M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Örnsköldsvik

klubb.ornskoldsvik@msverige.se

Ordförande: Oiva Kuusela
Drevstigen 30
Domsjö
0660-52782, 070-3224521
oiva.kuusela@hotmail.se

Vice ordförande: Hans-Ivar Gjersvold
070-3002989
hansivar@gjersvold.se

Sekreterare: Jani Koskola
070-3843090

Kassör: Sirpa-Liisa Ylönen
070-6252689

Internationellt körkort

Behöver du internationellt körkort. OBS! Endast kontant betalning. Tag med nytaget foto (4x5 cm) för det internationella körkortet.  

Kontakta:

Runo Gidlöf
Sjösätervägen 14
Örnsköldsvik
0660-76825, 070-632 84 17
97.nallav.18@telia.com

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Du kan också beställs ditt internationella körkort direkt här


Aktiviteter 2022

Årsmötet avhölls 1 april

 

Aktiviteter 2021


Årsmötet hölls torsdag 25 marsVägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Örnsköldsvik bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Hans-Ivar Gjersvold som också är klubbens ordförande. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i norra delarna av Västernorrlands län. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Örnsköldsvik är du välkommen att kontakta vägombud Hans-Ivar Gjersvold, ordförande Oiva Kuusela eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

 

På bilden ses vägombud Hans-Ivar Gjersvold och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vägombud Hans-Ivar Gjersvold och årets vägombudsbil - Peugeot 3008


Vägkvalitetsmätning

Under vägombudssäsongen utför vi vägombud en omfattande mätning av vägkvaliteten i Sverige. Här är vi ute på mätning i Västernorrland och tar en paus nedanför Skuleberget

På bilden ses när vägombud Jani Koskela utför vägkvalitetsmätning i trakterna runt Skuleberget
Vägombud Jani Koskela utför vägkvalitetsmätning i trakterna runt Skuleberget

Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Örnsköldsvik är Hans-Ivar Gjersvold.

Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på länets vägar. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

På bilden ses vägombud Hans-Ivar Gjersvold och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008
Vägombud Hans-Ivar Gjersvold och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008

Länets bästa rastplats

Varje år utser Riksförbundet M Sverige länets bästa rastplats. Här i Västernorrland blev det 2019 Skulebergets rastplats utmed E4 vid Skuleberget, strax norr om Docksta, invid naturum Höga Kusten. 

På bilden ses Hans-Ivar som just har satt upp skylten länets bästa rastplats 2019
Hans-Ivar har just satt upp skylten länets bästa rastplats 2019