EU beslutade i förra veckan om höjda minimikrav för säkerhetssystem i alla nya bilar med start 2022. Bland annat ska det finnas fler förarassistansfunktioner och förberedelse för alkolås. För konsumenter innebär de höjda kraven bättre produkter, om än till något högre priser. 

Men funktionaliteten behöver bli bättre än vad den är idag. Regnrusk eller snöslask kan göra att sensorer inte fungerar på rätt sätt och kamerasystem klarar inte att läsa av vägmarkeringar på snötäckta vägar. En bil kan trots denna teknik inte uppmärksamma föraren på alla faror hela tiden. Den som kör behöver fortfarande ha full kontroll på allt som händer i och omkring bilen.

– Det kan innebära en falsk trygghet att tro att bilen hanterar alla riskmoment. Det kan snarare inverka negativt på trafiksäkerheten, säger Carl-Erik Stjernvall, tekniska expert på Riksförbundet M Sverige. 

Dessutom är säkra bilar bara en av flera faktorer som krävs för att uppnå nollvisionen. Ifall tekniken i fordonet fallerar måste bilföraren kunna hantera situationen och om olyckan trots detta blir ett faktum måste även vägens utformning vara förlåtande. Flera av de avancerade systemen i fordonen är beroende av tydliga vägmarkeringar, vilket kan ställa ännu högre krav på vår infrastruktur.

– Oavsett bilens teknik kommer behovet av säkra vägar och säkra förare vara minst lika stort som det är idag, säger Carl-Erik Stjernvall.

Samtidigt kan tekniken skapa nya möjligheter för bilägare att spara pengar. De som väljer att koppla in ett alkolås kan få bättre förutsättningar att spara pengar på sin försäkringspremie. Redan idag har vissa försäkringsbolag rabatter på en del fordon med exempelvis nödbromsfunktionalitet, vilket inte bara minskar risken för personskador utan även reducerar bilens reparationsbehov.