SLUTREPLIK. Det är häpnadsväckande att en biltillverkare ska slippa ta ansvar för sin produkt. Med kraftigt ökade kostnader och sviktande produktansvar kvarstår frågan – vem vågar köpa en gasbil idag? undrar Heléne Lilja och Carl-Erik Stjernvall, Motormännens Riksförbund.

I våra kontakter med bilägare är trenden tydlig – allt fler vill sälja sin gasbil och de som hade tänkt köpa en har ändrat sig när de hör talas om kostnaden för extra kontroller av bilens gastankar.

I två repliker på vårt debattinlägg har nu Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF) och Energigas Sverige ställt sig mycket positiva till de nya besiktningsreglerna. De hävdar båda att ansvaret att se till att gastankarna är i dugligt skick ligger på bilägarna och inte på biltillverkarna. Det är häpnadsväckande att en tillverkare inte ska anses vara ansvarig för den produkt denne sätter på marknaden och att ägare till en gasbil inte skulle omfattas av produktsäkerhetslagstiftningen.

Verkstadsbranschen har ett egenintresse i att dels tjäna pengar på utförda kontroller, dels minimera risken för att bilar kommer in till verkstäderna med läckande system. Branschen borde kanske själva omfattas av starkare regelverk, så som i exempelvis Tyskland? Läckande metan stiger uppåt, särskilt anpassade verkstadslokaler borde därför vara ett krav för att få jobba med gasbilar. Med tanke på den oro SFVF ger uttryck för, vore det inte en bättre idé att jobba för en säker arbetsmiljö för de egna medlemmarna?

För att Sverige ska nå upp till sina klimatmål, måste fordonsflottan förnyas. Det är vi alla överens om men vägen dit är inte självklar för bilägaren. Det är lätt att hänvisa till att det går att byta ut fossila drivmedel och istället köra på HVO, etanol eller biogas men det krävs ofta ett bilbyte innan det blir möjligt. En utgift som för branschen kan verka obetydlig förstärker den redan utbredda skepsisen och osäkerheten, den ger lägre andrahandsvärde för de bilar som ändå säljs och leder till ökad export till länder där bilarna är billigare att hålla i drift. Exempel på det ser vi redan i dag – den knappa bonuspengen på 10 000 kronor försvinner snabbt ut ur landet.

Transportstyrelsen duckar som vanligt för debatten. Det är närmast en skandal att myndigheten inte vågar redogöra för hur branschens önskemål kommit att bli lag. Vi förutsätter att bilisternas röst hörs igenom bruset i branschen och når fram till myndighetens öron, inför den översyn som sägs vara på gång. För med kraftigt ökade kostnader och biltillverkarens sviktande produktansvar är frågan – vem vågar köpa en gasbil idag?

Heléne Lilja, kommunikationschef, Motormännens Riksförbund

Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert, Motormännens Riksförbund