Idag sätter vägombudssäsongen igång med utdelning av bilar. Det är 12 nya bilar från Opel av modellen Astra som kommer att användas. Från 20:e maj till 23:e september kommer 21 vägombud vara ute på våra vägar från Malmö i söder till Luleå i norr. Vägombuden är ideellt arbetande medlemmar från Motormännens lokalklubbar runt om i landet. Deras uppdrag är att granska trafiksäkerheten på de svenska vägarna, men också att lyfta trafiksäkerhetsfrågor lokalt, regionalt och nationellt i kontakt med beslutsfattare, allmänhet och media.

– Jag ser fram emot en ny spännande säsong med fokus på att göra Sveriges vägar säkrare. Vägombudsverksamheten ger oss möjligheter att kontrollera hur verkligheten ser ut på våra vägar. Det ger oss också tillfälle att genomföra undersökningar och kampanjer runt om i landet i syfta att öka trafiksäkerheten, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Vägombuden kommer att inventera 1000-tals mil av det svenska vägnätet för att identifiera och påtala brister. Men det ska också göras hastighetsmätningar, undersökningar av hur många som använder mobiltelefon vid bilkörning, efterlevnaden av stopplikten och utformningen av busshållplatser sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Allmänheten kan vända sig till Motormännen och ge tips och synpunkter på trafikmiljöer som är farliga och behöver åtgärdas. Det går bra att mejla synpunkter till vagombud@motormannen.se så följs det upp av ett regionalt vägombud. Som vanligt kommer vägombuden också att inspektera rastplatserna under sommaren.

– Vi har som tradition att utse länens bästa rastplatser och det är populärt att få utmärkelsen. Vi gör det för att förbättra trafiksäkerheten då bra rastplatser inbjuder till nödvändiga stopp för vila och rekreation. Trötthet vid ratten är en vanlig olycksfaktor, nästan att jämföra med olyckor relaterade till alkohol, säger Erik Kjellin.

Vägombudsverksamheten bedrivs genom Motormännens klubbverksamhet, dessutom ställer flera företag upp med sponsring av just denna specifika verksamhet. Opel Sverige är en av sponsorerna av årets verksamhet och så här motiverar de sitt beslut att stödja Motormännens trafiksäkerhetsarbete.

– Det kändes självklart för oss att ställa upp med bilar till det här projektet eftersom säkerhet är en viktig fråga för oss. Dagens bilar är väldigt säkra och har många hjälpsystem relaterade till säkerhet, men det är också viktigt att trafikmiljön där våra kunder använder sina fordon blir så säker som möjlig. Vi välkomnar därför Motormännens initiativ och är övertygade om att deras påverkansarbete gör skillnad, säger Lasse Grundström, vd på Opel Sverige.

Vägombudsverksamheten 2016 sker i samarbete med Opel Sverige, Preem, Assistancekåren, My Money och Roadroid.