En majoritet av ledamöterna i riksdagens trafikutskott vill förbjuda förare att sms:a under bilkörning. Det visar en enkätundersökning som Motormännen gjort bland ledamöterna i trafikutskottet. Riksdagen har nu möjlighet att lagstifta om stopp för sms:ande förare.

Motormännen har tillfrågat samtliga 17 ordinarie ledamöter i trafikutskottet om de anser att det ska vara förbjudet att sms:a vid bilkörning. Nio ledamöter anser att det ska vara förbjudet för förare att sms:a samtidigt som de kör bil.

– Tidigare har regeringen sagt nej till sms-förbud vid bilkörning, men nu finns stöd för en lagändring. Trafikutskottet kan nu ta initiativ till en lagändring när frågan kommer upp för beslut under nästa vecka, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Trafikutskottet ska i kommande vecka ta ställning till fjorton motioner som på olika sätt tar upp frågan om mobiltelefonanvändning under bilkörning.

– Det är tydligt att många riksdagsledamöter anser att dagens regler för mobiltelefonanvändning i trafiken är föråldrade och behöver moderniseras. I alla andra länder i Europa finns regler för hur mobiltelefonen får användas när man kör, men det saknas i Sverige, säger Niklas Stavegård.

Var fjärde förare sms:ar när de kör, enligt en undersökning från försäkringsbolaget If. Vanligast är det bland förare mellan 18 och 29 år, där närmare varannan sms:ar samtidigt som de kör.

– Många utgår från att det som inte är förbjudet är ofarligt. Men forskning visar olycksrisken ökar med 23 gånger om man sms:ar samtidigt som man kör. Det är lika farligt som att köra rattfull och det är därför det är så viktigt med en ny lag för att få bort det farliga sms:andet bakom ratten, avslutar Niklas Stavegård.

Trafikutskottets ledamöter om sms-förbud

Ja till sms-förbud för förare: Anders Ygeman (S), Pia Nilsson (S), Lars Mejern Larsson (S), Leif Pettersson (S), Gunilla Carlsson (S), Stina Bergström (MP), Annelie Enochson (KD), Tony Wiklander (SD) och Siv Holma (V).

Nej till sms-förbud för förare: Jan-Evert Rådhström (M),    Eliza Roszkowska Öberg (M), Malin Löfsjögård (M), Désirée Liljevall (S), Lars Tysklind (FP), Anders Åkesson (C) och Edward Riedl (M).

Inget svar: Sten Bergheden (M)

Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig, niklas.stavegard@motormannen.se
08-690 38 33, 070-355 59 39

Susanne Lekengård, informationschef, susanne.lekengard@motormannen.se
08-690 38 70, 070-344 99 04