Riksförbundet M Sveriges ordinarie kongress äger rum den 24–25 maj 2024.