M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Klubb Oskarshamn

klubb.oskarshamn@msverige.se
0491-502 05

Ordförande

Wilhelm Alström

Trädgårdsgatan 26, 579 40 Berga
0491-502 05, 070-687 12 72
wilhelm.alstrom@hogsby.net

Kassör/sekreterare

Gunnel Wramstig Alström
Trädgårdsgatan 26, 579 40 Berga
0491-502 05

Ledamöter

Håkan Hammarsten
Trädgårdsgatan 25, 579 40 Berga
0491-590 90, 070-555 90 92
hakan.hammarsten@hogsby.net

Roland Waern
Orrstigen 15, 579 31 Högsby
0491-698  58, 070-520 00 63
olandwaern@live.se

Monika Olsberg
Bohult 220, 579 90 Berga
072-245 66 36
monika.olsberg@gmail.com

Revisor

Olle Sehammar
Backsippevägen 1 L, 579 33 Högsby
0491-208 33, 070-317 09 32
olle_sehammar@hotmail.com

 

 

 

 

Aktiviteter 2021

Årsmötet hölls tisdag 23 mars 2021

 


LOTS Lokalt trafiksäkerhetsarbete

Lokalklubb Oskarshamn representeras i kommunens lokala trafiksäkerhetsarbete (LOTS) genom ordförande tillsammans med Monika Olsberg.


Vilt- och reflexkampanj

 

Kampanj på Bilprovningen i Oskarshamn där ordförande Wilhelm Ahlström tillsammans med Monika Olsberg delade ut viltremsor och reflexer.