Det rödgröna regeringsalternativet går idag ut med ett förslag på höjd drivmedelsskatt med 49 öre per liter plus moms. – Skattehöjningen kommer inte ha någon som helst inverkan på miljön. Det är bara ett sätt att öka skatteintäkterna till statskassan. Skulle de rödgröna verkligen vilja göra något åt miljön skulle de istället satsa på åtgärder som förnyar bilparken, skrotningspremier och teknikneutrala miljöbilspremier. Det ger bilägarna möjlighet att skaffa moderna, trafiksäkra och energieffektiva fordon säger Maria Spetz vd på Motormännen,

Motormännen vill i stället se förslag på åtgärder som syftar till minskade CO2 utsläpp.

Dagens utspel kommer att drabba de enskilda bilisterna som redan bidrar kaftfullt till statskassan. Idag betalar bilisterna cirka 80 miljarder kronor om året i form av olika skatter och pålagor.

De rödgrönas förslag skulle öka kostnaderna för genomsnittsbilisten med drygt 900 kronor per år. Pengar som redan är beskattade en gång.

– Bilen är en förutsättning för tillväxt och välfärd. De rödgrönas förslag på ökad drivmedelsskatt försvårar det dagliga livet för stora grupper, avslutar Maria Spetz.

För mer information:

Maria Spetz, VD Motormännen, maria.spetz@motormannen.se,

070-694 83 15

 

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se,

08-690 38 51, 070-343 55 99