Motormännen saknar en kraftfull och samlad satsning för att göra hela E20 säker. Idag överlämnade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025 till regeringen. Motormännen är kritiska till att åtgärder för flera farliga vägsträckor på E20 saknas i planen. Regeringen måste nu sätta ner foten och prioritera dödens väg.

– E20 är Sveriges mest olycksdrabbade väg. De senaste tio åren har närmare 40 personer omkommit och över 90 skadats svårt. F ram till 2020 väntas ytterligare mellan 25-30 personer omkomma och över 100 skadas svårt på E20 genom Skaraborg om inte hela vägen mötessepareras. Vi ställer oss frågande till varför man inte prioriterar att göra hela E 20 till en säker väg, säger Jon Stenbeck, informationschef på Motormännen.

Motormännen anser att samtliga icke mötesseparerade avsnitt av E20 genom Västra Götaland måste in i den nationella planen för infrastruktur 2014-2025. E20 måste prioriteras och bygget påskyndas.

– Trafikverkets rekommendation att mötesseparera delar av E20 ligger långt fram i tiden och åtgärderna är inte tillräckliga. För trafiksäkerhetens skull hoppas vi nu att infrastrukturministern gör en annan prioritering och tar ett samlat grepp för att göra hela E20 till en trafiksäker väg, säger Jon Stenbeck.

Fem sträckor av E20 genom Västra Götaland saknar idag mötesseparering. Det innebär att risk att frontalkollidera på 80 kilometer inom Västra Götalandsregionen. Trafikverket påpekar trots de uppenbara trafikfarorna att det inte finns några planerade åtgärder för att göra något åt den låga trafiksäkerheten och den bristande tillgängligheten förbi Skara och Mariestad.

– Frågan har dragits i långbänk alldeles för länge. För varje år som går utan en ny väg kommer fler att dödas, avslutar Jon Stenbeck.

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Jon Stenbeck, informationschef, jon.stenbeck@motormannen.se
08-690 38 70, 070-716 09 30