Motormännens tidning Motor har genomfört en enkätundersökning bland Sveriges regionala trafikpolischefer eller motsvarande. Bland dessa tycker 59 procent att Sveriges trafikanter är sämre förare idag jämfört med hur det var för tio år sedan. 12 procent av trafikpolischeferna tycker att svenska trafikanter är bättre idag och 29 procent tycker att trafikanterna kör lika bra idag som för tio år sedan.

– Vår upplevelse är att trafikanterna kör sämre idag än för tio år sedan. Det känns inte bra att polisen bekräftar detta. En tydlig sak vi kan se är att många trafikanter inte är fokuserade när de kör. Det är inte ok att hålla på med en massa annat när man kör bil. Det är ett beteende vi skulle vilja få bort för att öka säkerheten på våra vägar, säger Jon Stenbeck informationschef på Motormännen.

Under det senaste decenniet har såväl bilparken som det svenska vägnätet – åtminstone det större – blivit allt säkrare. Inte minst ABS-bromsar och satsning på mötesseparering med hjälp av vajer och andra mitträcken har starkt bidragit till att antalet omkomna i vägtrafiken har minskat. Dessvärre har inte förarbeteendet utvecklats på samma sätt. Mycket talar i stället för att det har blivit väsentligt sämre.

– Politikerna måste ta till sig polisens larm om att svenskarna kör sämre och prioriterara upp frågan. Det allra viktigaste är att få till en attitydförändring bland trafikanterna, det skulle också vara bra om trafikpoliserna får mer resurser till övervakning av våra vägar. Det vi vill se är fler synliga poliser på våra vägar och på sikt vore det bra med en fristående trafikpolis, säger Jon Stenbeck.

Det är inte bara trafikpolischeferna som är kritiska. I Trafikverkets senaste trafiksäkerhetsenkät uppger hälften av alla män och 65 procent av alla kvinnor att trafiken har blivit mer riskfylld under senare år. En stor del av trafikpolischeferna anser att förarnas agerande i trafiken i stor utsträckning är ett resultat av förändringar i samhället i stort. Cirka 40 procent av trafikpolischeferna menar att stressade och/eller aggressiva förare är ett av de absolut största trafiksäkerhetsproblemen.

– Stress är mycket vanligt bland trafikanter idag och många förare försöker ta igen saker i bilen som de inte har hunnit med tidigare. Det tydligaste trafiksäkerhetsproblemet enligt oss och polisen, är att många använder handhållen mobiltelefon medan de kör. Vi tycker att regeringen måste införa en tydlig lag som förbjuder handhållen mobiltelefonanvändning under körning nu. Sådan lagstiftning finns i nästan alla länder utom i Sverige så det är hög tid att vi också får en, avslutar Jon Stenbeck.

* Enkätfrågorna är skickade till 21 regionala trafikpolischefer eller motsvarande. 17 av dessa har valt att delta, det vill säga 81 procent.

Läs bifogad artikel från nästa nummer av Motor som kommer vecka 24.

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Jon Stenbeck, informationschef, jon.stenbeck@motormannen.se
08-690 38 70, 070-716 09 30