Idag förnyade en riksdagsmajoritet kravet på regeringen att skyndsamt ta fram en lag som förbjuder användning av handhållen mobiltelefon vid färd. Motormännen välkomnar oppositionens krav.

Den 27 mars förra året meddelade riksdagen, efter flera utredningar, att man vill se ett förbud mot användandet av handhållen mobil när man kör bil. Regeringens arbete med frågan har fortfarande inte resulterat i någon ny tydlig lag. Motormännen stödjer därför oppositionens nya krav på regeringen att skyndsamt ta fram en lag . Det är också något som svenska folket vill.

– Vi är inte nöjda förrän Sverige har en tydlig lagstiftning som förbjuder allt sms:ande och surfande när man kör bil precis som de flesta andra länder inom EU har. Vi är ett världens trafiksäkraste länder, men i den här frågan ligger Sverige långt efter jämförbara länder och det kan vi inte göra om vi ska nå målsättning om att halvera antalet dödade enligt nollvisionen, säger Jon Stenbeck informationschef på Motormännen.

Regeringen beslutade nyligen att ändra i trafikförordningen gällande kraven om allmän omsorg och varsamhet. Enligt de nya reglerna får förare från och med den 1 december "vid färd på väg med motordrivet fordon, ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas till penningböter".

– Den ändring i trafikförordningen som infördes i december räcker inte. Den är för otydlig, reglerna måste vara tolkningsfria och förebyggande. Motormännen vill se ett tydligt förbud mot sms:ande och fipplande med telefonen vid bilkörning. Regeringen får inte dra ut på detta längre, säger Jon Stenbeck.

Inför ändringen var bland annat Trafikverket, Transportstyrelsen och Rikspolisen kritiska mot framför allt otydligheten. Vi vet att om bilförare sms:ar under färd ökar risken för att råka ut för en olycka hela 23 gånger.  Det är anmärkningsvärt att det inte finns en tydlig lag som reglerar hur mobiltelefonen får användas under färd. Danmark fällde man härom året 42000, vilket var möjligt tack vare en enkel och tydlig skrivning i vägtrafiklagen: ”Fordonsförare får under färd ej lov att använda sig av handhållna mobiltelefoner.”

– En tydlig formulering, likt den danska, har ett signalvärde och lämnar inte något utrymme för tolkning. En tydlig formulering gör det också möjligt att ha en effektiv övervakning. Tillsammas med en slagkraftig informationskampanj kommer det minska det trafikfarliga beteendet, det behövs för att förbättra trafiksäkerheten i Sverige, avslutar Jon Stenbeck.

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Jon Stenbeck, informationschef, jon.stenbeck@motormannen.se
08-690 38 70, 070-716 09 30