M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Klubben utfärdar internationellt körkort.

Lokalklubb Sydvästra Skåne 

klubb.sydvastraskane@msverige.se

Styrelse:

Ordförande:
Anita Holmberg
073-377 57 50
anita.holmberg46@gmail.com

Vice ordförande:
Ingvar Ahlström
070-767 32 97
ingvar.ahlstrom@hotmail.com

Sekreterare:
Lennart Andersson
073-388 03 80

Kassör:
Leif Widmark
070-325 20 15
leif@widmarkarna.se

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Du kan betala med betalkort. 

Kontakta:

Eva-Lena Kristoffersson

Parkgatan 24
232 31 Arlöv

072-007 21 86
internation.korkort@gmail.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Ansökningsblankett


Vägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Skåne Sydväst bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Lennart Andersson. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Skåne läns sydvästra delar. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Skåne Sydväst är du välkommen att kontakta vägombud Lennart Andersson, ordförande Anita Holmberg eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

På bilden ses vägombud Lennart Andersson och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vägombud Lennart Andersson och årets vägombudsbil - Peugeot 3008Aktiviteter 2021

Årsmöte onsdag 31 mars klockan 19.00

Mötet kommer att avhållas som ett telefonmöte.

Anmälan till årsmötet senast 25 mars till

anita.holmberg46@gmail.com eller 073-377 57 50

När du anmäler dig så berättar vi hur telefonmötet går till.

Välkommen!

 

 

Ny ordförande i klubben

Under årsmötet 20 augusti 2020 valdes Anita Holmberg till ny ordförande i klubben. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades att förre ordföranden Ingvar Ahlström fortsätter i styrelsen som vice ordförande. Samtidigt valdes Lennart Andersson till sekreterare och Leif Widmark fortsätter som klubbens kassör.

Vid årsmötet behandlades bl a frågan om nytt namn för klubben samt nya stadgar. För att detta skall bli gällande krävs att det fastställs på ett extra årsmöte.

 

Vägombudssäong 2020

årets vägombudsbil - Peugeot 3008 laddhybrid

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Skåne Sydväst är Lennart Andersson.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i sydvästra Skåne. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.


Rastplatsinspektion och vägkvalitetsmätningPå bilden ses rastplatsinspektion vid Bjäresjö väster om Ystad
Här är det rastplatsinspektion vid Bjäresjö väster om Ystad
På bilden ses vägombud Lennart Andersson under en vägkvalitetsmätning med Öresundsbron i bakgrunden
Vägombud Lennart Andersson under en vägkvalitetsmätning med Öresundsbron i bakgrunden

Aktiviteter 2019

Studiebesök

  • 28 november 2019 informerade Trafikverket om planerna för väg- järnvägsnätet i sydvästra Skåne.
  • 29 oktober 2019 genomfördes ett studiebesök på Lunds Tekniska Högskola med föredrag om framtidens bilar och motorer.

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil Mitsubishi Outlander laddhybrid och vägombud Anita Holmberg.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Skåne sydväst är Lennart Andersson, På bilden ses vägombud Anita Holmberg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.