M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Kontaktperson:

Lennart Johansson
070-6238560
lennart-b-johansson@hotmail.com

Biträds av:

Kurt Kaiser
kurt.kaiser@telia.com

Sune Simonsson
sunebuss@gmail.com

M Sverige avdelning Kronobergs med kontaktperson Lennart Johansson (till vänster) som biträds av Sune Simonsson och Kurt Kaiser.
M Sverige avdelning Kronobergs med kontaktperson Lennart Johansson (till vänster) som biträds av Sune Simonsson och Kurt Kaiser.

Aktiviteter 2024

25 augusti: Helgasjörallyt

Precis som förra året är vi en av utställarna på Helgasjörallyt som körs för 49:e året i följd i området sydväst Helgasjön.
Kom och träffa oss vid Evedal.
Välkomna!

 

Vi vill bli fler i Avdelning Kronoberg

Nu har vi i Riksförbundet M Sverige avdelning Kronoberg haft verksamhet nästan ett och ett halvt år och har hunnit med att ha tre medlemsträffar. Den första hade vi på Scandic och fick lyssna till ett intressant föredrag från Trafikpolisen, det andra var ett mycket inspirerande studiebesök hos Atracco AB och det tredje var ett informationsmöte med föredrag från Växjö kommun och Växjö Nya Trafikskola. Vi i avdelningen har också ställt ut på Helgasjörallyt, deltagit i viltvarning- och reflexkampanj och dessutom genomfört trafiksäkerhetsundersökningar där vi har mätt hastighet vid förskolor och skolor.

Vi vill gärna bli fler aktiva i avdelningen som hjälper till med medlemsträffar och trafiksäkerhetsundersökningar. Nu i slutet av maj ska vi mäta hastighet vid förskolor och skolor och kan gärna vara fler som är ute och mäter. Tveka inte att höra er om ni vill vara med och hjälpa till eller har förslag på intressanta studiebesök och föredrag.

 

 

Aktiviteter 2023

Oktober: Medlemserbjudande hos Växjö nya Trafikskola

I oktober 2023 bjöd vi i Riksförbundet M Sverige i Kronoberg in till en medlemskväll. Vi gästades då av Anel Dedic från Växjö nya trafikskola som berättade om nyheter i körkortsfrågor, rondellkörning och svarade på frågor. Som medlem i M Sveriges erbjuds vi nu en unik möjlighet att ”renovera” körkortet. Många av oss kan med åren bli bekväma när vi kör och kanske inte riktigt känner till nya trafikskyltar och ändrade trafikregler. Du som har haft körkort i mer än 10 år erbjuds en gratis körlektion hos Växjö Nya Trafikskola då du också har möjlighet att ställa frågor.

Om du är intresserad av att nyttja det här medlemserbjudandet så kontakta Växjö Nya Trafikskola på 0470-453 50 eller info@vaxjonya.se. Du kan också besöka trafikskolan på Kronobergsgatan 14 i Växjö. Glöm inte att säga att du är medlem i Riksförbundet M Sverige.

4 novmber: Medlemmar Lennart Johansson och Sune Simonsson från Avdelning Kronoberg delade ut viltremsor och reflexer i köpcentret Samarkand i Växjö.  Det var många besökare i köpcentret och allra helst reflexerna hade en strykande åtgång.
4 novmber: Lennart Johansson och Sune Simonsson från Avdelning Kronoberg delade ut viltremsor och reflexer i köpcentret Samarkand i Växjö. Det var många besökare i köpcentret och allra helst reflexerna hade en strykande åtgång.

24 oktober: Medlemskväll med Växjö kommun och Växjö nya Trafikskola

Per-Olof Löfberg från Växjö kommun berättade om biltrafik, gator, vägar planerade vägbyggen och olycksdrabbade vägkorsningar  i Växjö med omnejd. Därefter informerade Anel Dedic från Växjö Nya Trafikskola om nyheter i körkortsfrågor, rondellkörning, körning med släp och vikter i samband med det och svarade på många olika frågor. Vi informerade också om resultatet, både i Kronoberg och riket, av de olika trafiksäkerhetsundersökningar som till exempel hastighet utanför skolor och förskolor, som har gjorts under året.
Stort TACK till Atracco för lånet av konferensrummet och gott kaffe!

24 oktober: Medlemskväll med Växjö kommun och Växjö nya Trafikskola
24 oktober: Medlemskväll med Växjö kommun och Växjö nya Trafikskola

27 augusti: Helgasjörallyt

Vi deltog med en monter under Helgasjörallyt den 27 augusti.Sedan mitten av 70-talet arrangeras Helgasjörallyt av Wexiö Motorveteraner, ett årligt återkommande event som lockar många motorentusiaster och andra intresserade.

I årets rally, det 48:e i ordning, deltog drygt 1 00 fordon med årsmodell från 1922 till 1993 årsmodell och ca 2 000 besökare kom och tittade.

Rallyrundan gick sydost om Växjö och var ca 80 km.

Under Helgasjörallyt delades det ut många priser och utmärkelser. Bland annat så utsåg tävlingskommittén bästa annons i programbladet och priset tilldelades M Sverige

M Sverige Kronoberg fanns på plats hela dagen vid Evedal och träffade många som var intresserade av M Sverige och trafiksäkerhetsfrågor.

På bilden ser vi hur rallychef Maggan Johansson överlämnar diplom till Sune Simonsson M Sverige Kronoberg

Under Helgasjörallyt delades det ut många priser och utmärkelser. Bland annat så utsåg tävlingskommittén bästa annons i programbladet och priset tilldelades M Sverige.  Läs mer om Helgasjörallyt

12 april: Medlemsmöte och studiebesök hos Atracco AB

Den 12 april kom 25 intresserade medlemmar till ett studiebesök på Atracco AB vilka är ledande i Norden inom miljövänlig bildemontering och försäljning av bildelar över internet. I Växjö finns också lackeringsverkstad, skadeverkstad och försäljning av begagnade bilar. 

Anläggningen är på ca 6000 kvadratmeter och är toppmodern. Under våren kommer det att monteras solpaneler på taket och planen är att verksamheten kommer att bli självförsörjande på el. 

Medlemsmöte hos Atracco AB i Växjö: Vi togs emot av VD Daniel Fransson och platschef Niklas Johannesson som berättade om verksamheten, visade oss runt på anläggningen och svarade på frågor.
Medlemsmöte hos Atracco AB i Växjö: Vi togs emot av VD Daniel Fransson och platschef Niklas Johannesson som berättade om verksamheten, visade oss runt på anläggningen och svarade på frågor.
Medlemsmöte hos Atracco AB i Växjö: Bilar i väntan på demontering
Medlemsmöte hos Atracco AB i Växjö: Bilar i väntan på demontering

31 januari: Medlemsmöte på Scandic

25 medlemmar från Kronoberg kom till Scandic i Växjö och fick först information om vad som är på gång inom Riksförbundet. Därefter berättade Stefan Ingö, gruppchef för Trafikpolisen, tillsammans med en kollega från inspektörsgruppen om Trafikpolisens viktiga uppdrag. Eventuellt finns det en möjlighet för aktiva i avdelning Kronoberg att utföra vissa uppdrag åt Trafikpolisen. 

Medlemsmöte tisdag 31 januari: ett efterlängtat medlemsmöte i Växjö med ett mycket intressant föredrag av trafikpolisen.
Medlemsmöte tisdag 31 januari: ett efterlängtat medlemsmöte i Växjö med ett mycket intressant föredrag av trafikpolisen.

Uppstart av ny avdelning i Kronoberg

Tidigare fanns en mycket aktiv klubb i Växjö som genomförde många studiebesök, deltog i vägombudsverksamhet och utfärdade IKK. Tyvärr så avvecklades klubben 2005.

Inför medlemsmötet den 31 januari 2023 så genomfördes under hösten 2022 en medlemsenkät med möjlighet att lyfta fram viktiga trafiksäkerhetsfrågor på riks, - region- och lokal nivå samt ge förslag på aktiviteter och föredrag som man som medlem gärna är med på. Många hade svarat trafikpolisen, därav kvällens information. 

Efter mötet stannade några intresserade medlemmar kvar och enades om att planera för en ny aktivitet i mitten av april. Det finns ett intresse, ett engagemang och en vilja att vara med och starta en avdelning i Kronoberg.