Varje år omkommer mellan 50-100 cyklister, mopedister och MC-förare. Ett vanligt skäl är kollision med motorfordon och orsaken bakom olyckorna är ofta bristande uppmärksamhet, från båda håll. För att uppmärksamma bilister på de oskyddade trafikanterna och minska antalet olyckor så drar Motormännen, tillsammans med Sveriges MotorCyklister, igång kampanjen #ThinkBikes.

Genom att dela ut två miljoner små klisterdekaler, i form av en varningstriangel med en cykel och en motorcykel, ska organisationerna bidra till att få ner antalet olyckor bland oskyddade trafikanter. Dekalerna skickas direkt hem till 185 000 familjemedlemmar och delas även ut i samband med olika aktiviteter runt om i landet. Dekalerna ska sättas på instrumentpanelen i bilen eller på någon annan plats där föraren påminns om att titta extra noga efter oskyddade trafikanter.

– Bristande uppmärksamhet är orsaken bakom många olyckor och en ökad medvetenhet skulle minska olyckstalen. Detta är en mycket enkel idé som otvivelaktigt kommer att rädda liv om det används i en bred utsträckning, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Även om bilister fortfarande överlägset är den trafikantgrupp där flest omkommer har antalet allvarligt skadade cyklister sedan 2011 överstigit antalet allvarligt skadade bilister och gapet ökar. Samtidigt saknas till stor del planerade åtgärder för att få ner det stora antalet skadade oskyddade trafikanter.

– Detta är en väldigt viktig fråga för oss eftersom det handlar om liv – och i 25 procent av dödsfallen på vägarna så är det människor på två hjul som dör. Om det vore säkrare för cyklister att vistas i trafiken så skulle ännu fler cykla, och fler på cykel skulle få många positiva effekter för samhället, säger Erik Kjellin.

Varannan motorcyklist som dödas i trafiken gör det i kollision med ett annat fordon. Det finns många faktorer som orsakar olyckorna; motorcyklisterna själva och vägmiljöns utformning, men ofta beror olyckorna på att andra trafikanter inte uppmärksammat motorcyklisterna.

– Vi motorcyklister vill inte skadas i trafiken! Nästan hälften av alla olyckor med motorcyklister är kollisioner där bilister råkar köra på motorcyklisterna. Som en förklaring hörs ofta kommentaren ”jag såg inte motorcykeln”, säger Jesper Christensen, generalsekreterare på Sveriges MotorCyklister.

Förhoppningen med dekalerna är att förare ska titta en extra gång i backspeglarna och tänka på att både motorcyklister och cyklister snabbt kan dyka upp på oväntade ställen. Samtidigt är det viktigt att både cyklister och MC-förare är medvetna om att de kan vara svåra att upptäcka för bilförare.

Think bikes har även Cykelfrämjandets stöd och ordförande Lars Strömgren ser mycket positivt på kampanjen.