– Det är bra att regeringen nu har insett att Sveriges bilister är hårt pressade av bränslekostnader, att arbetsresor är dyra och att kritiken mot reformen varit omfattande inte minst från M Sverige. Att regeringen har tagit till sig av M Sveriges hårda kritik och nu närmar sig våra förslag är därför välkommet.

Det nuvarande reseavdraget är alldeles för lågt i förhållande till de faktiska kostnader bilister har. Dagens förstärkningar innebär en förbättring men det är inte tillräckligt. M Sverige har ställt krav på fler insatser för hur bilisternas kostnader kan lindras: Sänk skatten på drivmedel i takt med ökad reduktionsplikt, ta bort skatten på trafikförsäkringen, fyrdubbla glesbygdsavdraget, ta temporärt bort trängselskatt och broavgift, sänk energiskatten till EUs minimikrav, ta bort momsen på drivmedel.

– Ett förstärkt reseavdrag är viktigt, och var det även före de senaste höjningar av drivmedelspriserna, eftersom nivåerna har legat stilla i mer än tio år och inte speglar verkliga kostnader. Höga bränslekostnader drabbar främst personer med låga inkomster, utan fungerande alternativ till bilen och med arbete som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen. I ett sådant läge lönar det sig sämre att ta ett jobb, i synnerhet utanför den egna kommunen. Bilen håller ihop Sverige. Utan bilen skulle dagens 69 arbetsmarknadsregioner splittras till 257 små, säger Caroline Drabe, vd, Riksförbundet M Sverige.