Intresset för gasbilar ökar mer och mer. Sedan 2018 får den som köper en gasbil 10 000 kronor i bonus.

Att köra på gas ger lägre klimatpåverkan än många andra drivmedel, men på vissa håll i landet kan det vara långt mellan tankställena.

En gasbil är som en vanlig bil

Det är relativt små skillnader på en gasbil och en vanlig bensinbil. Det väsentliga är de dubbla bränslesystemen, att det sitter gastankar monterade antingen under bilen eller under bagagerumsgolvet. Vissa modeller har kvar den normalstora bensintanken, medan andra modeller ofta av utrymmesskäl bara har en reservtank på ungefär 15 liter. 

Det är inte alltid så stor prisskillnad på en gasbil och en vanlig bil. Jämfört med en laddhybrid går det att åstadkomma liknande klimatprestanda till ett mycket mer rimligt pristillägg. Men andrahandsvärdet är inte så starkt som det kanske borde vara. Ibland är det fyndläge på begagnade gasbilar.

Gasbil ger lägre utsläpp, lägre skatt

När en gas förbränns skapas färre utsläpp än när ett flytande drivmedel förbränns. Det gör att gasbilar anses renare än bensin- och dieselbilar, även om gasen inte alltid är förnybar. Även fossil naturgas anses vara ett bättre alternativ än bensin. Fordonsskatten på gasbilar är därför lägre.

Den som köper en ny gasbil från och med 1 juli 2018 får en bonus på 10 000 kronor genom bonus-malus-systemet.

Startar alltid på bensin

En gasbil växlar automatiskt mellan bensin och gas. Du som kör behöver aldrig tänka på att bilen har två bränslen. Tar gasen slut växlar bilen automatiskt till bensindrift.

Det är däremot inte bra att köra slut på bensinen. Eftersom bilen alltid behöver några droppar bensin i startögonblicket kommer motorn inte att starta utan. Tankar du oftast gas kommer du dock att märka att bensinen räcker väldigt länge, eftersom det går åt ganska små mängder.

Räckvidden kortare

Jämfört med andra bilar har gasbilar ganska kort räckvidd. Ofta rymmer tankarna inte mer gas än vad som går åt till mellan 20 - 35 mils körning. En del upplever detta som ett hinder, särskilt en som är van vid att köra dieselbil, där räckvidden kan vara över 100 mil på en tank.

"BG50"

All gas är inte biogas. På macken kallas gasen ofta för BG50, det innebär en mix av hälften fossil naturgas och hälften förnybar biogas. Men mixen kan variera och ofta innehåller den mer biogas än naturgas.

2019 stod biogasen för en andel på 94 procent av den totala mängden fordonsgas inom transportsektorn.

Vissa stationer, så som kommunens återvinningsanläggningar, kan dock ha ren biogas. 

Gaspriset varierar

Det är svårt att räkna på kostnaden per mil. Tankarnas kapacitet anges ofta i liter, medan gaspriset anges i kilo. Det enklaste är som alltid att jämföra kvittot när du tankar med bilens vägmätare, alltså den sträcka bilen färdats, för att sedan räkna ut vad en bil kostar att köra per mil.

Det är billigare att köra på gas än bensin. Jämfört med en dieselbil är kostnaden per mil i princip jämförbar, diesel kan ibland vara något billigare, det varierar mellan olika bilmodeller. 

Biogas undantagen från skatt

30 juni 2020 meddelade regeringen att Europeiska kommissionen godkänt Sveriges ansökan om att undanta biogas från koldioxid- och energiskatt, ett beslut som gäller i tio år. Det ska bidra till att skapa en långsiktig trygghet för dem som väljer att investera i en gasbil.

Få tankstationer för gas

Gas finns inte på alla vanliga bensinstationer, utan bara på ungefär 200 platser i Sverige. Ibland ligger tankstationen lite mer avsides, inte sällan i anslutning till industriområden.

Fler stationer på gång

För aktörer i branschen är det möjligt att söka stöd för biogasproduktion och byggnation av tankställe för CNG genom Klimatklivet, som administreras av Naturvårdsverket.

Utomlands varierar utbudet

I Frankrike finns väldigt få stationer, men i Italien finns över 1000 stycken, då med naturgas. För den som i möjligaste mån vill undvika att köra på bensin när gasen tar slut kan det alltså krävas viss planering, beroende på vart man ska åka.

Här kan du hitta tankställen

Tanka gas i Sverige - Energigas Sverige 

Tanka gas utomlands - Metanoauto.com 

Ute längs vägarna finns skyltar som visar var tankstation för CNG finns.

Att tanka en gasbil är enkelt

Är du osäker finns ofta en beskrivning i direkt anslutning till pumpen. Det går egentligen inte att göra fel. Börja som vanligt med själva betalningen. 

Börja som vanligt med själva betalningen. Lyft sedan bort munstycket från pumpen, på vissa pumpar måste det lilla svarta vredet vridas ett kvarts varv, oftast åt höger, för att munstycket ska lossa.
Börja som vanligt med själva betalningen. Lyft sedan bort munstycket från pumpen, på vissa pumpar måste det lilla svarta vredet vridas ett kvarts varv, oftast åt höger, för att munstycket ska lossa.
Lyft sedan bort munstycket från pumpen, på vissa pumpar måste det lilla svarta vredet vridas ett kvarts varv, oftast åt höger, för att munstycket ska lossa.
Lyft sedan bort munstycket från pumpen, på vissa pumpar måste det lilla svarta vredet vridas ett kvarts varv, oftast åt höger, för att munstycket ska lossa.
Koppla munstycket till bilens anslutning. Vredet ska peka åt höger när du ansluter munstycket. För att låsa munstycket till bilens anslutning, vrid vredet ett halvt varv.  Systemet har ofta ett visst grundtryck, på så sätt känner du på en gång att munstycket sitter korrekt monterat på bilens anslutning.   Vid pumpen finns sedan ofta bara en enda knapp, den för "start".  Avslutad tankning indikeras med en ljud- eller ljussignal. Då lossar du munstycket från bilen och hänger tillbaka det på pumpen.
Koppla munstycket till bilens anslutning. Vredet ska peka åt höger när du ansluter munstycket. För att låsa munstycket till bilens anslutning, vrid vredet ett halvt varv. Systemet har ofta ett visst grundtryck, på så sätt känner du på en gång att munstycket sitter korrekt monterat på bilens anslutning. Vid pumpen finns sedan ofta bara en enda knapp, den för "start". Avslutad tankning indikeras med en ljud- eller ljussignal. Då lossar du munstycket från bilen och hänger tillbaka det på pumpen.

Bra att veta om gasbilar

  • Gastankarna har ett bäst-före-datum, en teknisk livslängd som vanligtvis är 15 eller 20 år. Vid denna tidpunkt är bilens värde ofta så lågt att den får anses förbrukad. Att byta till nya tankar kostar för mycket. I vissa fall demonteras de gamla tankarna, varefter bilen registreras om för enbart bensindrift.
    Läs mer om datummärkta tankar på Transportstyrelsen.se 

  • Det krävs särskilt intyg vid besiktning. Gastankarna ska antingen vara frilagda för kontroll, alternativt ska ett intyg om att de är i bra skick tas med till besiktningen. 

  • Fordonsservicen är särskilt viktig. Gas är ett torrt drivmedel, och saknar de smörjande egenskaper som bensin har. Det ställer högre krav på att motorn servas enligt rätt intervall. Det är till exempel vanligt att tändstift byts med tätare intervall än på vanliga bensinbilar.

  • Varning för adaptrar! Bilar importerade till Sverige från övriga Europa kan ha byggts om till LPG-drift, vilket är ett helt annat system än CNG. LPG (gasol) håller mycket lägre tryck. Det har skett allvarliga olyckor när LPG-bilägare försökt fylla biogas i sin bil med en hemmagjord adapter. Vid köp av en importerad bil, så som veteranbilar, var särskilt uppmärksam på vilket gas-system bilen är utrustad med.