Riksförbundet M Sverige (tidigare Motormännen) är en obunden konsumentorganisation för landets bilister i frågor som rör möjligheten att transportera sig ekonomiskt och trafiksäkert, med hög framkomlighet på ett miljömässigt bra sätt.

M Sverige för sina medlemmars talan genom att påverka politiker, samhälle och näringsliv i dessa frågor.

M Sverige erbjuder kunskap, tjänster, service och aktiviteter som gör att medlemmarna upplever påtaglig nytta och glädje med sitt medlemskap.

Stadgar för Riksförbundet M Sverige