Motormännens kongress 2018 tog ställning till mer än 60 motioner och många andra frågor. En ny styrelse valdes.

I vår kongressbok kan du läsa underlaget till kongressen – alla motioner och propositioner.

Här kan du läsa protokollet från kongressen.

Kongressboken 2018 innehåller bland annat:

  • Preliminärt program
  • Förslag till föredragningslista
  • Arbetsordning för kongressen
  • Årsberättelse 2016–2017

Kongressen tog två uttalanden:

Fler poliser i trafiken
Motormännen kräver: Utred konsekvenserna av miljözoner i kommunerna

Motion 3 HVO diesel
Kongressen beslutade:           
att anse motionen besvarad med tillägget Motormännen fortsätter sitt arbete mot en fossiloberoende fordonsflotta.

Motion 7 El- och hybridbilars miljöpåverkan
Kongressen beslutade:           
att bifalla att-satserna ett och två, samt att i övrigt anse motionen besvarad

Motion 8 Beskattning av bilismen
Kongressen beslutade:           
att bifalla motionen

Motion 9 Besiktning av A-traktorer
Kongressen beslutade:           
att bifalla motionen

Motion 14 Krav på lastbilar på vintervägar
Kongressen beslutade:           
att bifalla motionen

Motion 21 Objektiva mått och gränsvärden för varningsskyltning
Kongressen beslutade:           
att bifalla motionen

Motion 24 Felanvändning av blinkers och behovet av omedelbara viten
Kongressen beslutade:           
att anse motionen besvarad med tillägget att blinkerskampanj ska vara prioriterat vid verksamhetsplanering för kommande år. 

Motion 25 Uppnå god hållbar trafikmiljö
Kongressen beslutade:           
att bifalla motionen

Motion 31 Personbilars synlighet samt Motion 32 Släckta bakljus på bilar av nyare modell
Kongressen beslutade:           
att anse motion 31 besvarad
att bifalla motion 32 med förtydligandet att Motormännen bör verka för ett nationellt undantag med krav på tänt bakljus även vid dagsljus.

Motion 34 Lagändring, flytta bil från privat mark
Kongressen beslutade:           
att anse motionen besvarad med tillägget att uppdra åt förbundsstyrelsen att arbeta för att förkorta den tid fordonet inte får flyttas från det som gäller idag, vilket är tidigast om en månad.

Motion 37 Upphävande av cyklisters särställning i trafiksystemet
Kongressen beslutade:           
att bifalla motionen

Motion 42 Maktdelning för effektivare vägtrafikmyndigheter
Kongressen beslutade:           

att bifalla motionen

Motion 43 Krav på ekonomisk kalkyl innan hastigheter sänks på väg
Kongressen beslutade:           
att anse motionen besvarad
samt skicka frågan vidare till förbundsstyrelsen för att ha med i de fortsätta övervägandena i frågan

Motion 44 Vår medlemstidning Motor kan bli en starkare lobbyist
Kongressen beslutade:           
att bifalla motionen

Motion 45 Reflektera mera
Kongressen beslutade:           
att bifalla motionen

Motion 46 Ta bort möjligheten att införa förbud mot dubbdäck
Kongressen beslutade:           
att bifalla motionen

Motion 54 Försämrad klubb- och medlemsinformation
Kongressen beslutade:            
att bifalla motionen

Motion 55 Fordonsrabatter
Kongressen beslutade:           
att bifalla motionen

Motormännens nya styrelse:  Rad 1 bakifrån: Rolf Tufvesson, Sten-Olov Altin och Billy Bergåker. Rad 2: Leif Björklund, ordförande Ulf Blomgren och förste vice ordförande Leif Eriksson. Rad 3: Birgitta Karstensson och andre vice ordförande Maria Plass. Rad 4: Carolina Drabe och Elin Hiller.
Motormännens nya styrelse: Rad 1 bakifrån: Rolf Tufvesson, Sten-Olov Altin och Billy Bergåker. Rad 2: Leif Björklund, ordförande Ulf Blomgren och förste vice ordförande Leif Eriksson. Rad 3: Birgitta Karstensson och andre vice ordförande Maria Plass. Rad 4: Carolina Drabe och Elin Hiller.
Kongress 2018
Kongress 2018
Stf VD Christer B. Andersson när han berättade om Motormännens framtidsplaner.
Stf VD Christer B. Andersson när han berättade om Motormännens framtidsplaner.
Astrid Linder, forskningschef på VTI, talade på temat trafiksäkerhet och prevention av whiplashskador.
Astrid Linder, forskningschef på VTI, talade på temat trafiksäkerhet och prevention av whiplashskador.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth talade på kongressen. Här med ordförande Ulf Blomgren.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth talade på kongressen. Här med ordförande Ulf Blomgren.
Omröstning
Omröstning

På kongressen sammanfattade vi förbundets verksamhet under de två senaste åren i filmen nedan, se film på förbundets kanal på YouTube här.