När 1980-tal blev 90-tal gick vi in i en ekonomisk kris.

När fastighetsbubblan sedan sprack i början av 1990-talet, mitt under en internationell lågkonjunktur, följde ett antal svåra år. Krisen skulle komma att påverka landet under många år framöver.

"Yuppienallen" slog igenom. Foto: Ur Ericssons arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria
Mobiler, moderna tider och miljöfrågan

Men trots lågkonjunkturen fortsatte en spirande teknikutveckling. World wide web hade lanserats 1990 och i hemmen fanns nu parabolantenner, vhs-bandspelare, tv-spel, kom­mersiella tv-kanaler och hemdatorer. Mobiltelefonerna slog igenom i mitten av 1990-talet, då även miljöfrågan ökade i betydelse.

För bilisterna var hastighetsfrågan ovanligt het i början av 1990-talet. Skulle det vara 90 eller 110 km/h på landets motorvägar? Det landade i 110 km/h efter agerande av Motormännen.

Efter mycket debatt fick vi 110 km/h på motorväg. Foto: Gunnar Hansson

Trots framgången föranledde fallande medlemssiffror att organisationen vid ett strategimöte i oktober 1991 kände sig manad att slipa på sin affärsidé och målgrupp. Ur anteckningarna från mötet går att läsa:

Motormännen skall ... erbjuda klart definierade bilistgrupper kvalificerad hjälp, rådgivning och service … vidare skall M hävda personbilisternas intresse och verka för en ökad förståelse för bilen i samhället.
Anti-momskampanjen 1994. Foto: Kalle Riggare

Samma år inrättade Motormännen ett 020-nummer för att svara på frågor från medlemmar och personalen som bemannade telefonerna fick snabbt fullt upp. Året därpå bolagiserades tre av Motormännens affärsområden: testverksamheten, resebyrån och förlaget. Nu skulle verksamheten renodlas för största möjliga medlemsnytta.

Vill du läsa mer?

Du har just läst en nedkortad version av en artikel ur M Sveriges Jubileumsbok. Vill du läsa mer om bilismens och M Sveriges historia så kan du beställa boken här nedanför. Lös gärna vårt historiequiz också.

Testa dina kunskaper med våra quiz om M:s och bilismens historia!