M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Klubben utfärdar internationellt körkort.

Lokalklubb Sydvästra Skåne 

klubb.sydvastraskane@msverige.se

Styrelse

Ordförande:
Ingvar Ahlström
070-7673297
ingvar.ahlstrom@hotmail.com

Vice ordförande/sekreterare:
Anita Holmberg
073-3775750
anita.holmberg46@gmail.com

Kassör:
Leif Widmark
070-3252015
leif@widmarkarna.se

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Du kan betala med betalkort. 

Kontakta:

Eva-Lena Kristoffersson

Parkgatan 24
232 31 Arlöv

072-007 21 86
internation.korkort@gmail.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Ansökningsblankett

 

Aktiviteter

Vägombudssäong 2020

årets vägombudsbil - Peugeot 3008 laddhybrid

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Skåne Sydväst är Lennart Andersson.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i sydvästra Skåne. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

Årsmöte 20 augusti

Med anledning av rådande situation avseende Covid-19 kommer årsmötet att avhållas som ett telefonmöte.
Förutom årsmötesförhandlingar ska vi besluta om nytt namn, nya normalstadgar samt datum för extra årsmöte då detta fastställs. Detta extra årsmöte blir förhoppningsvis ett fysiskt möte med studiebesök/föredrag.

Anmälan till årsmötet sker till Anita Holmberg:
anita.holmberg46@gmail.com eller 073-3775750 senast 10 augusti
Vid anmälan ges instruktion hur telefonmötet genomförs

 

Studiebesök 19 maj kl 18.00 på Donalds Bärgnings AB är inställt

Vid eventuella frågor kontakta micky1@telia.com

 

Årsmötet 24 mars är inställt! Återkommer inom kort med nytt datum.

Vid frågor kontakta Anita Holmberg anita.holmberg46@gmail.com eller telefon 073-377 57 50

 

Studiebesök

  • 28 november 2019 informerade Trafikverket om planerna för väg- järnvägsnätet i sydvästra Skåne.
  • 29 oktober 2019 genomfördes ett studiebesök på Lunds Tekniska Högskola med föredrag om framtidens bilar och motorer.

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil Mitsubishi Outlander laddhybrid och vägombud Anita Holmberg.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Skåne sydväst är Lennart Andersson, På bilden ses vägombud Anita Holmberg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.