Ett återkommande ämne varje sommar är hur hunden eller katten på bästa sätt kan följa med i bilen på semesterresan. M Sverige ger här några tips och vill betona att man aldrig ska lämna husdjuret i bilen en varm dag.

Under bilresan ska djur alltid sitta i bur eller vara kopplade med bilsele (hund). Även en liten hund på sex kilo får en krockvikt på 240 kilo vid krock i 50 km/h. Det innebär en stor risk inte bara för hunden utan också för övriga passagerare.

Under transporten ska hunden/katten få vatten minst var sjätte timme. Hunden ska rastas minst lika ofta. Om en katt reser i mer än 6 timmar bör den ha en bur med sanitetslåda eller motsvarande. Djuret ska placeras så att det får god ventilation och skugga.

Transport i kombibilar

Du får transportera hunden/katten i kombiutrymmet om du har god uppsikt över den under hela transporten. En krocktestad bur är bäst. Vid en krock bakifrån riskerar en allt för rigid bur att trycka sönder baksätets låsmekanism och skada baksätespassagerarna. Buren ska fixeras i bilen antingen med hjälp av bilens lastsurrningsöglor eller med andra spännanordningar.

Lastrumsavskiljare (nät eller galler mellan bagageutrymme och passagerarutrymme) är en fungerande lösning för större hundar. Det blir i praktiken en enklare form av bur.

Transport i andra bilar

Bur i baksätet kan fungera. Att förankra den är en utmaning. Använd bilens isofixöglor och spännband som täcker öglans hela bredd. Fixera ordentligt så att buren inte kasar i sidled. Isofix tål max 18 kilo.

Bilbältet kan också användas men måste då fixeras mot buren på något vis för att inte kasa vid krock.

Hundbilsele är ett alternativ till bur. Fäst den i säkerhetsbältet. Selar finns i olika storlekar för att passa olika raser.

Katter mår oftast bättre av att sitta i liten bur. Det finns burar med fästen för säkerhetsbältet.

Burens utformning

Hund måste minst ha följande utrymme i buren:

Längd: hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning gånger 1,10.

Bredd: hundens bröstbredd gånger 2,5. Hunden ska kunna ligga ner och vända sig obehindrat.

Höjd: hundens höjd över hjässan när hunden står i normal ställning.

En transportbur för katt ska ha minst följande mått:

Längd: 0,5 meter

Bredd: 0,3 meter

Höjd: 0,35 meter

En bur för transport av katt ska dessutom vara anpassad till djurets storlek och ha ett minsta golvutrymme på 0,15 kvadratmeter per djur.

Lämna aldrig ett djur i en varm bil

Du får inte lämna hunden/katten utan tillsyn i fordonet om det är möjligt att temperaturen inne i bilen går över +25°C eller under –5°C. En hund får inte lämnas mer än tre timmar i bilen. Temperaturen i en parkerad bil stiger snabbt upp till 50 grader en normal sommardag. Bilen blir en dödsfälla för ditt husdjur.

Klockslag Temp ute väderlek Temp i bil

08.30 +22 °C sol +23 °C

09.30 +22 °C sol +38 °C

10.30 +25 °C sol +47 °C

11.30 +26 °C sol +50 °C

12.30 +27 °C sol +52 °C

Källa: Svenska Kennelklubben

Får jag ingripa om jag ser en hund i stillastående bil i värmen?

1. Står bilen utanför ett varuhus/butik eller liknande, ta registreringsnumret och be personal ropa ut i högtalare och söka ägare.

2. Kontakta Transportstyrelsen för ägaruppgifter: Skicka sms med registreringsnummer till nummer 72503. En kort stund därefter får du ett svars-sms med information om fordonet samt ägarens namn. Tjänsten är avgiftsbelagd och kostar 3 kronor per skickat sms (teleoperatörens avgifter tillkommer).

Slå sönder rutan i nödfall

Rekommenderade åtgärder från polisen.se:

  • försök hitta ägaren av bilen
  • kontakta polisen, ring 112
  • notera registreringsnummer
  • notera klockslag och tidpunkter
  • notera hur det är med ventilation och lufttillförsel
  • i nödfall krossa rutan (om möjligt, se till att ha ett vittne)