Valberedningen utses av kongressen på en period om två år. Den föreslår kandidater till förbundsstyrelsen som sedan kongressen beslutar om. Valberedningen består av fem ledamöter samt ersättare.

Valberedning 2022-2024

Ordförande

Charlie Magnusson, Stockholm
E-post: charlie.magnusson@hotmail.com
Tfn: 0730-27 64 00

Vice ordförande:

Dan Åberg
E-post: dan.aberg@vgregion.se
Tfn: 070-962 33 07

Ledamöter

Anita Holmberg, Löddeköpinge
E-post: anita.holmberg46@gmail.com
Tfn: 073-377 57 50

Arne Ekstrand
E-post: arne.ekstrand@gmail.com
Tfn: 070-839 77 11

Pia Johansson
E-post: pia.031477479@telia.com
Tfn: 070-536 48 34

Suppleanter

Clas Blomberg, Västerås
E-post: motormannenvastmanland@gmail.com
Tfn: 070-814 11 14

Hans Ivar Gjersvold
E-post: hansivar@gjersvold.se
Tfn: 070-536 48 34

Bernice Korsman
E-post: bernice.korsman@tjelvar.org
Tfn: 070-523 56 48

Revisorer

KPMG AB (omval på 2 år)

Birger Tellmann (nyval på 2 år)
E-post: birger.tellmann@live.se

Ulla-Britt Hagström (omval på 2 år)
E-post: ullabritt.hagstrom@telia.com

Revisorssuppleanter

KPMG AB (omval på 2 år)

David Altefur (nyval på 2 år)

Lena Nordenmark (nyval på 2 pr)