Nu är det dags för regeringen att ta beslut om att tillfälligt slopa trängselskatten i Stockholm och Göteborg.

Vi behöver alla möjlighet att ta oss fram på ett säkert sätt i städerna genom att gå, cykla och ta bilen för att undvika att bli smittade och smitta andra. Detta gäller i synnerhet alla dem som inte kan jobba hemifrån.

– Nu behövs extraordinära åtgärder. Alla de som sliter i vården, skolorna, service och i omsorgen, måste kunna ta sig till och från jobbet på ett säkert sätt om inte samhället ska stanna, säger Caroline Drabe, vd, Riksförbundet M Sverige. Vi uppmanar därför regeringen att snarast slopa trängselskatten.

Under de senaste dagarna har situationen i kollektivtrafiken i Stockholm varit katastrofal, med trängsel i fulla bussar och tunnelbanetåg.

– I detta läge blir det ännu mer tydligt hur viktig bilen är för att man ska kunna ta sig till jobbet utan risk, säger Caroline Drabe.