En skrivtävling för elever på fordons- och transportprogrammet.

M Sverige ger ut tidningen Motor, en av Sveriges största biltidningar med allt från konsumenttester av bilar och tillbehör till resereportage och granskande journalistik av frågor som berör bilismen. I tidningen diskuterar vi ofta dagens situation för motorintresserad ungdom och den framtid som de som är unga i dag kommer att möta.

Men vi talar alltför sällan med ungdomar eller låter deras röst höras – det vill vi nu ändra på.

Vinnaren arvoderas med 3 000 kronor

Ung Motorjournalist är en skrivtävling för elever på fordons- och transportprogrammet, där det vinnande bidraget publiceras i tidningen Motor. Dessutom arvoderas vinnaren med 3 000 kronor och en värdecheck på 500 kronor i vår webbutik. Ytterligare två finalister får värdecheckar på 500 kronor.

För att delta i tävlingen ska man skriva en journalistisk text på temat: Fordon och transporter i framtiden.

Tävlingsbidraget kan ha formen av ett reportage, ett personporträtt eller en debattartikel, ska innehålla minst ett citat och förutom text så ska man bifoga minst en bild eller illustration som man gjort eller tagit själv. Texten ska vara mellan 3 000 och 4 000 tecken inklusive blanksteg.

Som lärare kan man låta tävlingen bli en del av undervisningen, men den är också öppen utanför undervisningen för skrivsugna ungdomar.

Sista inlämningsdag för bidrag till tävlingen är måndagen den 8 maj.

Bidrag mejlas till: ungmotorjournalist@msverige.se 

Här nedanför kan du läsa mer om Ung Motorjournalist, eller hämta hela informationsmaterialet här.

Riksförbundet M Sverige är en partipolitiskt oberoende och medlemsfinansierad konsumentorganisation för alla som behöver bilen för arbete och fritid. Riksförbundet arbetar för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet. M Sverige står bakom ambitionen om en fossiloberoende fordonsflotta, och arbetar för att omställningen ska gå så fort som möjligt och på ett sätt som är hanterbart för konsumenterna.

M Sverige ger också ut tidningen Motor, en av Sveriges största biltidningar med allt från konsumenttester av bilar och tillbehör till resereportage och granskande journalistik av frågor som berör bilismen. I tidningen diskuterar vi ofta dagens situation för motorintresserad ungdom och den framtid som de som är unga i dag kommer att möta.

Men vi talar alltför sällan med ungdomar eller låter deras röst höras – det vill vi nu ändra på.

Ung Motorjournalist är en skrivtävling för elever på fordons- och transportprogrammet, där det vinnande bidraget publiceras i tidningen Motor och digitalt på msverige.se. Dessutom arvoderas vinnaren med 3 000 kronor och en värdecheck på 500 kronor i vår webbutik: butik.msverige.se Ytterligare två finalister får värdecheckar på 500 kronor.

Som lärare kan du låta skrivtävlingen bli en del av undervisningen.

 • I det centrala innehållet för Samhällskunskap 1a1 återfinns frågor om medborgares möjlighet att påverka, mediekunskap, arbetsmarknad och privatekonomi samt källkritik och olika presentationsformer.
 • I Svenska 1 återfinns i det centrala innehållet skriftlig framställning och textbearbetning, citat- och referatteknik, källkritik och upphovsrätt vid olika typer av publicering.

Elever som tycker om att uttrycka sig i text och bild är också välkomna att delta i skrivtävlingen Ung Motorjournalist även om det inte ingår i den lärarledda undervisningen.

Elever kan om de vill arbeta tillsammans med ett bidrag, men i tävlingen kommer det att räknas som ett enskilt bidrag. Ett vinnande bidrag belönas som vore det en upphovsperson.

Sista inlämningsdag för tävlingsbidrag är måndagen den 8 maj.

Tema för skrivtävling är: Fordon och transporter i framtiden.

För den som vill läsa om hur man skriver journalistiska texter kan vi rekommendera Mediekompass skrivarskola och deras Publicistguiden: mediekompass.se/skrivarskola

Där finns information om pressetik, källkritik, de journalistiska frågorna man vill besvara (vad, var, när, hur och varför?), hur man väljer vinkel på sin text och hur man skriver som en journalist.

Regler och information för skrivtävlingen Ung Motorjournalist

 • Tävlingen är öppen för alla elever som läser gymnasiets fordons- och transportprogram.
 • Tävlingsbidragen ska vara journalistiska texter och därmed uppfylla de medie- och yrkesetiska reglerna som gäller för journalister.
 • Texterna kan ha formen av ett reportage, ett personporträtt eller en debattartikel.
 • Tema för skrivtävling är: Fordon och transporter i framtiden. Förslag på frågeställningar:
  • Hur förändrar elektrifieringen verkstädernas förutsättningar?
  • Kan entreprenadmaskiner göras klimatsmartare?
  • Vilka utmaningar står transportsektorn inför?
  • Är laddbart lösningen, eller finns andra alternativ?
  • Hur ser framtiden ut för motorsporten?
  • Eller annan valfri frågeställning inom temat som skribenten vill lyfta.

Tävlingsbidragen ska innehålla:

 • Rubrik
 • Ingress
 • Brödtext
  • Brödtexten ska ha ett omfång om 3 000–4 000 tecken inklusive blanksteg.
 • Texten ska innehålla minst ett citat eller referat av en namngiven person som skribenten själv har intervjuat i ett samtal, mejlkorrespondens eller på annat sätt som gör denne till en förstahandskälla. Citeringar ska utföras korrekt.
  • Ex: ”Vi behöver både elbilar och bränslecellsfordon”, säger Björn Wickman på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
 • Till bidragen ska bifogas minst en bild (foto eller illustration) som bidragsgivaren själv har skapat. Bilden ska ha bildtext och bildbyline (namn på upphovspersonen).
 • Faktauppgifter och påståenden ska styrkas med källhänvisning i text och/eller fotnot.
  • Ex: Samtidigt har det blivit allt svårare att hitta entreprenörer som vill arbeta med snöröjning på vägarna, enligt M Sveriges Tony Gunnarsson i tidningen Motor 1/23.
 • Kontaktuppgifter: namn, mejladress och telefonnummer till den tävlande.
 • En porträttbild på den tävlande, utöver bilden som hör till artikeln.
 • Information om vilken skola och program den tävlande går på.

Inlämning av tävlingsbidrag

 • Bidraget ska sparas i ett textredigeringsprogram som Word eller liknande.
 • Döp dokumentet enligt: Ung Motorjournalist Förnamn Efternamn.
 • Bilder ska vara högupplösta (cirka 5 megabyte).
  Döp bilder enligt: Ung Motorjournalist Förnamn Efternamn. Numrera bilderna.
 • Lägg text och bilder i en mapp.
  Döp mappen enligt: Ung Motorjournalist Förnamn Efternamn.
 • Mejla mappen till ungmotorjournalist@msverige.se.
  I mejlets ämnesrad anges: Ung Motorjournalist Förnamn Efternamn.

Sista inlämningsdag

 • Sista inlämningsdag för tävlingsbidrag är måndagen den 8 maj.

Juryn för Ung Motorjournalist

 • Personal från Riksförbundet M Sverige och tidningen Motor bedömer bidragen. Juryn tittar bland annat på:
  • Hur relevant för temat och intressant ämnesvalet är.
  • Textens uppbyggnad och hur väl den lockar till läsning,
  • Hur källor har behandlats och redovisats, samt att citat och referat hanterats korrekt.
  • Bildernas kvalitet och relevans för artikeln.
  • Språklig korrekthet.

Upphovsrätt och publicering

 • För alla tävlingsbidrag gäller att skribenten/fotografen har upphovsrätt till sitt material. Riksförbundet M Sverige och tidningen Motor har dock i och med att materialet skickats in rätten att publicera det i olika kanaler. Detta gäller för alla inskickade bidrag och publicering kan ske utan ersättning till upphovspersonen.
 • Insända bidrag kan komma att redigeras före publicering.

Vinnare av Ung Motorjournalist

 • Tre finalister kommer att utses som vardera får en värdecheck på 500 kronor för valfria varor ur M Sveriges webbutik: msverige.se
 • Av finalisterna kommer en vinnare att utses. Vinnarens bidrag publiceras i tidningen Motor och bidragslämnaren arvoderas med 3 000 kronor av M Sverige.
 • För belopp under 10 000 kronor ska Riksförbundet M Sverige inte betala skatt eller egenavgifter, men lämna inkomstuppgift till Skatteverket. Om vinnaren tjänar över 22 208 kronor på skatteåret, ansvarar denna själv för skatt och egenavgifter.
 • Finalister och vinnare kontaktas av M Sverige före eventuell publicering.