M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Klubben utfärdar internationellt körkort.

Lokalklubb Sydvästra Skåne 

klubb.sydvastraskane@msverige.se

Styrelse

Ordförande:
Ingvar Ahlström
070-7673297
ingvar.ahlstrom@hotmail.com

Vice ordförande/sekreterare:
Anita Holmberg
073-3775750
anita.holmberg46@gmail.com

Kassör:
Leif Widmark
070-3252015
leif@widmarkarna.se

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Du kan betala med betalkort. 

Kontakta:

Eva-Lena Kristoffersson

Parkgatan 24
232 31 Arlöv

072-007 21 86
internation.korkort@gmail.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Ansökningsblankett

Tack för din röst!

Nu är valet av ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress avslutat. De nya kongressledamöterna presenteras på msverige.se i månadsskiftet januari-februari.

Aktiviteter

Årsmöte 24 mars klockan 18.00

Plats: Malmö Leasing AB, Augustenborgsgatan 26 i Malmö.

Bolaget äger samtliga fordon (1500 st) och maskiner som Malmö stad nyttjar.

Efter årsmötet bjuds det på förtäring och därefter informerar Malmö Leasing AB om sin verksamhet.

Anmälan senast 10 mars till anita.holmberg46@gmail.com eller telefon 073-3775750

 

Studiebesök

28 november 2019 informerade Trafikverket om planerna för väg- järnvägsnätet i sydvästra Skåne.

29 oktober 2019 genomfördes ett studiebesök på Lunds Tekniska Högskola med föredrag om framtidens bilar och motorer.

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil Mitsubishi Outlander laddhybrid och vägombud Anita Holmberg.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Skåne sydväst är Lennart Andersson, På bilden ses vägombud Anita Holmberg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.