Idag presenterades utredningen ”Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort” som föreslår en skatt på dubbdäcksanvändningen i tätort. Motormännen är kritiska till en avgift på trafiksäkerhetshöjande utrustning då andra åtgärder visat sig betydlig mer effektiva för att sänka halterna av hälsofarliga PM10-partiklar.

Ny forskning från Finlands tekniska forskningscentral, VTT, visar att 83 % av olyckor på vinter väglag hade kunnat undvikas om förarna valt dubbdäck istället för friktionsdäck. Skulle dubbdäck bytas ut helt mot friktionsdäck skulle antalet olyckor med dödlig utgång öka med i genomsnitt 9 olyckor per år. Majoriteten av dödliga sladdolyckor sker på hal is och svenska VTI har visat på att dubbdäck fortfarande är klart överlägsna friktionsdäck.

– Dubbdäck räddar liv och att införa skatter som kan tvinga bilister att avstå dubbdäck innebär att man gör trafiksäkerhet till en ekonomisk fråga. Nollvisionen är menat att inkludera alla trafikanter, säger Jon Stenbeck, informationschef på Motormännen.

Motormännen vill inte på något sätt förringa luftmiljöfrågan, tvärtom måste vi göra något åt vår luftkvalité i innerstaden, men påståendet att det är dubbdäcken som är fullt ansvariga för förhöjda PM10-nivåer är helt enkelt fel. PM10-nivåer påverkas av damm från bland annat tunnelbana, vägbyggen och sandning. Istället kan en bättre luftmiljö uppnås genom tidigare städning som utförs med dambindande medel, högstrycksspolning och vakuumuppsugning. Städning är det absolut mest effektiva medlet för att sänka PM10-nivåer.

– Slutsatsen av utredningens förslag är att man signalerar att dubbdäck är farliga. Tvärtemot räddar dubbdäck liv. Dubbdäck har en kraftigt trafiksäkerhetshöjande effekt när det råder blixthalka på vägarna, vilket det kan göra i alla delar av landet. En skatt på dubbdäcksanvändningen kommer att få negativa effekter på trafiksäkerheten i hela landet utan att nödvändigtvis komma åt problemet med hälsofarliga partiklar i tätort, säger Jon Stenbeck.

Vi är övertygade om att effekterna av att göra dubbdäcksanvändning dyrare kommer att leda till att fler kör på dubbfria vinterdäck året runt. Ny forskning från VTI visar att dessa däck har ca 15 % längre bromssträcka på torr asfalt än sommardäck. På våt asfalt var bromssträckan 20 % längre och detta gäller i bägge fall oavsett hastighet. 15-20 % längre bromssträcka är oerhört långt, vi kan inte hävda att Sverige bedriver ett seriöst trafiksäkerhetsarbete och samtidigt ge bilister som anpassar sitt däckval efter det klimat vi lever i, extra avgifter.

– Man ska anpassa hastigheten och köra förnuftigt vid dålig sikt och halt väglag, men ibland överraskar halkan även den mest defensiva föraren och då kan dubbdäck vara skillnaden mellan liv och död. Låt inte politikerna göra trafiksäkerhet till en ekonomisk fråga, avslutar Jon Stenbeck.

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Jon Stenbeck, informationschef, jon.stenbeck@motormannen.se
08-690 38 70, 070-716 09 30

Victoria Elmgren, vik trafiksäkerhetsansvarig, victoria.elmgren@motormannen.se
08-690 38 08, 072-076 86 83