M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Klubben utfärdar internationellt körkort.

Lokalklubb Sydvästra Skåne 

klubb.sydvastraskane@msverige.se

Styrelse:

Ordförande: Anita Holmberg
073-377 57 50
anita.holmberg46@gmail.com

Vice ordförande/kassör: Leif Widmark
070-325 20 15
leif@widmarkarna.se

Sekreterare: Lennart Andersson
073-388 03 80

 

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Du kan betala med betalkort. 

Kontakta:

Eva-Lena Kristoffersson

Parkgatan 24
232 31 Arlöv

072-007 21 86
internation.korkort@gmail.com

Du kan också beställa ditt internationella körkort direkt här

Ansökningsblankett

 

Aktiviteter 2022

Tisdag 20 september Studiebesök hos DONALDS BILBÄRGNING

Tisdag den 20 september klockan 18.00-ca 20 besöker vi ett av Skånes större bärgningsföretag. DONALDS BILBÄRGNING. Företaget är verksamt på sju orter i Skåne. Vi får information om företaget och förevisning av olika bärgningsfordon, stort som smått. Vi bjuds på fika. 

Plats: Bogesholmsvägen 15, Kävlinge. 

Anmälan, namn och telefonnummer, senast den 12 september till Lars-Åke Magnusson, micky1@telia.com 

Välkomna!

På bilden ses en av Donalds Bilbärgning fordon


Evenemang tillsammans med Carspect i Trelleborg 24 maj

Tisdag den 24 maj bjöd vi i lokalklubb Skåne sydväst in till ett medlemsmöte hos Carspect i Trelleborg.
Vi var runt 25 personer som deltog.

Efter en kort inledning om kvällens innehåll tog Peter Malmberg
från Carspect över och guidade oss lättsamt och noggrant genom en besiktning.
Det ställdes många frågor, det kom intressanta synpunkter och
det var överlag en god uppsluppen stämning.  

Efter fikapaus tog Carl-Erik Stjernvall från Riksförbundet M Sverige över. Han gjorde en presentation av den hållbara vägen mot framtidens bilism. Även här var frågorna många. Ska man hyra, abonnera, dela eller köpa? Vilka egenskaper är viktiga att hålla kontroll på. Vilken livslängd och vilka reparationskostnader ska man räkna med hos en elbil? Ska man ha räckviddsångest?  

På bilden ses hur en besiktning kan gå till på en el-bil
Här demonstreras hur en besiktning kan gå till på en el-bilLördag 14 maj elbilsmässa Nova Lund klockan 10.00-17.00

Tillsammans med lokalklubb Skåne Nordväst deltog vi på årets elbilsmässa på Nova Lund. Vi hade många intressanta samtal med besökare och utställare.

På bilden ses Knut-Arne Nilsson och Anita Holmberg från lokalklubb Skåne Sydväst samt Peter Kruse och Ingmar Nilsson från lokalklubb Skåne Nordväst
På elbilsmässan i Lund deltog Knut-Arne Nilsson och Anita Holmberg från lokalklubb Skåne Sydväst samt Peter Kruse och Ingmar Nilsson från lokalklubb Skåne Nordväst

 

Årsmötet avhölls 7 april

 Aktiviteter 2021

Årsmöte hölls onsdag 31 mars 

 

Elbilsmässa i Ystad 28 augusti och i Lund 18 september 2021 

Tillsammans med lokalklubb Skåne SV ställde vi ut på Elbilsmässan i Ystad som gick av stapeln lördag den 28 augusti. Det var den första elbilsmässan som genomfördes i Ystad men planen är att det kommer att bli en årligen återkommande aktivitet. Vi var totalt 28 utställare och mässan besöktes uppskattningsvis av ett par tusen intresserade. 

Mässan invigdes med en uppvisning av elbilen Milburn Electric från 1919 (finns på Autoseum) som körde ett varv runt hela mässområdet.

Några veckor senare var det dags för motsvarande mässa i Lund på NovaLund köpcenter. Precis som i Ystad så samarbetade vi med lokalklubb Skåne Nordväst.

Vi hade många bra samtal om oss i M Sverige och flertalet var intresserade och ville veta mer och några blev också medlemmar direkt.

Arrangörerna planerar att nästa års mässor blir 7 och 14 maj 2022.

På bilden ses Lennart Andersson, Anita Holmberg och Knut-Arne Nilsson från lokalklubb Skåne Sydväst samt Marja Mattsson från Lokalklubb Skåne NV vid elbilsmässan i Lund
På bilden ses Lennart Andersson, Anita Holmberg och Knut-Arne Nilsson från lokalklubb Skåne Sydväst samt Marja Mattsson från Lokalklubb Skåne NV vid elbilsmässan i Lund
På bilden ses ordförande Anita Holmberg tillsammans med Ingmar Nilsson och Peter Kruse från lokalklubb Skåne NV
Ordförande Anita Holmberg tillsammans med Ingmar Nilsson och Peter Kruse från lokalklubb Skåne NV
På bilden ses elbilen Milburn Electric från 1919
Elbilen Milburn Electric från 1919


Vägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Skåne Sydväst bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Lennart Andersson. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Skåne läns sydvästra delar. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Skåne Sydväst är du välkommen att kontakta vägombud Lennart Andersson, ordförande Anita Holmberg eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

På bilden ses vägombud Lennart Andersson och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vägombud Lennart Andersson och årets vägombudsbil - Peugeot 3008

Ny ordförande i klubben

Under årsmötet 20 augusti 2020 valdes Anita Holmberg till ny ordförande i klubben. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades att förre ordföranden Ingvar Ahlström fortsätter i styrelsen som vice ordförande. Samtidigt valdes Lennart Andersson till sekreterare och Leif Widmark fortsätter som klubbens kassör.

Vid årsmötet behandlades bl a frågan om nytt namn för klubben samt nya stadgar. För att detta skall bli gällande krävs att det fastställs på ett extra årsmöte.

Vägombudssäong 2020

årets vägombudsbil - Peugeot 3008 laddhybrid

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Skåne Sydväst är Lennart Andersson.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i sydvästra Skåne. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.


Rastplatsinspektion och vägkvalitetsmätningPå bilden ses rastplatsinspektion vid Bjäresjö väster om Ystad
Här är det rastplatsinspektion vid Bjäresjö väster om Ystad
På bilden ses vägombud Lennart Andersson under en vägkvalitetsmätning med Öresundsbron i bakgrunden
Vägombud Lennart Andersson under en vägkvalitetsmätning med Öresundsbron i bakgrunden

Aktiviteter 2019

Studiebesök

  • 28 november 2019 informerade Trafikverket om planerna för väg- järnvägsnätet i sydvästra Skåne.
  • 29 oktober 2019 genomfördes ett studiebesök på Lunds Tekniska Högskola med föredrag om framtidens bilar och motorer.

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil Mitsubishi Outlander laddhybrid och vägombud Anita Holmberg. 2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Skåne sydväst är Lennart Andersson, På bilden ses vägombud Anita Holmberg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.