M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Tack för din röst!

Nu är valet av ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress avslutat. De nya kongressledamöterna presenteras på msverige.se i månadsskiftet januari-februari.

Aktiviteter

Årsmöte 2020

Välkomna till årsmötet tisdag 3 mars kl. 19. 00 på Trädgårdsgatan 26 i Berga. Anmäl deltagande till Wilhelm Ahlström på telefonnummer 0491-50205. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

LOTS Lokalt trafiksäkerhetsarbete

Lokalklubb Oskarshamn representeras i kommunens lokala trafiksäkerhetsarbete (LOTS) genom ordförande tillsammans med Monika Olsberg

Klubb Oskarshamn

Klubbens e-post: klubb.oskarshamn@msverige.se
Tfn: 0491-50205

Ordförande

Wilhelm Alström

Trädgårdsgatan 26, 579 40 Berga
Tfn: 0491-50205, 070-6871272

E-post: wilhelm.ahlstrom@hogsby.net

Kassör/sekreterare

Gunnel Wramstig Alström

Trädgårdsgatan 26, 579 40 Berga

Tfn: 0491-50205

Ledamöter

Lars Svensson

Fliskärsvägen 12, 570 90 Påskallavik

Tfn: 0491-97035, 070-3460491

E-post: fak.hkc@tele2.se

Håkan Hammarsten

Trädgårdsgatan 25, 579 40 Berga

Tfn: 0491-59090, 070-5559092

E-post: hakan.hammarsten@hogsby.net

Roland Waern

Orrstigen 15, 579 31 Högsby

Tfn: 0491-69858, 070-5200063

Epost: rolandwaern@live.se

Monika Olsberg

Bohult 220, 579 90 Berga

Tfn: 072-2456636

E-post: monika.olsberg@gmail.com

Revisor

Olle Sehammar

Backsippevägen 1 L, 579 33 Högsby

Tfn: 0491-20833, 070-3170932

E-post: olle_sehammar@hotmail.com