M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

 

Klubb Oskarshamn

klubb.oskarshamn@msverige.se
0491-502 05

Ordförande: Wilhelm Alström
Trädgårdsgatan 26, 579 40 Berga
0491-502 05, 070-687 12 72
wilhelm.alstrom@hogsby.net

Kassör/sekreterare: Gunnel Wramstig Alström
Trädgårdsgatan 26, 579 40 Berga
0491-502 05

Ledamot: Håkan Hammarsten
Trädgårdsgatan 25, 579 40 Berga
0491-590 90, 070-555 90 92
hakan.hammarsten@hogsby.net

Ledamot: Roland Waern
Orrstigen 15, 579 31 Högsby
0491-698  58, 070-520 00 63
olandwaern@live.se

Ledamot: Monika Olsberg
Bohult 220, 579 90 Berga
072-245 66 36
monika.olsberg@gmail.com

Revisor: Olle Sehammar
Backsippevägen 1 L, 579 33 Högsby
0491-208 33, 070-317 09 32
olle_sehammar@hotmail.com

Aktiviteter 2024

18 april: Ordinarie föreningsmöte

Plats: Biblioteket i HögsbyAktiviteter 2023

7 december: Extra föreningsmöte

Vid ordinarie föreningsmöte i mars 2023 beslutade mötet anta nya normalstadgar. För att de ska gälla måste beslutet formaliseras vid ett extra föreningsmöte. Vi bjuder på te och smörgås. Välkommen!

Tid: torsdag 7 december klockan 17.00
Plats: Biblioteket Högsby.

23 mars: Ordinarie föreningsmöte


Aktiviteter 2022

22 mars: Årsmöte 


Aktiviteter 2021

23 mars: Årsmöte

LOTS Lokalt trafiksäkerhetsarbete

Lokalklubb Oskarshamn representeras i kommunens lokala trafiksäkerhetsarbete (LOTS) genom ordförande tillsammans med Monika Olsberg.

Trafiksäkerhetskampanj på Bilprovningen i Oskarshamn där ordförande Wilhelm Ahlström tillsammans med Monika Olsberg delade ut viltremsor och reflexer.
Trafiksäkerhetskampanj på Bilprovningen i Oskarshamn där ordförande Wilhelm Ahlström tillsammans med Monika Olsberg delade ut viltremsor och reflexer.


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, lokalklubb M Sverige Oskarshamn, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här