Det visar resultatet när Motormännens lokalklubbar inspekterat däcken på 1000 bilar. Undersökningen visar även att drygt 60 procent av bilisterna fortfarande körde på sommardäck. Av sommardäcksanvändarna körde hela 37 procent med olämpliga eller olagliga däck. Långt fler än bland de som bytt till vinterdäck.

– Att så många kör med nedslitna sommardäck långt in på hösten är skrämmande. Slitna däck har sämre bromsförmåga vid halka och ökar risken för olyckor. Vi misstänkte att sifforna skulle vara sämre än de mätningar som genomförs under sommaren, men inte att det skulle se så här bedrövligt ut, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Däckmätningarna genomfördes av Motormännens lokalaklubbar på tio orter i landet under slutet av oktober och i början av november. Klubbarna genomförde mätningarna av mönsterdjupet för att undersöka hur stor del av bilisterna som kör på olämpliga eller olagliga däck. Mätningarna syftade framförallt till att ta reda på standarden på sommardäcken, då många antas köra på slitna sommardäck i slutet av säsongen.

Sommardäck ska ha minst 3 millimeter i mönsterdjup, vid mindre än 1,6 millimeter kan polisen ge böter. Vinterdäckens mönsterdjup ska vara minst 3 millimeter enligt lagen, men bör vara minst 5 millimeter för att de ska ge ett bra grepp på is.

– Nu ökar riskerna för halkrelaterade olyckor. Det är mörkt, vägarna är våta och sikten blir sämre. Dessutom finns risk för frost på nätterna i hela landet. För att köra säkert bör man alltid kontrollera sina däck, även om man snart tänkt byta till vinterdäck, säger Erik Kjellin.

När däcken är slitna blir bromssträckan längre och bilens stabilitet reduceras kraftigt vid blött eller moddigt underlag. Även risken för vattenplaning ökar då däckens kontaktyta med vägen minskar dramatiskt vid kontakt med vatten i höga hastigheter.

– Bland olyckor som sker i hastigheter över 70 km/h på hala vägar, där två fordon varit inblandade, är det sex gånger vanligare att fordonet med slitna däck orsakade olyckan jämfört med det andra fordonet. Säkra däck minskar olycksrisken och höjer trafiksäkerheten, så mät mönsterdjupet och byt däck i tid, avslutar Erik Kjellin.

Av de totalt 974 bilar som undersöktes körde 30 procent med olämpliga eller olagliga däck.

  • 70 procent (683 st.) Bra däck
  • 24 procent (236 st.) Olämpliga däck
  • 6 procent (55) Olagliga däck

Av de 974 bilarna hade 61 procent (595 st.) fortfarande sommardäck. 37 procent av dessa körde med underkända däck.

  • 63 procent (373 st.) bra däck
  • 29 procent (173 st.) olämpliga däck
  • 8 procent (49 st.) olagliga däck

Av de 974 bilarna hade 39 procent (379 st.) vinterdäck. 22 procent av dessa körde med underkända däck.

  • 82 procent (310 st.) bra däck
  • 16,5 procent (63 st.) olämpliga däck
  • 1,5 procent (6 st.) olagliga däckMönsterdjup för sommardäck
Säkerhetsrekommendationen är minst 3 mm för sommardäck. Sommardäcken är olagliga när de slits under 1,6 mm (när det är vinterväglag och krav på vinterdäck gäller minst 3 mm).

Mönsterdjup för vinterdäck
Säkerhetsrekommendationen är minst 5 mm för vinterdäck. Vinterdäck som ska fungera vid våta, slaskiga eller snöiga förhållanden och samtidigt kunna ge bra friktion på is måste ha ett djupt mönsterdjup. Vinterdäckens mönsterdjup ska vara minst 3 millimeter enligt lagen

Tillåtet med dubbdäck 1 oktober–15 april
Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april. Dubbdäck får användas även under annan tid, om det är eller befaras bli vinterväglag.

Krav på vinterdäck 1 december–31 mars
Under perioden 1 december till och med 31 mars ställer vi i Sverige särskilda krav på vilken typ av däck en bil ska ha när det är vinterväglag. Kraven gäller såväl lätta och tunga fordon som svensk- och utlandsregistrerade fordon.

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig, erik.kjellin@motormannen.se
08-690 38 33, 070-355 59 39