Den 1 september 1939 marscherade tyska trupper in i Polen. Två dagar senare förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland och ett nytt världskrig hade startat.

Hästdragen bil från 1939.

Sveriges statsminister Per Albin Hansson slog snabbt fast regeringens primära mål: Att hålla Sverige utanför kriget. Men det pågående kriget påverkade trots detta det mesta i samhället.

Gengasen var klumpig, smutsig och ineffektiv

Statens livsmedelskommission började i oktober 1939 dela ut ransoneringskort för bland annat bensin. Som ersättning kom gengas att tillverkas.

Alrik Johansson med gengasbil 1939. Foto: Falbygdens museum.
Kontroll och expediering av bensinkort.

Före andra världskrigets utbrott hade Motormännens medlemstal växt lavinartat. Hela 30 000 medlemmar fanns registrerade 1939. När vågorna efter andra världskriget väl började lägga sig kunde bensinbilarna åter tas i bruk och inställningen till bilen och bilismen blev oåterhållsamt positiv.

Antalet bilar i Sverige växte snabbt

Sverige blev det land i Europa som hade det snabbast växande antalet bilar per invånare. Nu blev det snarare det övriga samhället som fick anpassa sig efter bilen i stället för tvärtom.

Vill du läsa mer?

Du har just läst en nedkortad version av en artikel ur M Sveriges Jubileumsbok. Vill du läsa mer om bilismens och M Sveriges historia så kan du beställa boken här nedanför. Lös gärna vårt historiequiz också.

Testa dina kunskaper med våra quiz om M:s och bilismens historia!