M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Västerbotten

klubb.vasterbotten@msverige.se

Ordförande: Christer Nyberg
Laxgränd 13
904 34 UMEÅ
070-349 91 96

Vice Ordförande: Ulf Björnstig
090-12 08 34, 070-555 19 52

Sekreterare: Pär Ericson
070-254 57 64

Kassör: Kjell Jonsson
0935-401 19, 070-557 01 07

Ledamot: Roger Strömqvist
070-216 91 48

Ledamot: Roger Skärfstad
070-602 92 45

Ledamot: Olle Sherdin
090-508 02, 070-175 29 46

Ledamot: Håkan Lundin
076-803 57 19, 070-549 80 91

Ledamot: Hans-Gunnar Lindgren
090-13 00 33, 070-690 12 44

Vägombud: Christer Nyberg
070-349 91 96

Har du synpunkter och frågeställningar beträffande klubbens verksamhet i länet hör av dig till Christer Nyberg ordförande i Lokalklubb Västerbotten, telefon 070-349 91 96.

Internationellt körkort 

Kontakta:

Håkan Lundin

Tallparksvägen 17 B
903 54 Umeå
076-803 57 19

OBS! Swish eller kontant betalning.
Tag med ett nytaget foto för det internationella körkortet.
OBS! Ring och boka tid innan besök! 

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Du kan också beställa ditt internationella körkort direkt här

Aktiviteter 2022

 


Aktiviteter 2021

Årsmötet hölls tisdag 23 februari 2021


Viltvarningskampanj 2021

Pär Ericson M-klubb Västerbotten delar ut viltremsor och informationsblad till kunder och personal på en bensinstation i Storuman måndag den 13 september.Intervju i P4 Radio Västerbotten 7 september - M Sverige Västerbotten gör skillnad

Lokalklubb Västerbotten har efter kontakt med Trafikverket anvisats plats för att göra en hastighetsmätning längs E4. Utifrån mätningens resultat har Trafikverket i Västerbotten varit mycket nöjda och att de har fått positiva reaktioner från "högre nivå". Utifrån detta budskap intervjuades ordförande Christer Nyberg av P4 Radio Västerbotten tisdag den 7september. Efter intervjun har Trafikverket meddelat att vidare åtgärder kommer och "det här måste vi ta tag i".Vägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Västerbottens län bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Christer Nyberg som också är klubbens ordförande. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Västerbottens län. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Västerbottens län är du välkommen att kontakta vägombud/ordförande Christer Nyberg eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

På bilden ses Vägombud Christer Nyberg och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vägombud Christer Nyberg och årets vägombudsbil - Peugeot 3008


Länets Bästa Rastplats 2020 - Vojmån

Vägombud Christer Nyberg från lokalklubb Västerbotten monterar skylten Länets Bästa Rastplats 2020 vid Rastplats Vojmån här i Västerbottens län. Med på bilden är också Kenneth Nyberg som är skötselansvarig på rastplatsen. Rastplatserna bedöms två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet.

 

På bilden ses Christer Nyberg monterar skylten "Länets bästa rastplats 2020" tillsammans med skötselansvarige Kenneth Nyberg
Christer Nyberg monterar skylten "Länets bästa rastplats 2020" tillsammans med skötselansvarige Kenneth NybergUnder en långtur med vägombudsbilen stannade vi och tog vår medhavda lunchmatsäck vid en scooterled i sommarskrud

PÅ bilden ses paus vid en scooterled
Paus vid en scooterled


Vägombudssäsong 2020

På bilden ses vägombud Christer Nyberg och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008
Vägombud Christer Nyberg och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Västerbotten är Christer Nyberg.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Västerbotten län. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

Precis som föregående år kommer det att genomföras en kvalitetsmätning av grusvägar under perioden augusti-oktober. För er som har några frågor eller vill veta mer kontakta sofia.paulsson@msverige.se 072-070 72 17. 

 

 

 

Länets bästa rastplats 

Varje år utser Riksförbundet M Sverige länets bästa rastplats. Här i Västerbotten blev det för nionde gången Tallbacken längs med E12:an utanför Vännäs.
På bilden ses hur Kjell Jonsson från M Sveriges lokalklubb monterar upp skylten "Länets bästa rastplats 2019" omgiven av representanter från Trafikverket samt skötselansvarig.

På bilden ses vägombud Kjell Jonsson på lunchpaus i Ammarsnäs
Vägombuden Kjell Jonsson och Christer Nyberg på långkörning med vägkvalitetsmätning och rastplatsinventering. Här är det lunchpaus i Ammarnäs.

 

2019 års vägombudssäsong

Vi kommer bl a att delta i veteranbilsträffen i Olofsfors, lördag 15 juni från kl 10.00 samt 22 juli på Motorveckan i Lycksele, på torget i centrala Lycksele. Vid vackert väder är vi med på Veteranbilträffarna på Gamlia i Umeå, onsdagkvällar under juli-augusti. Välkomna!

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud Kjell Jonsson. 2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Umeå är Kjell Jonsson. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.