2007 infördes skatt på trafikförsäkringen som del av en reform för att omfördela kostnaden för trafikskadade. Medan resten av reformen skrotades blev skatten på 32 procent kvar och har sedan dess gett staten en intäkt på 3–4 miljarder kronor årligen.

Nu när kostnaderna för Sveriges bilister ökat markant på kort tid vill finansminister Mikael Damberg se över vilka stöd som kan vara till hjälp för att lindra utvecklingen. Därför kräver M Sverige att skatten på trafikförsäkringen tas bort.

– Vi måste titta på alla möjligheter att dämpa hushållens utsatthet nu när kostnaderna för bilen har ökat så kraftigt. Genom att ta bort den här skatten sänks kostnaden med ungefär 700 kronor per år för en vanlig personbil, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Skatteutskottet angav i sitt betänkande att reformen skulle belöna ett trafiksäkert beteende. Vad man menade med detta är oklart eftersom skatten har inneburit ökade kostnader för samtliga fordonsägare.

Men skatten skulle också finansiera skattelättnader i budgetpropositionen för 2007 i syfte att öka sysselsättningen, alltså arbetsmarknadspolitik.

– Bilister har finansierat det här i 15 år nu, det räcker. Och eftersom reformen för trafikskadade slopades har skatten ingen som helst koppling till trafiksäkerhet. Kostnaden måste upphöra nu, säger Caroline Drabe.