1973 var ett händelserikt år, både i Sverige och i övriga världen. I Chile ägde en militärkupp rum då president Salvador Allende störtades av militären under ledning av general Augusto Pinochet.

M hade testcenter runt om i landet.
M hade testcenter runt om i landet.

I Sverige briserade IB-affären då journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou publicerade ett reportage om ett okänt svenskt underrättelseorgan, Informationsbyrån IB.

Norrmalmstorgsdramat och Stockholmssyndromet

Än mer dramatiskt blev det den 23 augusti då Jan-Erik Olsson tog fyra personer som gisslan på Kreditbanken vid Norrmalmstorg i Stockholm. Efter fem dagar avslutades det som kom att kallas Norrmalmstorgsdramat.

Det här var också året då de flesta svenska arbetare kunde räkna med 40 timmars arbetsvecka. Vi fick även Åmanlagarna som senare blev kända som lagen om anställningsskydd, LAS. Den 15 september 1973 avled kung Gustaf VI Adolf och efterträddes på tronen av sonsonen Carl XVI Gustaf.

Oljekrisen drabbade bilisterna

En oljekris drabbade världen vid den här tiden. Bensin ransonerades och Motormännen startade ”Operation samåkning” där M-kontoren skulle para ihop resenärer för gemensamma bilresor. Till följd av krisen krävde Motormännen ett antal lättnader för bilisterna, bland annat rättvisare ransoner, parkeringslättnader och enklare regler för bilprovningen.

M hade talat för bältesanvändande i 20 år innan det blev lag.
M hade talat för bältesanvändande i 20 år innan det blev lag.
M arbetar för ökad trafiksäkerhet

Motormännen drev också andra frågor under denna tid, som skyldighet för fotgängare att använda reflexer eller tänd lykta när de gick på en väg i mörker. Man föreslog införande av särskilda körkort för motorcykel och drev kampanj om rullbälten i alla bilar. 1974 antogs så bilbälteslagen av riksdagen.

Vill du läsa mer?

Du har just läst en nedkortad version av en artikel ur M Sveriges Jubileumsbok. Vill du läsa mer om bilismens och M Sveriges historia så kan du beställa boken här nedanför. Lös gärna vårt historiequiz också.

Testa dina kunskaper med våra quiz om M:s och bilismens historia!