21-22 april är det dags för Motormännens kongress 2018 – förbundets högsta beslutande organ.

Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen Motormännens verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker även till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna på en period om fyra år – 2019 är det dags för val till kongressen igen. 2018 väljs endast ny styrelse och valberedning.

Ta chansen att vara med och påverka på Motormännens kongress!