Det är ett stort svek mot Sveriges fordonsägare att kraftigt höjda skatter på befintliga bilar ska bekosta bonusutbetalningar till de företag som i första hand köper nya miljöbilar. Under morgonen gick miljöminister Karolina Skoog ut med felaktiga uppgifter i Sveriges radio att den nya bonus–malus-systemet inte ska kosta skattebetalarna någonting. Även i SVT och i andra medier förekommer uppgifter om att befintliga fordon ska beskattas som hittills. När regeringen under förmiddagen publicerade sitt konkreta förslag visade det sig att man tidigare hade gått ut med helt felaktiga uppgifter, befintliga fordon föreslås få kraftigt höjda skatter. Motormännen har sökt en förklaring från regeringens företrädare med inte fått något svar.

–  De som redan har bil ska inte behöva betala för bonusar till de som köper nya bilar. Nya supermiljöbilar köps till 90 procent av företag, dessa kommer att få den nya bonusen. Vanligt folk med vanlig ekonomi ges inga morötter för att ställa om mot klimatsmart bilval med regeringens förslag, säger Motormännens VD Fredrik Daveby.

Motormännen och flera andra remissinstanser har påpekat att en höjd skatt första året i kombination med kraftig bonus ger det tydligaste signalen i ett nytt bonus–malus-system. Det nu aktuella förslaget innebär högre extra skatt under bilens tre första år, vilket är en kompromiss som Motormännen har accepterat i sitt tidigare remissvar. Men kraftiga skattehöjningarna på befintliga fordon ger nu ett stort överskott i statskassan från systemet.

–  Regeringen aviserar nu ytterligare skattehöjningar för alla de som bor i glesbygd, har långa sträckor till arbete och samhällsservice och som under lång tid framöver inte har några utsikter att få tillgång till laddinfrastruktur och biogasmackar. Vi välkomnar en omställning mot fossiloberoende fordonsflotta, men ett nytt system måste stötta en omställning där alla alternativ stimuleras. Det är ohederligt att med endast piskan som verktyg försöka driva de med sämst förutsättningar mot minskad mobilitet och försämrade valmöjligheter i livet, avslutar Fredrik Daveby.