M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Kontaktperson:

Lennart Johansson
070-6238560
lennart-b-johansson@hotmail.com

Biträds av:

Kurt Kaiser
kurt.kaiser@telia.com

Sune Simonsson
sunebuss@gmail.com

En lokal arbetsgrupp har nu bildats med målsättning att starta en M-avdelning i Kronobergs län. Kontaktperson är Lennart Johansson (till vänster) som biträds av Sune Simonsson och Kurt Kaiser.
En lokal arbetsgrupp har nu bildats med målsättning att starta en M-avdelning i Kronobergs län. Kontaktperson är Lennart Johansson (till vänster) som biträds av Sune Simonsson och Kurt Kaiser.

Aktiviteter 2023

27 augusti: Helgasjörallyt

Vi deltog med en monter under Helgasjörallyt den 27 augusti.Sedan mitten av 70-talet arrangeras Helgasjörallyt av Wexiö Motorveteraner, ett årligt återkommande event som lockar många motorentusiaster och andra intresserade.

I årets rally, det 48:e i ordning, deltog drygt 1 00 fordon med årsmodell från 1922 till 1993 årsmodell och ca 2 000 besökare kom och tittade.

Rallyrundan gick sydost om Växjö och var ca 80 km.

Under Helgasjörallyt delades det ut många priser och utmärkelser. Bland annat så utsåg tävlingskommittén bästa annons i programbladet och priset tilldelades M Sverige

M Sverige Kronoberg fanns på plats hela dagen vid Evedal och träffade många som var intresserade av M Sverige och trafiksäkerhetsfrågor.

På bilden ser vi hur rallychef Maggan Johansson överlämnar diplom till Sune Simonsson M Sverige Kronoberg

Under Helgasjörallyt delades det ut många priser och utmärkelser. Bland annat så utsåg tävlingskommittén bästa annons i programbladet och priset tilldelades M Sverige.  Läs mer om Helgasjörallyt

12 april: Medlemsmöte och studiebesök hos Atracco AB

Den 12 april kom 25 intresserade medlemmar till ett studiebesök på Atracco AB vilka är ledande i Norden inom miljövänlig bildemontering och försäljning av bildelar över internet. I Växjö finns också lackeringsverkstad, skadeverkstad och försäljning av begagnade bilar. 

Anläggningen är på ca 6000 kvadratmeter och är toppmodern. Under våren kommer det att monteras solpaneler på taket och planen är att verksamheten kommer att bli självförsörjande på el. 

Medlemsmöte hos Atracco AB i Växjö: Vi togs emot av VD Daniel Fransson och platschef Niklas Johannesson som berättade om verksamheten, visade oss runt på anläggningen och svarade på frågor.
Medlemsmöte hos Atracco AB i Växjö: Vi togs emot av VD Daniel Fransson och platschef Niklas Johannesson som berättade om verksamheten, visade oss runt på anläggningen och svarade på frågor.
Medlemsmöte hos Atracco AB i Växjö: Bilar i väntan på demontering
Medlemsmöte hos Atracco AB i Växjö: Bilar i väntan på demontering

31 januari: Medlemsmöte på Scandic

25 medlemmar från Kronoberg kom till Scandic i Växjö och fick först information om vad som är på gång inom Riksförbundet. Därefter berättade Stefan Ingö, gruppchef för Trafikpolisen, tillsammans med en kollega från inspektörsgruppen om Trafikpolisens viktiga uppdrag. Eventuellt finns det en möjlighet för aktiva i avdelning Kronoberg att utföra vissa uppdrag åt Trafikpolisen. 

Medlemsmöte tisdag 31 januari: ett efterlängtat medlemsmöte i Växjö med ett mycket intressant föredrag av trafikpolisen.
Medlemsmöte tisdag 31 januari: ett efterlängtat medlemsmöte i Växjö med ett mycket intressant föredrag av trafikpolisen.

Uppstart av ny avdelning i Kronoberg

Tidigare fanns en mycket aktiv klubb i Växjö som genomförde många studiebesök, deltog i vägombudsverksamhet och utfärdade IKK. Tyvärr så avvecklades klubben 2005.

Inför medlemsmötet den 31 januari 2023 så genomfördes under hösten 2022 en medlemsenkät med möjlighet att lyfta fram viktiga trafiksäkerhetsfrågor på riks, - region- och lokal nivå samt ge förslag på aktiviteter och föredrag som man som medlem gärna är med på. Många hade svarat trafikpolisen, därav kvällens information. 

Efter mötet stannade några intresserade medlemmar kvar och enades om att planera för en ny aktivitet i mitten av april. Det finns ett intresse, ett engagemang och en vilja att vara med och starta en avdelning i Kronoberg.