Den 25:e maj rullas 12 Volvo V 70 D DRIVe ut som årets vägombudsbilar från Volvo Show Room i Stockholm, och det blir startskottet för årets mest omfattande trafiksäkerhetsarbete. Från 25:e maj till 28:e september kommer 22 stycken vägombud vara ute på våra vägar från Malmö i söder till Luleå i norr. Vägombuden är ideellt arbetande medlemmar från Motormännens lokalklubbar runt om i landet.

– Vägombudens uppgift är att granska våra vägar och påtala fel och brister som måste åtgärdas. Vägombuden kontaktar ansvariga tjänstemän hos Trafikverket och kommunerna och lämnar rapporter om trafikfarliga vägar, rapporter som sedan följs upp. Det kan vara allt ifrån farliga sidoområden utmed våra vägar till att skyltningen är undermålig, säger Maria Spetz, vd på Motormännen.

Vägombuden kommer att åka runt i landet och medverka på diverse sommarevent. De kommer även att inspekteras cirka 270 rastplatser, och varje enskild rastplats kommer att granskas vid minst två olika tillfällen. Under försommaren kommer sedan länens bästa rastplats presenteras.

– Allmänheten kan vända sig till Motormännen och ge tips och synpunkter på trafikmiljöer som är farliga och behöver åtgärdas. Det enklaste är att mejla tipset till vagombud@motormannen.se så följs det upp av ett regionalt vägombud med målsättning att få till en förändring till en trafiksäkrare miljö, säger Maria Spetz.

Vägombudsverksamheten bedrivs genom Motormännens klubbverksamhet, dessutom ställer flera företag upp med sponsring av just denna specifika verksamhet. Biluthyrningsföretaget Hertz Sverige är en av sponsorerna av årets verksamhet, och så här motiverar de sitt beslut att stödja Motormännens trafiksäkerhetsarbete.

– Med tanke på att vi sätter tusentals förare i våra bilar dagligen, året runt, är det en självklarhet för oss att försöka bidra. Säkerhet är en viktig fråga som inte bara berör bilen utan också den omgivning som den färdas i. Alla insatser som kan leda till förbättringar är förstås positiv, säger Anders Tärnell, marknadschef Hertz Sverige

– Vi är jättetacksamma att våra sponsorer ställer upp ekonomiskt och att de prioriterar vårt trafiksäkerhetsarbete så högt. Utan deras ekonomiska bidrag hade det varit svårt att genomföra vägombudsverksamheten, avslutar Maria Spetz.

Du är välkommen att träffa Motormännens vägombud på pressträff fredagen den 25:e maj klockan 11:30 på Volvo Show Room i Kungsträdgården i Stockholm.

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se ,
08-690 38 51, 070-343 55 99

Maria Spetz, vd, maria.spetz@motormannen.se ,
08-690 38 53, 070-694 83 15

 


 

Vägombudsbilarna sponsras av följande företag

Volvo                   Hertz                    Preem                 Assistanskåren                                                          My Money