M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Kristinehamn

klubb.kristinehamn@msverige.se

Ordförande: Leif Johansson
S:a Staketgatan 23a
681 51 Kristinehamn
0550-170 85, 072-212 67 62
leif.johansson54@telia.com

Vice ordförande: Håkan Larsson
Palmérsgatan 9
688 30 Storfors
070-331 65 89

Sekreterare: Rigmor Larsson
Palmérsgatan 9
688 30 Storfors
070-471 14 46

Kassör: Anders Skogemyr
Filipstadsvägen 43
681 34 Kristinehamn
0550-182 63

Internationellt körkort

Behöver du internationellt körkort?


Kontakta:
Leif Johansson                            

0550-170 85, 072-212 67 62
leif.johansson54@telia.com 

 

Här är ansökningsblankett för internationellt körkort.

Du kan också beställa ditt internationella körkort direkt här 

Aktiviteter 2024

26 mars: Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) 

Plats: Folkets hus Storfors

 

 

Aktiviteter 2023

21 mars: Årsmöte


Aktiviteter 2022

29 mars: Årsmöte

 

Aktiviteter 2021

27 april: Årsmöte

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i Kristinehamn bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 från ca 20 juni till ca 15 augusti och ansvarigt vägombud är Rigmor Larsson. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Värmland. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Kristinehamn är du välkommen att kontakta vägombud Rigmor Larsson, ordförande Leif Johansson eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

2021: Den 3 juni var vägombud från lokalklubb Kristinehamn vid Rastplats Prästbäcken och monterade skylten Länets Bästa Rastplats 2020. Rastplatserna bedöms två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet. Sylten länets bästa rastplats 2020 har spikats upp av vägombud Rigmor Larson, här tillsammans med Håkan Larsson och kommunalråd Åsa Hååkman.
2021: Den 3 juni var vägombud från lokalklubb Kristinehamn vid Rastplats Prästbäcken och monterade skylten Länets Bästa Rastplats 2020. Rastplatserna bedöms två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet. Sylten länets bästa rastplats 2020 har spikats upp av vägombud Rigmor Larson, här tillsammans med Håkan Larsson och kommunalråd Åsa Hååkman.
2020: Vägkvalitetsmätning, här vid gränsstationen i Långflon vid riksväg 62 och Klarälven vilket är en populär gränshandelsplats.
2020: Vägkvalitetsmätning, här vid gränsstationen i Långflon vid riksväg 62 och Klarälven vilket är en populär gränshandelsplats.
2020: Vägkvalitetsmätning Vägombud/klubbordförande Leif Johansson under en vägkvalitetsmätning. Här vid gränsstationen i Morokulien som är ett sex hektar stort område i Sverige vid gränsen mot Norge, vid Riksväg 61/Riksvei 2 mellan orterna Eda glasbruk i Värmland och Magnor i Innlandet fylke.
2020: Vägkvalitetsmätning Vägombud/klubbordförande Leif Johansson under en vägkvalitetsmätning. Här vid gränsstationen i Morokulien som är ett sex hektar stort område i Sverige vid gränsen mot Norge, vid Riksväg 61/Riksvei 2 mellan orterna Eda glasbruk i Värmland och Magnor i Innlandet fylke.
2020: På bilden ses Bo Strandgren, Rigmor Larsson och Håkan Larsson som är några av klubbens vägombud.2020: På bilden ses Bo Strandgren, Rigmor Larsson och Håkan Larsson som är några av klubbens vägombud.
2020: På bilden ses Bo Strandgren, Rigmor Larsson och Håkan Larsson som är några av klubbens vägombud.

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Kristinehamn är Leif Johansson.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Östra Värmlands län. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt


Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, lokalklubb M Sverige Kristinehamn, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Läs policyn här