Vi går igenom enkla kontroller du kan utföra själv om något på bilen slutat fungera.

Ibland är felet riktigt enkelt, men du kan annars i bästa fall spara in verkstadskostnader genom att lägga ned lite egen tid. Att känna till så mycket som möjligt om vad det verkar vara för fel kan också vara hjälpsamt inför verkstadsbesöket. Kanske går det att på ett bättre sätt förklara hur felet märks?

Vilken information och vilka förkunskaper behövs då för att kunna utföra enklare kontrollåtgärder själv? Bilens instruktionsbok räcker många gånger till de enklaste kontrollerna. Är felet mer komplicerat kan det ändå bli nödvändigt att kontakta en verkstad som på ett fackmässigt sätt kan reparera felet.

Börja alltid med det enkla

Ibland gör de mest självklara testerna att källan till många fel identifieras:

  • Går inte startmotorn runt? – Kontrollera i så fall om batteriet är tillräckligt laddat, eller behöver bytas ut. Om startmotorn går runt men motorn ändå inte vill starta kan det vara läge att kontrollera att bränsle finns i tanken. Kom ihåg – det enklaste först!
  • Fungerar inte bakljuset? – Kontrollera att glödlampan är hel. Enklast om du ännu inte köpt en reserv är att byta plats med en som lyser, kanske den på andra sidan. Flyttar felet med lampan är det säkert den som är trasig. Bara att köpa en ny. Om alla glödlampor verkar trasiga i en lampa, eller om bromsljuset blinkar i takt med körriktningsvisare kan felet istället vara att hela lampinsatsen har en dålig anslutning till jordpunkten på karossen. Det kan vara mer komplicerat att reparera själv.
  • Rör sig inte torkarna? – Kontrollera om säkringen kanske gått sönder. I instruktionsboken framgår vilken säkring som är till vad och hur du bäst går tillväga vid kontroll och byte. Men ibland delar flera funktioner på bilen samma säkring. Var försiktig, om till exempel radion kopplas ur och blir strömlös utan avsikt behövs ofta en kod när den ska sättas på igen.

Inför en gör-det-själv-reparation

Mer avancerad felsökning än det som instruktionsboken tar upp är inte alltid rimligt att försöka göra själv. Felsökning kan ta mycket tid i anspråk, speciellt för den som inte arbetar med det dagligen.

En reparation av gör-det-själv-karaktär bör beaktas i flera avseenden. Det kanske inte är lämpligt att till exempel byta bakhjulslager själv hemma på uppfarten? Vänta på reservdelar, komplettera vissa verktyg och sen låta bilen stå där två-tre veckor och lägga ned fritid som du ville ha till annat? I vissa situationer kan det vara en bättre lösning att lämna in bilen på verkstad, även om det kan kosta en slant.

För att vara så säker som möjligt på att få rätt pris kan kostnadsförslag begäras från flera verkstäder.

Inför verkstadsbesöket

Även inför verkstadsbesöket har vi samlat några tips och råd med tanke på felets beskrivning:

  • Förklara hur felet märks på bilen. Är det mer än en funktion som inte fungerar? Det kan finnas samband mellan olika fel, och det kan teknikern ibland identifiera och vara hjälpt av. Går bilen ryckigt ibland, och samtidigt luktar mer bensin än vanligt? Är felet som upplevs i form av ett ljud eller en vibration kan det vara extra svårt att hitta orsaken, och kräver ibland en provkörning tillsammans med teknikern. Byttes nyligen vinterhjul/sommarhjul?
  • Var extra noga med att redogöra för eventuella omständigheter om felet bara märks ibland. Det kan ge teknikern tydliga ledtrådar om bilen kanske är svår att starta när det är riktigt kallt ute, istället för att bara säga att den inte startar ibland. Mer information kan ibland göra arbetet lättare. I bästa fall gör det att felet kan åtgärdas snabbare och billigare.
  • Om felet är sådant att det bara uppkommer ibland men syns eller hörs kan det vara ett alternativ att spela in en kort filmsekvens med till exempel en mobiltelefon, eller i alla fall ta ett kort. Så länge det kan underlätta verkstadens arbete. Ifall bilen är i rullning, be en passagerare om hjälp att ordna med inspelningen.
  • Undvik att ge en direkt order om själva arbetet. Begär du byte av startmotor så är det precis vad som blir utfört. Om det inte var det som var felet kan det bli svårare att få rätt vid en reklamation. Verkstaden bör utföra en egen felsökning för att komma fram till reparationsbehoven.