Det är intressant att läsa hur Jan R Andersson (M) och Maria Malmer Stenergard (M) ondgör sig över hur regeringen straffar bilägarna med höjda drivmedelsskatter. Vad de inte nämner är de 2 miljarder som regeringen också vill dra in med nya och höjda skatter på alla bilar.

Det nya skattesystemet brukar kallas bonus-malus och skulle till en början innebära en rejäl bonus till dem som köper klimatsmart bil och en hög registreringsskatt för dem som köper utsläppsstinn bil. Regeringen förslag blev istället i princip oförändrad bonus men höjd skatt, för alla, även för dem som redan äger en bil. Överuttaget på befintliga bilar blir totalt cirka 1,5 miljarder kronor per år.

Nu skulle Jan R Andersson och Maria Malmer Stenegard kunna kräva av sina egna partikamrater och kollegorna i alliansen att dessa höjda skatter tas med bland de skatter som de inte accepterar. Men det har man inte gjort, istället pressade man regeringen på en flygskatt som skulle ha inneburit 80 kr på en inrikesbiljett. Hur tänkte alliansen här? Sveriges bilägare betalar redan dubbelt upp i skatter och avgifter till staten, jämfört med kostnaderna för utsläpp, vägar, olyckor och skador.

Motormännen har under året envetet protesterat mot den nya bilskatten. Höjd skatt på befintliga fordon kommer inte att leda till att Sveriges bilister ställer om till miljömässigt bättre fordon i den takt som behövs, det är rejäla morötter som krävs, inte fler snärtar med skattepiskan mot dem som gjort det bästa valet utifrån de förutsättningar som gällde då.

Motormännen anser att omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta går för långsamt. Det behövs kraftfullare incitament för att välja de bästa alternativen när man byter bil. Några av våra förslag är att införa teknikneutrala långsiktiga skattefördelar till alla som väljer att köra mer klimatsmart och att behålla den femåriga skattebefrielsen.

Fredrik Daveby, vd Motormännens riksförbund

Mats Sigelfeldt, ordförande Motormännens lokalklubb Kalmar/Öland