Återigen väljer regeringen piskan före morötter. Den största miljöåtgärden för att få ner koldioxidutsläppen blir höjd fordonsskatt för Sveriges bilister. Höjd fordonsskatt innebär mer pengar till statskassan men gör mycket liten skillnad för miljön. Vill regeringen verkligen satsa på en omställning av den svenska bilparken för att 2030 vara helt fossiloberoende, bör man istället satsa på en skotningspremie.

– Regeringen måste inse att det kostar pengar att ställa om den svenska bilparken till att vara mindre miljöbelastande och hitta stimulanser som gör att svenskarna vill byta bort gamla, osäkra och smutsiga bilar till nya, säkrare och renare. Vill regeringen få igång en sådan utveckling så skulle skrotningspremien vara ett utmärkt verktyg, säger Maria Spetz vd på Motormännen.

Regeringen menar att utformningen av fordonsskatten bidrar till att långsiktigt ställa om fordonsflottan för ett minskat beroende av fossila bränslen. Regeringen anser därför att koldioxidbeloppet i fordonsskatten bör höjas och att gränsen för när koldioxidbelopp börjar tas ut bör sänkas. Motormännen anser att detta inte kommer ge några märkbara effekter på miljön, eftersom beskattningen saknar stimulans och bara blir ett sätt för regeringen att öka intäkterna på bilisternas bekostnad.

– Sverige har idag en av de äldsta fordonsflottorna i Europa. Halva bilparken består av bilar tio år eller äldre och flera av dessa bilar saknar ABS-bromsar och antisladdsystem vilket gör dem trafikosäkra. Flera saknar även katalysator, vilket ger höga halter av miljöfarliga utsläpp. Skulle flera av dessa bilar skrotas skulle det vara en stor vinst både för miljön, men också för trafiksäkerheten, avslutar Maria Spetz.

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se ,
08-690 38 51, 070-343 55 99

Maria Spetz, vd, maria.spetz@motormannen.se ,
08-690 38 53, 070-694 83 15