Valberedningen utses av kongressen på en period om två år. Den föreslår kandidater till förbundsstyrelsen som sedan kongressen beslutar om. Valberedningen består av fem ledamöter samt ersättare.

Valberedning 2019–2020

Ordförande

Göran Erickson, Visby
E-post: respons.visby@telia.com
Tfn: 070–267 58 53, 0498–21 11 80

Ledamöter

Anita Holmberg, Löddeköpinge
E-post: anita.holmberg46@gmail.com
Tfn: 073-377 57 50

Tomas Koepke, Värmdö
E-post: tomas@koepke.se
Tfn: 070-763 13 63

Ann-Charlotte Bålman, Gävle
E-post: lotta_baalman@hotmail.com
Tfn: 070–370 01 10

Pia Johansson
E-post: pia.031477479@telia.com
Tfn: 070-536 48 34

Suppleanter

Eija Lauronen, Björkvik
E-post: eija.lauronen@kholm.visit.se
Tfn: 0150-34 01 89, 070-580 19 46

Clas Blomberg, Västerås
E-post: motormannenvastmanland@gmail.com
Tfn: 070-814 11 14

Revisorer

KPMG AB (omval på 2 år)

Niklas Thorslund (nyval på 2 år)
E-post: niklas.thorslund@nobina.se

Ulla-Britt Hagström (nyval på 2 år)
E-post: ullabritt.hagstrom@telia.com

Revisorssuppleanter

KPMG AB (omval på 2 år)

Lennart Sjödell (nyval på 2 år)