område/prestanda

P062B Intern styrdonsfunktion, insprutningsreglering

P062C Intern styrdonsfunktion, fordonshastighet prestanda

P062D Bränsleinsprutare drivkrets prestanda (Bank 1)

P062E Bränsleinsprutare drivkrets prestanda (Bank 2)

P062F Intern kontroll modul EEPROM fel

P0630 VIN ej programmerad eller inkompatibel - ECM/PCM

P0631 VIN ej programmerad eller inkompatibel - TCM

P0632 Avståndsmätare ej programmerad - ECM/PCM

P0633 Startspärr nyckel ej programmerad - ECM/PCM

P0634 PCM / ECM / TCM Intern temperatur "A" för hög

P0635 Servostyrningsstyrkrets

P0636 Servostyrningsstyrkrets låg

P0637 Servostyrningsstyrkrets hög

P0638 Spjällstyrdon regleringsområde/prestanda (Bank 1)

P0639 Spjällstyrdon regleringsområde/prestanda (Bank 2)

P063A Avkänningskrets generatorspänning

P063B Avkänningskrets generatorspänning område/prestanda

P063C Avkänningskrets generatorspänning låg

P063D Avkänningskrets generatorspänning hög

P063E Autokonfiguration spjällingång saknas

P063F Autokonfiguration motorkylvätsketemperatursingång saknas

P0640 Insugningsluftvärmare styrkrets

P0641 Givarreferensspänning krets "A" öppen

P0642 Givarreferensspänning krets "A" låg

P0643 Givarreferensspänning krets "A" hög

P0644 Förardisplay seriell kommunikationskrets

P0645 AC Kopplingsrelästyrkrets

P0646 AC Kopplingsrelästyrkrets låg

P0647 AC Kopplingsrelästyrkrets hög

P0648 Immobilizer-styrkrets för indikeringslampa

P0649 Farthållare styrkrets för indikeringslampa

P064A Bränslepump styrenhet

P064B PTO styrenhet

P064C Glödstifts styrenhet

P064D Intern styrenhet O2-givare processorprestanda (Bank 1)

P064E Intern styrenhet O2-givare processorprestanda (Bank 2)

P064F Ej auktoriserad mjukvara/kalibrering detekterad

P0650 Felindikeringslampa (MIL), styrkretsfel

P0651 Givarreferensspänning krets "B" / öppen

P0652 Givarreferensspänning krets "B" låg

P0653 Givarreferensspänning krets "B" hög

P0654 Motorvarvtalsutgångskrets, fel

P0655 Lampa varm motor utgångskrets

P0656 Utgång bränslenivåkrets

P0657 Styrdon matningsspänningskrets "A" / öppen

P0658 Styrdon matningsspänningskrets "A" låg

P0659 Styrdon matningsspänningskrets "A" hög

P065A Generatorsystem prestanda

P065B Generator styrkrets område/prestanda

P065C Mekanisk prestanda, generator

P065D Reduktantsystem styrkrets felindikeringslampa

P065E Insugsrör justeringsventil prestanda (Bank 1)

P065F Insugsrör justeringsventil prestanda (Bank 2)

P0660 Insugsrör justeringsventil styrkrets / öppen (Bank 1)

P0661 Insugsrör justeringsventil styrkrets låg (Bank 1)

P0662 Insugsrör justeringsventil styrkrets hög (Bank 1)

P0663 Insugsrör justeringsventil styrkrets / öppen (Bank 2)

P0664 Insugsrör justeringsventil styrkrets låg (Bank 2)

P0665 Insugsrör justeringsventil styrkrets hög (Bank 2)

P0666 PCM / ECM / TCM Intern temperaturgivarkrets "A"

P0667 PCM / ECM / TCM Intern temperaturgivare "A" område/prestanda

P0668 PCM / ECM / TCM Intern temperaturgivarkrets "A" låg

P0669 PCM / ECM / TCM Intern temperaturgivarkrets "A" hög

P066A Cylinder 1 glödstiftskrets låg

P066B Cylinder 1 glödstiftskrets hög

P066C Cylinder 2 glödstiftskrets låg

P066D Cylinder 2 glödstiftskrets hög

P066E Cylinder 3 glödstiftskrets låg

P066F Cylinder 3 glödstiftskrets hög

P0670 Glödstiftsstyrenhet styrkrets / öppen

P0671 Cylinder 1 glödstiftskrets / öppen

P0672 Cylinder 2 glödstiftskrets / öppen

P0673 Cylinder 3 glödstiftskrets / öppen

P0674 Cylinder 4 glödstiftskrets / öppen

P0675 Cylinder 5 glödstiftskrets / öppen

P0676 Cylinder 6 glödstiftskrets / öppen

P0677 Cylinder 7 glödstiftskrets / öppen

P0678 Cylinder 8 glödstiftskrets / öppen

P0679 Cylinder 9 glödstiftskrets / öppen

P067A Cylinder 4 glödstiftskrets låg

P067B Cylinder 4 glödstiftskrets hög

P067C Cylinder 5 glödstiftskrets låg

P067D Cylinder 5 glödstiftskrets hög

P067E Cylinder 6 glödstiftskrets låg

P067F Cylinder 6 glödstiftskrets hög

P0680 Cylinder 10 glödstiftskrets / öppen

P0681 Cylinder 11 glödstiftskrets / öppen

P0682 Cylinder 12 glödstiftskrets / öppen

P0683 Glödstiftstyrmodul till PCM-kommunikationskrets

P0684 Glödstiftstyrmodul till PCM-kommunikationskrets område/prestanda

P0685 ECM/PCM effektrelästyrkrets/öppen

P0686 ECM/PCM effektrelästyrkrets låg

P0687 ECM/PCM effektrelästyrkrets hög

P0688 ECM/PCM effektrelägivarkrets

P0689 ECM/PCM effektrelägivarkrets låg

P068A ECM/PCM effektrelä strömlöst - för tidigt

P068B ECM/PCM effektrelä strömlöst - för sent

P068C Cylinder 7 glödstiftskrets låg

P068D Cylinder 7 glödstiftskrets hög

P068E Cylinder 8 glödstiftskrets låg

P068F Cylinder 8 glödstiftskrets hög

P0690 ECM/PCM effektrelägivarkrets hög

P0691 Fläkt 1 styrkrets låg

P0692 Fläkt 1 styrkrets hög

P0693 Fläkt 2 styrkrets låg

P0694 Fläkt 2 styrkrets hög

P0695 Fläkt 3 styrkrets låg

P0696 Fläkt 3 styrkrets hög

P0697 Givarreferensspänning krets "C" / öppen

P0698 Givarreferensspänning krets "C" låg

P0699 Givarreferensspänning krets "C" hög

P069A Cylinder 9 glödstiftskrets låg

P069B Cylinder 9 glödstiftskrets hög

P069C Cylinder 10 glödstiftskrets låg

P069D Cylinder 10 glödstiftskrets hög

P069E Styrenhet bränslepump, MIL begärd

P069F Spjällstyrdon styrkrets för indikeringslampa

P06A0 Variabel AC-kompressor styrkrets

P06A1 Variabel AC-kompressor styrkrets låg

P06A2 Variabel AC-kompressor styrkrets hög

P06A3 Givarreferensspänning D-krets/öppen

P06A4 Givare, referensspänning ''D'' Krets för låg

P06A5 Givare, referensspänning ''D'' Krets för hög

P06A6 Givare, referensspänning krets "A" område/prestanda

P06A7 Givare, referensspänning krets "B" område/prestanda

P06A8 Givare, referensspänning krets "C" område/prestanda

P06A9 Givare, referensspänning krets "D" område/prestanda

P06AA PCM / ECM / TCM Intern temperatur "B" för hög

P06AB PCM / ECM / TCM Intern temperaturgivarkrets "B"

P06AC PCM / ECM / TCM Intern temperaturgivare "B" område/prestanda

P06AD PCM / ECM / TCM Intern temperaturgivarkrets "B" låg

P06AE PCM / ECM / TCM Intern temperaturgivarkrets "B" hög

P06AF Vridmoment styrsystem - tvångsavstängning motor

P06B0 Givare strömförsörjningskrets "A" / öppen

P06B1 Givare strömförsörjningskrets "A" låg

P06B2 Givare strömförsörjningskrets "A" hög

P06B3 Givare strömförsörjningskrets "B" / öppen

P06B4 Givare strömförsörjningskrets "B" låg

P06B5 Givare strömförsörjningskrets "B" hög

P06B6 Intern styrenhet knackgivare processor 1, prestanda

P06B7 Intern styrenhet knackgivare processor 2, prestanda

P06B8 Intern styrenhet permanent RAM-minne (NVRAM), fel

P06B9 Cylinder 1 glödstiftskrets område/prestanda

P06BA Cylinder 2 glödstiftskrets område/prestanda

P06BB Cylinder 3 glödstiftskrets område/prestanda

P06BC Cylinder 4 glödstiftskrets område/prestanda

P06BD Cylinder 5 glödstiftskrets område/prestanda

P06BE Cylinder 6 glödstiftskrets område/prestanda

P06BF Cylinder 7 glödstiftskrets område/prestanda

P06C0 Cylinder 8 glödstiftskrets område/prestanda

P06C1 Cylinder 9 glödstiftskrets område/prestanda

P06C2 Cylinder 10 glödstiftskrets område/prestanda

P06C3 Cylinder 11 glödstiftskrets område/prestanda

P06C4 Cylinder 12 glödstiftskrets område/prestanda

P06C5 Cylinder 1 glödstift felaktigt

P06C6 Cylinder 2 glödstift felaktigt

P06C7 Cylinder 3 glödstift felaktigt

P06C8 Cylinder 4 glödstift felaktigt

P06C9 Cylinder 5 glödstift felaktigt

P06CA Cylinder 6 glödstift felaktigt

P06CB Cylinder 7 glödstift felaktigt

P06CC Cylinder 8 glödstift felaktigt

P06CD Cylinder 9 glödstift felaktigt

P06CE Cylinder 10 glödstift felaktigt

P06CF Cylinder 11 glödstift felaktigt

P06D0 Cylinder 12 glödstift felaktigt

P06D1 Intern styrenhet tändspolstyrenhet, prestanda

P0700 Transmission, styrsystem (MIL-begäran)

P0701 Transmission, styrsystem, område/prestanda

P0702 Transmission, styrsystem, elektrisk

P0703 Bromskontakt krets "B"

P0704 Kopplingsströmställare ingångskrets

P0705 Transmission, områdesgivarkrets "A" (PRNDL ingång)

P0706 Transmission, områdesgivarkrets "A" område/prestanda

P0707 Transmission, områdesgivarkrets "A" låg

P0708 Transmission, områdesgivarkrets "A" hög

P0709 Transmission, områdesgivarkrets "A" intermittent

P070A Transmission, oljenivågivarkrets

P070B Transmission, oljenivågivarkrets område/prestanda

P070C Transmission, oljenivågivarkrets låg

P070D Transmission, oljenivågivarkrets hög

P070E Transmission, oljenivågivarkrets intermittent/oregelbunden

P070F Transmission, oljenivå för låg

P0710 Transmission, oljetemperaturgivarkrets "A"

P0711 Transmission, oljetemperaturgivarkrets "A" område/prestanda

P0712 Transmission, oljetemperaturgivarkrets "A" låg

P0713 Transmission, oljetemperaturgivarkrets "A" hög

P0714 Transmission, oljetemperaturgivarkrets "A" intermittent

P0715 Turbin/ingående axel varvtalsgivarkrets "A"

P0716 Turbin/ingående axel varvtalsgivarkrets "A" område/prestanda

P0717 Turbin/ingående axel varvtalsgivarkrets "A" ingen signal

P0718 Turbin/ingående axel varvtalsgivarkrets "A" intermittent

P0719 Bromskontakt krets "B" låg

P071A Transmission, driftomkopplarkrets "A"

P071B Transmission, driftomkopplarkrets "A"

P071C Transmission, driftomkopplarkrets "A" hög

P071D Transmission, driftomkopplarkrets "B"

P071E Transmission, driftomkopplarkrets "B" låg

P071F Transmission, driftomkopplarkrets "B" hög

P0720 Utgående axel varvtalsgivarkrets

P0721 Varvtalsgivarkrets utgående axel, område/prestanda

P0722 Varvtalsgivarkrets utgående axel, ingen signal

P0723 Utgående axelns varvtalsgivare, intermittent

P0724 Bromskontakt krets "B" hög

P0725 Motorvarvtalsingångskrets

P0726 Motorvarvtalsgivarkrets, område/prestanda

P0727 Motorvarvtalsingångskrets, ingen signal

P0728 Motorvarvtalsingångskrets, intermittent

P0729 Växel 6 felaktigt förhållande

P072A Fastnat i neutralläge

P072B Fastnat i backläge

P072C Fastnat i växel 1.

P072D Fastnat i växel 2.

P072E Fastnat i växel 3.

P072F Fastnat i växel 4.

P0730 Felaktigt utväxlingsförhållande

P0731 Växel 1, felaktigt förhållande

P0732 Växel 2, felaktigt förhållande

P0733 Växel 3, felaktigt förhållande

P0734 Växel 4, felaktigt förhållande

P0735 Växel 5, felaktigt förhållande

P0736 Backväxel felaktigt förhållande

P0737 TCM motorvarvtalsutgångskrets

P0738 TCM motorvarvtalsutgångskrets, låg signal

P0739 TCM motorvarvtalsutgångskrets, hög signal

P073A Fastnat i växel 5.

P073B Fastnat i växel 6.

P073C Fastnat i växel 7.

P073D Omöjligt att lägga i neutral

P073E Kan ej lägga i backväxel

P073F Kan inte lägga i växel 1

P0740 Momentomvandlare, frikopplingskrets, fel

P0741 Momentomvandlare, frikopplingskrets prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P0742 Momentomvandlare, frikopplingskrets, fast i aktiverat läge

P0743 Momentomvandlare, frikopplingskrets, elektrisk

P0744 Momentomvandlare, frikopplingskrets, intermittent

P0745 Tryckregulatormagnetventil B

P0746 Tryckregulatormagnetventil "A" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P0747 Tryckregulatormagnetventil "A" fastnat i aktiverat läge

P0748 Tryckregulatormagnetventil "A" elektriskt

P0749 Tryckregulatormagnetventil B

P074A Kan inte lägga i växel 2

P074B Kan inte lägga i växel 3

P074C Kan inte lägga i växel 4

P074D Kan inte lägga i växel 5

P074E Kan inte lägga i växel 6

P074F Kan inte lägga i växel 7

P0750 Växlingssolenoid "A"

P0751 Växlingssolenoid "A" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P0752 Växlingssolenoid "A" fastnat i aktiverat läge

P0753 Växlingssolenoid "A" elektriskt

P0754 Växlingssolenoid "A" intermittent

P0755 Växlingssolenoid "B"

P0756 Växlingssolenoid "B" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P0757 Växlingssolenoid "B" fastnat i aktiverat läge

P0758 Växlingssolenoid "B" elektriskt

P0759 Växlingssolenoid "B" intermittent

P075A Växlingssolenoid "G"

P075B Växlingssolenoid "G" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P075C Växlingssolenoid "G" fastnat i aktiverat läge

P075D Växlingssolenoid "G" elektriskt

P075E Växlingssolenoid "G" intermittent

P075F Transmission, oljenivå för hög

P0760 Växlingssolenoid "C"

P0761 Växlingssolenoid "C" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P0762 Växlingssolenoid "C" fastnat i aktiverat läge

P0763 Växlingssolenoid "C" elektriskt

P0764 Växlingssolenoid "C" intermittent

P0765 Växlingssolenoid "D"

P0766 Växlingssolenoid "D" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P0767 Växlingssolenoid "D" fastnat i aktiverat läge

P0768 Växlingssolenoid "D" elektriskt

P0769 Växlingssolenoid "D" intermittent

P076A Växlingssolenoid "H"

P076B Växlingssolenoid "H" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P076C Växlingssolenoid "H" fastnat i aktiverat läge

P076D Växlingssolenoid "H" elektriskt

P076E Växlingssolenoid "H" intermittent

P076F Växel 7 felaktigt förhållande

P0770 Växlingssolenoid "E"

P0771 Växlingssolenoid "E" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P0772 Växlingssolenoid "E" fastnat i aktiverat läge

P0773 Växlingssolenoid "E" elektriskt

P0774 Växlingssolenoid "E" intermittent

P0775 Tryckregulatormagnetventil B

P0776 Tryckregulatormagnetventil "B" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P0777 Tryckregulatormagnetventil "B" fastnat i aktiverat läge

P0778 Tryckregulatormagnetventil "B" elektriskt

P0779 Tryckregulatormagnetventil "B" intermittent

P077A Utgående varvtal, givarkrets - riktningssignal saknas

P077B Utgående varvtal, givarkrets - riktningsfel

P077C Utgående varvtal, givarkrets låg

P077D Utgående varvtal, givarkrets hög

P0780 Växelfel

P0781 Växling 1-2, fel

P0782 Växling 2-3, fel

P0783 Växling 3-4, fel

P0784 Växling 4-5, fel

P0785 Växlingsinställning magnetventil "A"

P0786 Växlingsinställning magnetventil "A" område/prestanda

P0787 Växlingsinställning magnetventil "A" låg

P0788 Växlingsinställning magnetventil "A" hög

P0789 Växlingsinställning magnetventil "A" intermittent

P078A Växlingsinställning magnetventil "B"

P078B Växlingsinställning magnetventil "B" område/prestanda

P078C Växlingsinställning magnetventil "B" låg

P078D Växlingsinställning magnetventil "B" hög

P078E Växlingsinställning magnetventil "B" intermittent

P0790 Normal/prestanda strömställarkrets

P0791 Mellanaxel varvtalsgivarkrets "A"

P0792 Mellanaxel varvtalsgivarkrets "A" område/prestanda

P0793 Mellanaxel varvtalsgivarkrets "A" ingen signal

P0794 Mellanaxel varvtalsgivarkrets "A" intermittent

P0795 Tryckregulatormagnetventil B

P0796 Tryckregulatormagnetventil "C" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P0797 Tryckregulatormagnetventil "C" fastnat i aktiverat läge

P0798 Tryckregulatormagnetventil B

P0799 Tryckregulatormagnetventil "C" intermittent

P079A Transmission friktionselement "A" slirning detekterad

P079B Transmission friktionselement "B" slirning detekterad

P079C Transmission friktionselement "C" slirning detekterad

P079D Transmission friktionselement "D" slirning detekterad

P079E Transmission friktionselement "E" slirning detekterad

P079F Transmission friktionselement "F" slirning detekterad

P07A0 Transmission friktionselement "G" slirning detekterad

P07A1 Transmission friktionselement "H" slirning detekterad

P07A2 Transmission friktionselement "A" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P07A3 Transmission friktionselement "A" fastnat i aktiverat läge

P07A4 Transmission friktionselement "B" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P07A5 Transmission friktionselement "B" fastnat i aktiverat läge

P07A6 Transmission friktionselement "C" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P07A7 Transmission friktionselement "C" fastnat i aktiverat läge

P07A8 Transmission friktionselement "D" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P07A9 Transmission friktionselement "D" fastnat i aktiverat läge

P07AA Transmission friktionselement "E" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P07AB Transmission friktionselement "E" fastnat i aktiverat läge

P07AC Transmission friktionselement "F" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P07AD Transmission friktionselement "F" fastnat i aktiverat läge

P07AE Transmission friktionselement "G" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P07AF Transmission friktionselement "G" fastnat i aktiverat läge

P07B0 Transmission friktionselement "H" prestanda/fastnat i avaktiverat läge

P07B1 Transmission friktionselement "H" fastnat i aktiverat läge

P07B2 Transmission parkeringlägesgivare/kontakt krets "A" /öppen

P07B3 Transmission parkeringlägesgivare/kontakt krets "A" låg

P07B4 Transmission parkeringlägesgivare/kontakt krets "A" hög

P07B5 Transmission parkeringlägesgivare/kontakt krets "A" prestanda/låg

P07B6 Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "A" prestanda hög

P07B7 Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "A" intermittent/oregelbunden

P07B8 Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "B" /öppen

P07B9 Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "B" låg

P07BA Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "B" hög

P07BB Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "B" prestanda/låg

P07BC Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "B" prestanda hög

P07BD Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "B" intermittent/oregelbunden

P07BE Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "B" /öppen

P07BF Ingående axel/turbin varvtalsgivarkrets "A" låg

P07C0 Ingående axel/turbin varvtalsgivarkrets "A" hög

P07C1 Ingående axel/turbin varvtalsgivarkrets "B" låg

P07C2 Ingående axel/turbin varvtalsgivarkrets "B" hög

P07C3 Ingående axel/turbin varvtalsgivarkrets "C" låg

P07C4 Ingående axel/turbin varvtalsgivarkrets "C" hög

P07C5 Mellanaxel varvtalsgivarkrets "A"

P07C6 Mellanaxel varvtalsgivarkrets "A" hög

P07C7 Mellanaxel varvtalsgivarkrets "B" låg

P07C8 Mellanaxel varvtalsgivarkrets "B" hög

P07C9 Mellanaxel varvtalsgivarkrets "C" låg

P07CA Mellanaxel varvtalsgivarkrets "C" hög

P0800 Transferbehållarstyrsystem (MIL begäran)

P0801 Backspärr reglerkrets

P0802 Transmissionsstyrsystem MIL begäran krets / öppen

P0803 Uppväxling / 'skip' växlingssolenoid styrkrets

P0804 Uppväxling / 'skip' indikeringslampa styrkrets

P0805 Kopplingslägesgivare

P0806 Kopplingslägesgivare, område/prestanda problem

P0807 Kopplingslägesgivare, låg insignal

P0808 Kopplingslägesgivare, hög insignal

P0809 Kopplingslägesgivare, intermittent

P080A Kopplingsläge ej inlärt

P080B Uppväxling / 'skip' växlingssolenoid styrkrets område/prestanda

P080C Uppväxling / 'skip' växlingssolenoid styrkrets låg

P080D Uppväxling / 'skip' växlingssolenoid styrkrets hög

P0810 Kopplingsläge, reglerfel

P0811 Koppling "A" slirning för hög

P0812 Backväxel ingångskrets

P0813 Backväxel utgångskrets

P0814 Transmission områdesdisplaykrets

P0815 Uppväxlingsströmställarkrets

P0816 Nedväxlingsströmställarkrets

P0817 Startspärrkrets / öppen

P0818 Drivlina frånskiljare ingångskrets

P0819 Upp- och nerväxling till transmissionsområdekorrelering

P081A Startspärrkrets / öppen

P081B Startspärrkrets hög

P081C Ingående krets parkering

P081D Ingångskrets neutral

P081E Koppling "B" slirning för hög

P0820 Växelspak X-Y lägessensorkrets

P0821 Växelspak X lägessensorkrets

P0822 Växelspak Y lägessensorkrets

P0823 Växelspak X lägessensorkrets intermittent

P0824 Växelspak Y lägessensorkrets intermittent

P0825 Växelspak tryck/drag-omkopplarkrets (växelförvarning)

P0826 Upp- och nedväxling omkopplarkrets

P0827 Upp- och nedväxling omkopplarkrets låg

P0828 Upp- och nedväxling omkopplarkrets hög

P0829 5-6-skift

P082A Växelspak X lägesgivarkrets område/prestanda

P082B Växelspak X lägesgivarkrets låg

P082C Växelspak X lägesgivarkrets hög

P082D Växelspak Y lägesgivarkrets område/prestanda

P082E Växelspak Y lägesgivarkrets låg

P082F Växelspak Y lägesgivarkrets hög

P0830 Kopplingspedalskontakt krets "A"

P0831 Kopplingspedalskontakt krets "A" låg

P0832 Kopplingspedalskontakt krets "A" hög

P0833 Kopplingspedalskontakt krets "B"

P0834 Kopplingspedalskontakt krets "B" låg

P0835 Kopplingspedalskontakt krets "B"

P0836 Fyrhjulsdrift (4WD) omkopplarkrets

P0837 Fyrhjulsdrift (4WD) omkopplarkrets område/prestanda

P0838 Fyrhjulsdrift (4WD) omkopplarkrets låg

P0839 Fyrhjulsdrift (4WD) omkopplarkrets hög

P083A Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "G"

P083B Transmission, oljenivågivarkrets område/prestanda

P083C Transmission, oljetrycksgivare/kontakt "G" låg

P083D Transmission, oljetrycksgivare/kontakt "G" hög

P083E Transmission, oljetrycksgivare/kontakt "G" intermittent

P083F Kopplingspedalskontakt "A" / "B" korrelation

P0840 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "A"

P0841 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "A" område/prestanda

P0842 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "A" låg

P0843 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "A" hög

P0844 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "A" intermittent

P0845 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "B"

P0846 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "B" område/prestanda

P0847 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "B" låg

P0848 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "B" hög

P0849 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "B" intermittent

P084A Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "H"

P084B Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "H" område/prestanda

P084C Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "H" låg

P084D Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "H" hög

P084E Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "H" intermittent

P084F Parkering/neutrallägeskontakt utgångskrets

P0850 Parkering/Neutrallägeskontakt ingångskrets

P0851 Neutrallägeskontakt, låg insignal

P0852 Neutrallägeskontakt, hög insignal

P0853 Krets, förarsidans strömställare

P0854 Krets, förarsidans strömställare, låg insignal

P0855 Krets, förarsidans strömställare, hög insignal

P0856 Antispinnreglering insignal, fel

P0857 Antispinnreglering insignal, område/prestanda problem

P0858 Antispinnreglering, låg insignal

P0859 Antispinnreglering, hög insignal

P085A Växlingsstyrenhet "B" kommunikationskrets

P085B Växlingsstyrenhet "B" kommunikationskrets låg

P085C Växlingsstyrenhet "B" kommunikationskrets hög

P085D Växlingsstyrenhet "A" prestanda

P085E Växlingsstyrenhet "B" prestanda

P0860 Växlingsstyrenhet "A" kommunikationskrets

P0861 Växlingsstyrenhet "A" kommunikationskrets låg

P0862 Växlingsstyrenhet "A" kommunikationskrets hög

P0863 TCM kommunikationskrets

P0864 TCM kommunikationskrets område/prestanda

P0865 TCM kommunikationskrets låg

P0866 TCM kommunikationskrets hög

P0867 Transmissionvätsketryck

P0868 Transmissionvätsketryck lågt

P0869 Transmissionvätsketryck högt

P0870 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "C"

P0871 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "C" område/prestanda

P0872 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "C" låg

P0873 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "C" hög

P0874 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "C" intermittent

P0875 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "D"

P0876 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "D" område/prestanda

P0877 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "D" låg

P0878 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "D" hög

P0879 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "D" intermittent

P0880 TCM inkommande matning signal

P0881 TCM inkommande matning signalområde/prestanda

P0882 TCM inkommande matning signal låg

P0883 TCM inkommande matning signal hög

P0884 TCM inkommande matning signal intermittent

P0885 TCM spänningsrelä, reglerkrets öppen

P0886 TCM spänningsrelä, reglerkrets låg

P0887 TCM spänningsrelä, reglerkrets hög

P0888 TCM matningsreläsensorkrets

P0889 TCM matningsreläsensorkrets område/prestanda

P088A Transmission, slitet oljefilter

P088B Transmission, mycket slitet oljefilter

P0890 TCM matningsreläsensorkrets låg

P0891 TCM matningsreläsensorkrets hög

P0892 TCM matningsrelä sensorkrets intermittent

P0893 Flera växlar ilagda

P0894 Transmissionskomponent slirar

P0895 Växlingstid för kort

P0896 Växlingstid för lång

P0897 Transmissionsolja nedbruten

P0898 Transmissionsstyrning MIL-begäran krets låg

P0899 Transmissionsstyrning MIL-begäran krets hög

P0900 Kopplingscylinder, öppen krets

P0901 Kopplingscylinder, krets område/prestanda problem

P0902 Kopplingscylinder, krets låg

P0903 Kopplingscylinder, krets hög

P0904 Krets, reglering av växelspaksläge i sidled

P0905 Väljarläge, krets område/prestanda

P0906 Väljarläge krets, låg

P0907 Väljarläge krets, hög

P0908 Väljarläge krets, intermittent fel

P0909 Fel vid reglering av växelspaksläge i sidled

P0910 Väljarläge manöverdon kretsbrott (rörelse vänster/höger)

P0911 Väljarläge manöverdon, krets område/prestanda problem

P0912 Väljarläge manöverdon, krets låg

P0913 Väljarläge manöverdon, krets hög

P0914 Växellägesgivarkrets, fel

P0915 Växellägesgivarkrets, område/prestanda problem

P0916 Växellägesgivarkrets, låg

P0917 Växellägesgivarkrets, hög

P0918 Växellägesgivarkrets, intermittent fel

P0919 Växellägesgivare fel i reglering

P0920 Manöverventil för framåtväxling kretsbrott (rörelse framåt, udda växlar, 1,3,5)

P0921 Manöverventil för framåtväxling, område/prestanda problem

P0922 Manöverventil för framåtväxling, krets låg

P0923 Manöverventil för framåtväxling, krets hög

P0924 Manöverventil för bakåtväxling kretsbrott (rörelse bakåt, jämna växlar, 2,4,6)

P0925 Manöverventil för bakåtväxling, område/prestanda problem

P0926 Manöverventil för bakåtväxling, krets låg

P0927 Manöverventil för bakåtväxling, krets hög

P0928 Växelspärrsolenoid/ställdon krets "A" / öppen

P0929 Växelspärrsolenoid/ställdon krets "A" område/prestanda

P092A Växelspärrsolenoid/ställdon krets "B" / öppen

P092B Växelspärrsolenoid/ställdon krets "B" område/prestanda

P092C Växelspärrsolenoid/ställdon krets "B" låg

P092D Växelspärrsolenoid/ställdon krets "B" hög

P0930 Växelspärrsolenoid/ställdon krets "A" hög

P0931 Växelspärrsolenoid/ställdon krets "A" hög

P0932 Hydraulisk tryckgivarkrets

P0933 Hydraulisk tryckgivarkrets, område/prestanda problem

P0934 Hydraultryck givarkrets låg

P0935 Hydraultryck givarkrets hög

P0936 Hydraulisk tryckgivarkrets, intermittent fel

P0937 Hydrauloljetemperaturgivarkrets, fel

P0938 Hydrauloljetemperaturgivare, områdes/prestanda problem

P0939 Hydrauloljetemperaturgivarkrets låg

P0940 Hydrauloljetemperaturgivarkrets hög

P0941 Hydrauloljetemperaturgivarkrets, intermittent fel

P0942 Hydraultryckenhet

P0943 Hydraultryckenhet, för kort driftperiod

P0944 Hydraultryckenhet, tryckförlust

P0945 Hydraulpumprelä, öppen krets

P0946 Hydraulpumprelä, område/prestanda problem

P0947 Hydraulpumprelä, krets låg

P0948 Hydraulpumprelä, krets hög

P0949 Automatväxling manuell adaptiv inlärning ej utförd

P0950 Automatväxling manuell styrkrets [Upp / Ned / Auto / osv]

P0951 Automatväxling manuell styrkrets område/prestanda

P0952 Automatväxling manuell styrkrets låg

P0953 Automatväxling manuell styrkrets hög

P0954 Automatväxling manuell styrkrets intermittent

P0955 Automatväxling krets för manuellt läge [Perf / Vinter / Sport / osv]

P0956 Automatväxling krets för manuellt läge område/prestanda

P0957 Automatväxling krets för manuellt läge låg

P0958 Automatväxling krets för manuellt läge hög

P0959 Automatväxling krets för manuellt läge intermittent

P0960 Tryckregulatormagnetventil styrkrets "A" / öppen

P0961 Tryckregulatormagnetventil styrkrets "A" område/prestanda

P0962 Tryckregulatormagnetventil styrkrets "A" låg

P0963 Tryckregulatormagnetventil styrkrets "A" hög

P0964 Tryckregulatormagnetventil styrkrets "B" / öppen

P0965 Tryckregulatormagnetventil styrkrets "B" område/prestanda

P0966 Tryckregulatormagnetventil styrkrets "B" låg

P0967 Tryckregulatormagnetventil styrkrets "B" hög

P0968 Tryckregulatormagnetventil styrkrets "C" / öppen

P0969 Tryckregulatormagnetventil styrkrets "C" område/prestanda

P0970 Tryckregulatormagnetventil styrkrets "C" låg

P0971 Tryckregulatormagnetventil styrkrets "C" hög

P0972 Växlingssolenoid styrkrets "A" område/prestanda

P0973 Växlingssolenoid styrkrets "A" låg

P0974 Växlingssolenoid styrkrets "A" hög

P0975 Växlingssolenoid styrkrets "B" område/prestanda

P0976 Växlingssolenoid styrkrets "B" låg

P0977 Växlingssolenoid styrkrets "B" hög

P0978 Växlingssolenoid styrkrets "C" område/prestanda

P0979 Växlingssolenoid styrkrets "B" låg

P0980 Växlingssolenoid styrkrets "C" hög

P0981 Växlingssolenoid styrkrets "D" område/prestanda

P0982 Växlingssolenoid styrkrets "D" låg

P0983 Växlingssolenoid styrkrets "D" hög

P0984 Växlingssolenoid styrkrets "E" område/prestanda

P0985 Växlingssolenoid styrkrets "E" låg

P0986 Växlingssolenoid styrkrets "E" hög

P0987 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "E"

P0988 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "E" område/prestanda

P0989 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "E" låg

P0990 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "E" hög

P0991 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "E" intermittent

P0992 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "F"

P0993 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "F" område/prestanda

P0994 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "F" låg

P0995 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "F" hög

P0996 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "F" intermittent

P0997 Växlingssolenoid styrkrets "F" område/prestanda

P0998 Växlingssolenoid styrkrets "F" låg

P0999 Växlingssolenoid styrkrets "F" hög

P099A Växlingssolenoid styrkrets "G" område/prestanda

P099B Växlingssolenoid styrkrets "G" låg

P099C Växlingssolenoid styrkrets "G" hög

P099D Växlingssolenoid styrkrets "H" område/prestanda

P099E Växlingssolenoid styrkrets "H" låg

P099F Växlingssolenoid styrkrets "H" hög