M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Västerbotten

klubb.vasterbotten@msverige.se

Ordförande: Christer Nyberg
Laxgränd 13
904 34 UMEÅ
070-349 91 96

Vice Ordförande: Ulf Björnstig
090-12 08 34, 070-555 19 52

Sekreterare: Pär Ericson
070-254 57 64

Kassör: 
Kjell Jonsson 0935-401 19, 070-557 01 07

Ledamöter: 
Roger Strömqvist 070-216 91 48

Roger Skärfstad 070-602 92 45

Håkan Lundin 076-803 57 19, 070-549 80 91

Hans-Gunnar Lindgren 090-13 00 33, 070-690 12 44

Thomas Burström 070-582 18 54

Vägombud: 
Christer Nyberg 070-349 91 96

Har du synpunkter och frågeställningar beträffande klubbens verksamhet i länet hör av dig till Christer Nyberg ordförande i Lokalklubb Västerbotten, telefon 070-349 91 96.

Internationellt körkort

Kontakta:

Håkan Lundin

Tallparksvägen 17 B
903 54 Umeå
076-803 57 19

OBS! Swish eller kontant betalning.
Tag med ett nytaget foto för det internationella körkortet.
OBS! Ring och boka tid innan besök! 

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Du kan också beställa ditt internationella körkort direkt här

Aktiviteter 2024

15 juni: M Sverige klubb Västerbotten deltog i rekordstor veteranbilsträff 

Årets veteranbilsträff vid Olofsfors bruk, Nordmaling, firade tioårsjubileum med vack­ert väder och rekordstort antal deltagare. Åtminstone 720 fordon beräknades ha par­kerat inom utställningsområdet som var fullproppat. Uppskattningsvis flera tusen per­soner, de flesta ”bilnördar”, njöt av att i naturskön kultur/bruksmiljö kunna botanisera bland ett brett utbud av klassiska bilar i ett utmärkt arrangemang av tidningen Klassi­ker och lokala veteranbilsklubbar.

Lokalklubben i Västerbotten, M Sverige, exponerade föreningens verksamhet. En grupp ur klubbens styrelse lokaliserade sig perfekt vid en äldre busskur i vägkors­ningen, där de flesta besökare passerade, när de rörde sig genom utställnings­området. Tidningen Motor, viltvarningsremsor, plåster vid stenskott, M-pennor var populära föremål som fungerade som lockbete för vidare samtal. Därvid kunde man redogöra för M Sveriges verksamhet och informera om fördelarna med medlemskap, liksom om försäkringsverksamheten, rådgivning och rabatter. Ett flertal ”hemmasnickare” visade stort intresse för den betydande rabatten för M-medlemmar hos BYGMA (byggvaruhus som finns i hela landet) som lokalklubbens ordförande Christer Nyberg utverkat.

I tidningen Västerbottningen finns ett fint reportage från träffen på;

https://www.vasterbottningen.se/2024-06-15/jubileumsrekord-for-motortraffen-i-olofsfors-cf23b

15 juni 2024: Årets veteranbilsträff vid Olofsfors bruk.
15 juni 2024: Årets veteranbilsträff vid Olofsfors bruk.
Juni 2024: Inventering av vägars räcken och sidoutrymmen vid E4 i höjd med Djäkneboda. Styrelsemedlem Ulf Björnstig i aktion.
Juni 2024: Inventering av vägars räcken och sidoutrymmen vid E4 i höjd med Djäkneboda. Styrelsemedlem Ulf Björnstig i aktion.

 

20 februari: Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) 

Årsmöteshandlingar hittar du här:
Dagordning, Verksamhetsberättelse 2023,Aktivitetsplan 2024 Valberednings förslag
Plats: Ersmarkkyrkan, G:a Ersbodavägen 114, Umeå

 

Aktiviteter 2023

31 oktober: Dokumentation från ett av årets åtta styrelsemöten

Den siste oktober var det dags för årets sjunde styrelsemöte i Lokalklubb Västerbotten. Denna gång dokumenterades mötet av ordförande. En av punkterna som avhandlades var klubbens lyckade deltagande på Beredskapsdagen 30 september.
Möten sker på Laxgränd 13, 8:e vån med utsikt över Umeälven.

31 oktober 2023: Under styrelsemötet diskuterades att en representant från kommunen spontant kommit fram till klubbens utställningstält på Beredskapsdagen och att denne visat uppskattning för klubbens aktivitet och deltagande på plats samt att denne såg fram emot kommande samarbeten.
31 oktober 2023: Under styrelsemötet diskuterades att en representant från kommunen spontant kommit fram till klubbens utställningstält på Beredskapsdagen och visat uppskattning för såväl klubbens aktiviteter som deltagandet och att denne såg fram emot kommande samarbeten. Bra nätverkande!

Beredskapsdagen i Umeå 30 september 2023

M Sverige, klubb Västerbotten, har sedan många år medverkat i den årliga Beredskaps-dagen och så även detta år.

Den glada gruppen frivilliga som informerade, utdelade materiel om M Sverige, och försäkrings-förmedlingen, samt informerade om rabatter och möjligheterna att få Internationellt körkort utskrivet ”på dagen” om det krisar.

Bakgrund: Totalförsvaret hade i år utlyst vecka 39 till Beredskapsveckan med tema ”öva”. Länsstyrelsen i Västerbotten och Umeå Kommun avslutade veckan med ett publikt arrangemang, den så kallade Beredskapsdagen, där organisationer inom totalförsvaret och närliggande organisationer fick möjlighet att lördagen den 30 september exponera sina aktiviteter vid Skeppsbron.


Därför deltar vi på Beredskapsdagar

Syftet för M Sverige, klubb Västerbotten, har varit att exponera föreningen och dess aktiviteter, samt hur totalförsvaret kan ha nytta av föreningens kapacitet inom transportområdet – ett område av yttersta betydelse vid kriser och krig. Det har även varit av betydelse att ”nätverka” med deltagande organisationer och företag såsom exempelvis Assistancekåren, Räddningstjänsten och ambulansverksamheten, förutom med myndigheter och andra av totalförsvarets frivilligorganisationer.

Vi var tidigt på plats just vid ingången till området och nära Assistancekårens mäktiga tungbärgare, som utgjorde en betydande publikmagnet.

Vi var tidigt på plats just vid ingången till området och nära Assistancekårens mäktiga tungbärgare, som utgjorde en betydande publikmagnet. Det fanns goda möjligheter till att ”nätverka” med närliggande intresseorganisationer. Bland andra sökte Umeå Kommuns representant kontakt angående framtida samarbete inom området e-bilar/fordon och deras laddningsinfrastruktur.

Klubb Västerbottens aktiviteter på Beredskapsdagen

Klubb Västerbottens aktivitet

Den ena delen av vår aktivitet utgjordes av en presentation av M Sverige av vice ordförande Ulf Björnstig. Framställning startade ljudligt med en VTI film visande tre krocktester av A-traktorer respektive mopedbil, vilka väckte publiken. Dessa tester belyste en viktig del av skadeproblematiken med dessa fordon. Filmen kompletterade med kommentarer till vad som visades av Ulf Björnstig, som varit närvarande vid testerna. Exempelvis såg man på filmerna hur en obältad passagerares huvud, redan i 30 km/t, krossar och delvis penetrerar framrutan i en kaskad av glassplitter i en A-traktor. Förutom att det kan åtgå en kraft på ett par hundra kilopond (2000N) för att krascha en ruta så ger glassplittret, som drabbar ansikte och ögon, betydande problem för den drabbade och dennes läkare. Bakåtböjningen i halsryggen kan bädda för allvarliga halsryggskador.

Detta illustrerar hur värdefull lagskärpningen om obligatorisk bältesanvändning som nyligen tillkommit, är. Man hade också testat A-traktor i 40 km/t samt mopedbil i 40 km/t. Mopedbilar är ju så ynkliga i sin konstruktion att de torde vara livsfarliga i en krasch.

Den andra delen av klubbens engagemang bestod av information om M Sveriges aktiviteter och förmåner i avsikt att få besökarna intresserade av föreningen.

Trafiksäkerhetsövning som frågesport

H-G Lindgren genomförde en trafiksäkerhetsövning för besökare i form av en frågesport med efterföljande genomgång av resultat. De som hade godkänt resultat fick pris i form av en påse Ahlgrens bilar – ett uppskattat inslag speciellt av de yngre som ofta hade fräscha kunskaper som gav höga poäng.

Vid vår monter fanns vårt bidrag till ”tipsrunda” som utställarna gemensamt ordnat med avsikt att få deltagarna att besöka alla tält.

Vår fråga ”Vad är M Sverige för organisation?” krävde besök, ty i stort sett ingen visste svaret. Sannolikt gav vår presentation från scenen och tipsrundan en ökad ”varumärkeskännedom”. M Sverige hade skänkt en nödradio till prissamlingen.

Kjell Jonsson och Håkan Lundin informerade med liv och lust om fördelarna att vara medlem i M Sverige.

Kjell Jonsson och Håkan Lundin informerade med liv och lust om fördelarna att vara medlem i M Sverige.

Motorträff vid Olofsfors bruk 17 juni 2023

Lokalklubben Umeå/Västerbotten M Sverige, exponerade sin verksamhet i samband med den av den lokala veteranbilsklubben och tidningen Klassiker ordnade träffen. Enligt mediauppgifter deltog cirka 600 fordon, huvudsakligen från Västerbotten och Västernorrland, men också enstaka långväga gäster visade upp sig.

17 juni 2023, Motorträff Olofsfors bruk: Under dagen hade vi faktiskt två montrar, till vänster i bild var den senare vid en gammal busskur mitt i den centrala vägkorsningen. Här passerade majoriteten dagens alla besökare.  Till höger i bilden, Roger Skärfstad och Ulf Björnstig, som var tidigt på plats med en strategisk plats i skuggan där de visade upp medlemstidningen Motor och annat informationsmaterial.

Under dagen hade vi faktiskt två montrar, till vänster i bild var den senare vid en gammal busskur mitt i den centrala vägkorsningen. Här passerade majoriteten dagens alla besökare. Till höger i bilden, Roger Skärfstad och Ulf Björnstig, som var tidigt på plats med en strategisk plats i skuggan där de visade upp medlemstidningen Motor och annat informationsmaterial.

Vädret var strålande och många entusiaster njöt (svettades) i solskenet, medan man beundrade många fint renoverade fordon. Tillfälle gavs också att se lite av tidigare brukskultur, lokalt konsthantverk etc.

Några av lokalklubben M:s medlemmar exponerade sina veteranbilar och klubben informerade om M Sveriges verksamhet genom att utdela tidningen Motor, rastplatskartor, försäkringsinformation etc. samt de populära viltremsorna.

Klubben adopterade, efter förslag på deltagande damer Eleonor Skärfstad och Britt-Inger Saveman, en genial och central plats i form av en liten busskur (skugga) i den centrala vägkorsning där majoriteten av deltagarna passerade. Många var intresserade av vad vi gjorde, men framförallt var man intresserade av våra olika rabatter. För denna händiga population, verkade den för Västerbottensklubben unika och rejäla rabatten hos Bygma var mycket intressant hos många. Något komiskt blev det när vi försökte övertyga en besökare om förträffligheten med denna rabatt och han replikerade – ”tja inte så aktuellt, jag äger ett sågverk”.

De flesta hade ingen aning om vad M Sverige var för något, men sken upp och nickade instämmande, när vi förklarade att föreningen tidigare hette Motormännen.

Text och foto: Ulf Björnstig och Roger Skärfstad

22 februari 2023: Klubben gör ett studiebesök på Komatsu Forest. På bilden, en introduktion av företaget inför en intressant och upplysande rundvisning i en kliniskt ren fabrik. Komatsu Forrest har mer än 500 anställda och levererar skogsmaskiner över hela världen, anpassade för varje lands olika behov. Antalet besökare var maximerat till 30 personer och den kvoten fylldes fort. Lokalklubben tackar för besöket!
22 februari 2023: Klubben gör ett studiebesök på Komatsu Forest. På bilden, en introduktion av företaget inför en intressant och upplysande rundvisning i en kliniskt ren fabrik. Komatsu Forrest har mer än 500 anställda och levererar skogsmaskiner över hela världen, anpassade för varje lands olika behov. Antalet besökare var maximerat till 30 personer och den kvoten fylldes fort. Lokalklubben tackar för besöket!

21 februari: Årsmöte

Medlemserbjudande

Som medlem i M Sverige och Lokalklubb Västerbotten handlar du högkvalitativa byggvaror hos Bygma till 15-25 % medlemsrabatt beroende på produkt. Visa upp ditt medlemskort och ange kundnummer 601828. Endast kontant betalning. Vid större byggprojekt är du välkommen att kontakta Bygmas duktiga byggsäljare för offert.

Medlemsrabatt lokalklubb Västerbotten hos Bygma

Aktiviteter 2022

Beredskapsdagen 2022 var en del i nationella Krisberedskapsveckan. Vår klubb medverkade tillsammans med många andra organisationer, myndigheter, företag och föreningar för att visa upp sin verksamhet.

Förutom att klubben informerade om vår verksamhet hade vi frågesport  om trafikfrågor där de som svarade alla rätt fick ett pris i form av en påse Ahlgrens bilar. 

Årets tema var livsmedelsförsörjning och demokrati. Länsrådet Lars Lustig poängterade att frivilligorganisationer utgör en betydande del av krisberedskapen och i det sammanhanget kan M Sverige bidra med erfarenheter av säkra transporter och transportkapacitet.

Om vårt monter på Beredskapsdagen

Vi hade en bra plats för vårt bemannade tält med informationsmateriel om M Sverige – nära gågatan och intill våra vänner i Assistancekåren som ofta är en publikmagnet. Många aktiva medlemmar ställde upp och informerade om M Sveriges klubbaktiviteter i Västerbotten.

Vårt tält var tidigt på plats och våra röda jackor syntes tydligt. Cykelhjälmen Hövding exponerades också för att visa att M Sverige inte bara är för bilister utan omfattar all mobilitet.

Från scenen presenterade vice ordförande Ulf Björnstig klubbens verksamhet och aktiviteter, samt förmånliga rabatter.

På scenen rullade också M Sveriges/Motormännens hundraårsfilm varje timme i pauserna mellan framträdandena.

Andra utställare under dagen

Det var en välbesökt dag med information och intressanta demonstrationer med bland annat uppvisningar från Brandförsvaret som klippte upp en bil, en knarkhund som jobbade, Missing People som eftersökte försvunnen person med värmekamera etc.

Mer om Beredskapsdagen går att läsa i vk.se:
www.vk.se/2022-09-25/beredskapsdagen-i-umea-det-pratas-mer-om-sadant-nu

/Ulf Björnstig v.ordf 

Fotografi: Kjell Johansson & Ulf Björnstig

Aktiviteter 2021

23 februari: Årsmöte

september: Viltvarningskampanj  

2021: Viltvarningskampanj

Pär Ericson M-klubb Västerbotten delar ut viltremsor och informationsblad till kunder och personal på en bensinstation i Storuman måndag den 13 september.
Pär Ericson M-klubb Västerbotten delar ut viltremsor och informationsblad till kunder och personal på en bensinstation i Storuman måndag den 13 september.

2021: Intervju i P4 Radio Västerbotten 7 september - M Sverige Västerbotten gör skillnad

Lokalklubb Västerbotten har efter kontakt med Trafikverket anvisats plats för att göra en hastighetsmätning längs E4. Utifrån mätningens resultat har Trafikverket i Västerbotten varit mycket nöjda och att de har fått positiva reaktioner från "högre nivå". Utifrån detta budskap intervjuades ordförande Christer Nyberg av P4 Radio Västerbotten tisdag den 7 september.

Efter intervjun har Trafikverket meddelat att vidare åtgärder kommer och "det här måste vi ta tag i".

Den 12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september.

Här i M Sverige lokalklubb Västerbottens län bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Christer Nyberg som också är klubbens ordförande. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Västerbottens län. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Västerbottens län är du välkommen att kontakta vägombud/ordförande Christer Nyberg eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

På bilden ses Vägombud Christer Nyberg och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vägombud Christer Nyberg och årets vägombudsbil - Peugeot 3008

2020: Länets bästa rastplats Vojmån

Vägombud Christer Nyberg från lokalklubb Västerbotten monterar skylten Länets Bästa Rastplats 2020 vid Rastplats Vojmån här i Västerbottens län. Med på bilden är också Kenneth Nyberg som är skötselansvarig på rastplatsen. Rastplatserna bedöms två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet.

På bilden ses Christer Nyberg monterar skylten "Länets bästa rastplats 2020" tillsammans med skötselansvarige Kenneth Nyberg
Christer Nyberg monterar skylten "Länets bästa rastplats 2020" tillsammans med skötselansvarige Kenneth Nyberg

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Västerbotten är Christer Nyberg.

Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Västerbotten län. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

Vägombud Christer Nyberg och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008

Vägombud Christer Nyberg och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008.

Precis som föregående år kommer det att genomföras en kvalitetsmätning av grusvägar under perioden augusti-oktober. För er som har några frågor eller vill veta mer kontakta sofia.paulsson@msverige.se 072-070 72 17. 

 

Under en långtur med vägombudsbilen stannade vi och tog vår medhavda lunchmatsäck vid en scooterled i sommarskrud

Under en långtur med vägombudsbilen stannade vi och tog vår medhavda lunchmatsäck vid en scooterled i sommarskrud.

Varje år utser Riksförbundet M Sverige länets bästa rastplats. Här i Västerbotten blev det för nionde gången Tallbacken längs med E12:an utanför Vännäs.

Kjell Jonsson från M Sveriges lokalklubb monterar upp skylten "Länets bästa rastplats 2019" omgiven av representanter från Trafikverket samt skötselansvarig.

Kjell Jonsson från M Sveriges lokalklubb monterar upp skylten "Länets bästa rastplats 2019" omgiven av representanter från Trafikverket samt skötselansvarig.

 

 

Vägombuden Kjell Jonsson och Christer Nyberg på långkörning med vägkvalitetsmätning och rastplatsinventering. Här är det lunchpaus i Ammarnäs.

Vägombuden Kjell Jonsson och Christer Nyberg på långkörning med vägkvalitetsmätning och rastplatsinventering. Här är det lunchpaus i Ammarnäs.

Vi kommer bl a att delta i veteranbilsträffen i Olofsfors, lördag 15 juni från kl 10.00 samt 22 juli på Motorveckan i Lycksele, på torget i centrala Lycksele. Vid vackert väder är vi med på Veteranbilträffarna på Gamlia i Umeå, onsdagkvällar under juli-augusti. Välkomna!

2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Umeå är Kjell Jonsson. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, lokalklubb M Sverige Västerbotten, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här