M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Örnsköldsvik

klubb.ornskoldsvik@msverige.se

Ordförande

Oiva Kuusela
Drevstigen 30
Domsjö
0660-52782, 070-3224521
oiva.kuusela@hotmail.se

Vice ordförande

Hans-Ivar Gjersvold
070-3002989
hansivar@gjersvold.se

Sekreterare

Jani Koskola
070-3843090

Kassör

Sirpa-Liisa Ylönen
070-6252689

Internationellt körkort

Behöver du internationellt körkort. OBS! Endast kontant betalning. Tag med nytaget foto (4x5 cm) för det internationella körkortet.  

Kontakta:

Runo Gidlöf
Sjösätervägen 14
Örnsköldsvik
0660-76825, 070-632 84 17
97.nallav.18@telia.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

 

Aktiviteter 2021


Årsmöte torsdag 25 mars klockan 19.00

Plats: Cafe UH, Lasaretssgatan 9, Örnsköldsvik
Anmäl senast 18 mars till Jani Koskela på jani.koskela@gmail.com

Ta med munskydd!

Välkommen!

Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Örnsköldsvik är Hans-Ivar Gjersvold. Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på länets vägar. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

På bilden ses vägombud Hans-Ivar Gjersvold och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008
Vägombud Hans-Ivar Gjersvold och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008

Länets bästa rastplats

Varje år utser Riksförbundet M Sverige länets bästa rastplats. Här i Västernorrland blev det 2019 Skulebergets rastplats utmed E4 vid Skuleberget, strax norr om Docksta, invid naturum Höga Kusten. 

På bilden ses Hans-Ivar som just har satt upp skylten länets bästa rastplats 2019
Hans-Ivar har just satt upp skylten länets bästa rastplats 2019