M Sverige lämnar följande synpunkter.

M Sverige har länge arbetat för att uppmärksamma det allvarliga problemet med drog- och alkoholpåverkade bilister i trafiken. Att ha körkort innebär inte bara en stor frihet utan också att man måste ta ansvar, både för sig själv och för sina medtrafikanter. M Sverige välkomnar därför den översyn som Transportstyrelsen nu ska genomföra. En viktig förutsättning för trafiksäkerheten är ansvarsfulla bilförare, som kör opåverkade av substanser enligt 12 kap 1 §.

En tydlig bild av eventuella brister i föreskrifterna, jämförelse med hur reglerna ser ut i andra länder, det aktuella kunskapsläget inom området och hur föreskrifterna följer körkortsdirektivet är väsentligt för ökad trafiksäkerhet. M Sverige ser positivt på att experter inom området får komma med synpunkter på hur föreskrifterna utformas för att ytterligare stärka trafiksäkerheten.

M Sverige menar att översynen, oavsett utfallet, också bör omfatta Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:7) om innehav av körkort med villkor om alkolås. M Sverige ser vikten av ytterligare åtgärder vid upprepade fall av ratt- och drograttfylleri, bland annat bör högre krav ställas för att få ett förnyat körkortstillstånd.