Den 3 september 1967 genomfördes den största trafikreformen i Sveriges historia: Högertrafikomläggningen. Motormännen var en av de drivande krafterna bakom förändringen – av trafiksäkerhetsskäl.

I början av 1950-talet ökade antalet omkomna och skadade på vägarna. Inför den folkomröstningen som hölls 1955, bildade Motormännen tillsammans med övriga svenska motororganisationer Kommittén för högertrafikfolket. Argumenten var bland annat en allt viktigare internationell trafik och att de vänsterstyrda bilarna var bättre lämpade för högertrafik. Bland Motormännens medlemmar var 80 procent för en trafikomläggning.

Trots att åtta av tio väljare röstade nej till högertrafik i folkomröstningen beslutade riksdagen åtta år senare att högertrafik skulle införas. Det motiverades med att trafikolyckorna befarades öka och att kostnaden för trafikreformen skulle öka för varje år.

Söndagen den 3 september 1967 klockan 05.00 skedde omläggningen efter en massiv informationskampanj. Alla kanaler nyttjades: tidningar, radio, affischer, dörrknackning, broschyrer och tv. Motormännen gav ämnet stort utrymme och tog bland annat fram boken ”Att köra till höger”.

Den 3 september 1967 sände Sveriges Melodiradio ”Högertrafikvaka” med C-G Hammarlund. Bisittare var Lasse Skiöld från Statens högertrafikkommission och kommunikationsminister Olof Palme. Ett generellt trafikförbud rådde i hela landet från klockan 01.00. Cyklar, taxi, bussar i linjetrafik, spårvagnar och andra undantagna fordon skulle stå still 04.50 för att sedan köra över till höger sida av vägen och invänta femslaget. Andra trafikanter fick vänta till klockan 06.00.

Högertrafikomläggningen gav omedelbar effekt – olyckstrenden bröts. Under september och oktober 1967 halverades antalet omkomna jämfört med 1966.

Söndagen den 3 september firas 50-årsdagen genom att Kungsgatan i Stockholm stängs av mellan 04.30 och 05.00. Inbjudna fordon parkerar på vänster sida från 04.30 och byter till högertrafik 05.00. Arrangör är Automobilhistoriska klubben.