Allt fler biltillverkare beordras av myndigheter i olika länder att åtgärda utsläpp som kraftigt överskrider gällande lagkrav. I Sverige har konsumenterna som i god tro köpt vad de trodde var en miljöbil, fått kalla handen och övergetts av myndigheterna. Detta är en helt obegriplig hantering i ett land med visionen att gå före och värna om tuffa klimat- och luftkvalitetsmål. Det är helt avgörande att Transportstyrelsen omgående tar tag i problemen.

Dieselskandalen breder ut sig. Bluffen är synad. De verkliga utsläppen från de så kallade snåla dieselbilarna har förts fram i ljuset. Enligt beslut som togs av myndigheterna i Tyskland och Österrike i somras, beordras tillverkarna att åtgärda utsläppen på nästan sex miljoner bilar i dessa länder. Nu, med facit i hand, varför agerade inte svenska myndigheter då och varför har de fortfarande inte gjort något? Transportstyrelsen verkar ha drabbats av den värsta törnrosasömnen i mannaminne.

Det ligger nära till hands att anta att byråkratin har satt käppar i hjulet. Motormännen menar att myndigheten har ett mycket tydligt ansvar. Transportstyrelsen tvingas visserligen, precis som myndigheter i andra länder, att godta EU-gemensamma godkännanden för bilar. Men så snart bilarna rullar på det nationella vägnätet måste övervakning ske av att kraven följs. Här har myndigheten gett sig själv tolkningsföreträde, och menar att den inte har det ansvaret.

Nu måste regeringen kliva fram och peka med hela handen. Regeringen har klart uttalat att Sverige ska vara världens första fossiloberoende nation. Det kommer inte att ske om inte alla hjälps åt. Det är med bestörtning och förvåning vi tvingas konstatera att Transportstyrelsen helt enkelt inte är med på banan. Vill Transportstyrelsen gå till historien som den myndighet som såg till att Sverige missade sitt miljömål?

När Volkswagens utsläppsfusk, som omfattade 226 000 bilar i Sverige, blev känt förra året, blev Transportstyrelsen totalt handlingsförlamad. Hanteringen av de drabbade bilarna överläts helt sonika till bilimportören utan att någon som helst uppföljning skedde. Det kan inte kallas för något annat än en skandal att ett företag som har sålt bilar med helt okända utsläppsnivåer vid verklig körning, tilläts hantera problemet på egen hand utan någon som helst insyn från ansvarig myndighet. Volkswagen hävdade att bilarna skulle åtgärdas vid ordinarie service samt att bilarna var säkra att köra med. Transportstyrelsen svalde resonemanget utan vidare eftertanke.

Att Transportstyrelsen inte ens har mod att ta tag i problem kopplade till tidernas största utsläppsskandal är alarmerande. Detta är uppenbara problem som många av våra grannländer valt att hantera annorlunda. I Sverige har bristen på handling istället visat på ett systemfel som inte kan tillåtas passera obemärkt. Biltillverkarna måste ställas till svars av myndigheterna!

Det finns även fler skäl för att Transportstyrelsen måste ta en mer aktiv roll i frågan. Orsaken är EU. Utländska biltillverkare är nämligen inte ensamma om att på ett kreativt sätt ha utnyttjat alla marginaler i labbtesterna. Flera bilmodeller från svenska Volvo visar samma höga kväveoxidutsläpp.

EU har dragit frågan så långt att en formell anmälan har upprättats kring hur Fiat har kunnat få sina bilar godkända. Och då är det inte tillverkaren som har ställts till svars. Den Europeiska kommissionen har anmält Italien och dess myndigheter, som anklagas för att inte göra tillräckligt för att komma tillrätta med problemen. Vad händer när, och inte om, Transportstyrelsen tvingas lägga alla kort på bordet och försvara sin totala brist på åtgärder?

EU har satt tydliga krav på vilka gränsvärden som gäller för de olika avgasklasserna. Även nya bilmodeller har i ett flertal oberoende tester visat sig släppa ut 1012 gånger mer kväveoxid än tillåtet. Många länder tar dessa uppgifter på största allvar och kräver att biltillverkarna kommer tillrätta med utsläppen.

Motormännen har gång på gång kritiserat Transportstyrelsen för att inget händer i utsläppsfrågan. Det gäller inte bara brutna löften om att bevaka Volkswagens återkallelse, utan också sveket mot Sveriges bilister genom att vilja införa miljözoner istället för att ställa krav på tillverkarna. Förslaget om miljözoner lägger kostnaden för dieselskandalen direkt på konsumenterna och detta redan inom några år, 2020.

Sveriges bilägare och konsumenter har rätt att få felaktiga utsläpp åtgärdade kostnadsfritt av tillverkaren. Denna grupp står för ett stort skatteunderlag i förhållande till sina kostnader, och bilen är för många det dyraste inköpet näst efter boendet. Det blir en enorm frustration, och för de flesta en ren omöjlighet, att tvingas köpa ny bil.

Den som inte har råd med en utsläppsfri bil kommer inte att ges plats i det samhälle som våra egna folkvalda politiker planerar från och med 2020. Myndigheter och politiker måste ställa relevanta krav på biltillverkare och bilimportörer, och låta Sverige vara det föregångsland som de säger att vi ska vara.

Innovationskraften når även den nya höjder. Biltillverkarna tvingas förbättra avgasreningen för att ens ha en chans att finnas kvar på marknaden. Mercedes, Audi och Renault aviserar om frivilliga” åtgärder för nästan fyra miljoner bilar i desperata försök att undkomma mer drastiska myndighetskrav. Och i vissa länder tvingar myndigheter biltillverkarna att erbjuda bonusar motsvarande tiotusentals kronor som incitament för att byta ut en gammal bil mot en ny. Ett klassiskt exempel på hur moroten blir ett långt mer effektivt verktyg än den piska som miljözoner utgör.

Motormännen kräver nu att regeringen ser till att Transportstyrelsen skyndsamt tar ansvar och ställer tvingande krav på åtgärder från biltillverkarna. Det är inte bara bilägarna som drabbas av utsläppen, det drabbar alla invånare genom att luftkvaliteten försämras med alla de hälsoproblem som blir konsekvenserna av detta.

Sveriges bilister kan inte vänta längre! Med myndigheternas goda minne är konsumentskyddet helt satt ur spel. Nästa år är det val och svenska politiker kommer att stå till svars inför väljarna. Vem vill då medge att man ingenting gjort?

Fredrik Daveby
Vd, Motormännens riksförbund

(Artikeln publicerad i DN 25 september 2017. Läs hela artikeln här.)