Den nya vägsäkerhetslagen ska minska antalet trafikdödade men gäller inte på de farligaste vägarna. Det konstaterar Motormännen efter att ha granskat den nya lagen, som träder i kraft i slutet av 2010. – Fler än åtta av tio dödsolyckor inträffar på riksvägar och de mindre länsvägarna, men de omfattas inte av regeringens nya lag för säkrare vägar. Därför betyder regeringens trafiksäkerhetssatsning nästan ingenting, säger Mikael Höög, pressansvarig på Motormännen.

Vägsäkerhetslagen gäller enbart för vägar som ingår i det särskilda TEN-vägnätet och som i huvudsak omfattar de största och viktigaste Europavägarna.

– Den här satsningen är inte tillräcklig. Förutom vägarna i Norrland är de andra vägarna redan relativt bra. De flesta av vägarna är säkra motorvägar eller 2+1-vägar. För att lagen ska få någon effekt på trafiksäkerheten måste även riksvägarna ingå. På sikt bör även länsvägarna omfattas av lagen för att verkligen kunna minska antalet dödade i trafiken, säger Mikael Höög.

Motormännen har själva gjort en omfattade granskning av 1 200 mil väg i Sverige med vårt unika EuroRAP-verktyg, som kartlägger vägen säkerhetsstandard. De säkraste vägarna är definitivt de dubbelfiliga motorvägarna och 2+1-vägarna. Så fort man lämnar dessa för mindre vägar så sjunker säkerhetsstandarden markant.

– Många riksvägar har låg säkerhetsstandard, ofta med farliga sidoområden med träd och stenar nära vägen. Att höja standarden på de här vägarna kostar pengar, men ger samtidigt snabbt resultat på trafiksäkerheten. Det är detta regeringen måste fokusera på för att få en verklig effekt på antalet dödade och skadade, säger Mikael Höög.

Fotnot:

TEN-vägnätet, Transeuropeiska Transportvägnätet, är vägar som EU utpekat som särskilt viktiga. I Sverige omfattas följande vägar E4, E6, E10, E14, E18, E20 Örebro – Stockholm, E22, riksväg 40, E45 och E65, samt Öresundsbron.

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se,

08-690 38 51, 070-343 55 99