Valberedningen utses av kongressen på en period om två år. Den föreslår kandidater till förbundsstyrelsen som sedan kongressen beslutar om. Valberedningen består av fem ledamöter samt ersättare.

Valberedning 2020–2022

Ordförande

Charlie Magnusson, Stockholm
E-post: charlie.magnusson@hotmail.com
Tfn: 0730-27 64 00

Anita Holmberg, Löddeköpinge
E-post: anita.holmberg46@gmail.com
Tfn: 073-377 57 50

Dan Åberg
E-post: dan.aberg@vgregion.se
Tfn: 070-962 33 07

Arne Ekstrand
E-post: arne.ekstrand@gmail.com
Tfn: 070-839 77 11

Hans Ivar Gjersvold
E-post: hansivar@gjersvold.se
Tfn: 070-536 48 34

Suppleanter

Pia Johansson
E-post: pia.031477479@telia.com
Tfn: 070-536 48 34

Clas Blomberg, Västerås
E-post: motormannenvastmanland@gmail.com
Tfn: 070-814 11 14

Bernice Korsman
E-post: bernice.korsman@tjelvar.org
Tfn: 070-523 56 48

Revisorer

KPMG AB (omval på 2 år)

Birger Tellmann (nyval på 2 år)
E-post: birger.tellmann@live.se

Ulla-Britt Hagström (omval på 2 år)
E-post: ullabritt.hagstrom@telia.com

Revisorssuppleanter

KPMG AB (omval på 2 år)

David Altefur (nyval på 2 år)

Lena Nordenmark (nyval på 2 pr)