Gårdagens rapport från Konkurrensverket Makten om bilen tar bland annat upp vagnskadegarantin, som alltid gäller under de tre första åren vid köp av en ny personbil. Vagnskadegarantin följer med bilen, vilket innebär att konsumenter saknar möjlighet att avstå från ”garantin”. Det är inte heller möjligt att själv välja försäkringsgivare för vagnskadedelen.

Upplägget medför enligt Konkurrensverket minskad valfrihet för konsumenten. Ytterligare en nackdel för konsumenten är att det inte framgår hur stor del av nybilspriset som vagnskadegarantin utgör. Dessutom är självrisken vid en skadereparation väsentligt högre än vid en normal helförsäkring.

– Det finns starka skäl att ifrågasätta utformningen av vagnskadegarantin. Våra medlemmar vittnar om att den höga självrisken kommer som en överraskning vid en skada och så ska det inte vara, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Konkurrensverket anser att det borde vara möjligt för nybilsköpare att välja bort vagnskadegarantin mot ett lägre pris vid nybilsköp. Konsumenter bör alltså kunna välja om de enbart vill teckna den obligatoriska trafikförsäkringen eller komplettera med den valfria halv- eller helförsäkringen i valfritt försäkringsbolag. Av rapporten framgår att premiekostnaderna för trafikförsäkringen över tid har minskat, medan premiekostnaderna för motorfordonsförsäkringen har ökat mycket kraftigt.

– M Sverige anser att vagnskadegarantin borde vara valfri för att öka konkurrensen och ge konsumenterna bättre valmöjligheter och lägre premiekostnader, säger Heléne Lilja.