Regeringen har meddelat att kommuner får inrätta miljözoner från 2020. Alla har självklart rätt till god luftkvalitet. Motormännen anser att om miljözoner ska inrättas, ska det finnas ett tydligt samband mellan utsläpp från personbilar och de platser och tider när miljözoner ska gälla.

Det finns flera frågor som behöver besvaras innan kommunerna tar beslut om miljözoner. Hittills har ingen utredning gjorts om hur handeln, tjänste- och transportsektorn påverkas av tuffa avskärmande zoner. Och inte heller om hur samhällsekonomin påverkas när hushållen tvingas till stora utgifter för nya bilar.

Från Motormännens sida saknar vi ett helhetsgrepp när det gäller att fortsätta förbättra luftkvaliteten i våra tätorter. Det är inte rimligt att konsumenterna ska ta hela ansvaret. Biltillverkarna går helt fria, trots att det är just biltillverkare som har trixat med utsläppssiffrorna. Det har bidragit till högre utsläpp än vad vi konsumenter hade kunnat förvänta oss.

Det nya fordonsskattesystemet bonus-malus och den senaste reningstekniken kommer att innebära betydligt renare bilar framöver – utan miljözoner. Men nu befarar vi att omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta kraftigt försenas. På grund av debatten om diesel, väljer konsumenterna mindre klimatvänliga bensinbilar istället för dieselbilar som kan tanka förnyelsebart. Det anser vi är en olycklig utveckling.

Vi förväntar oss att kommunpolitikerna tar ansvar och noga utreder konsekvenserna av att införa miljözoner i den egna kommunen.

 

Uttalande taget vid Motormännens Riksförbunds kongress 22 april 2018