M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Vi utfärdar internationellt körkort.

Klubb Kristinehamn

klubb.kristinehamn@msverige.se

Ordförande: Leif Johansson
S:a Staketgatan 23a
681 51 Kristinehamn
0550-170 85, 072-212 67 62
leif.johansson54@telia.com

Vice ordförande: Håkan Larsson
Palmérsgatan 9
688 30 Storfors
070-331 65 89

Sekreterare: Rigmor Larsson
Palmérsgatan 9
688 30 Storfors
070-471 14 46

Kassör: Anders Skogemyr
Filipstadsvägen 43
681 34 Kristinehamn
0550-182 63

 

Aktiviteter 2022

Årsmötet avhölls 29 mars

 

Aktiviteter 2021

Årsmötet hölls tisdag 27 april klockan 18.00


Vägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i Kristinehamn bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 från ca 20 juni till ca 15 augusti och ansvarigt vägombud är Rigmor Larsson. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Värmland. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Kristinehamn är du välkommen att kontakta vägombud Rigmor Larsson, ordförande Leif Johansson eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

 

Länets Bästa Rastplats 

Onsdag den 3 juni var vägombud från lokalklubb Kristinehamn vid Rastplats Prästbäcken och monterade skylten Länets Bästa Rastplats 2020. Rastplatserna bedöms två gånger per säsong utifrån kriterier som som t ex skötsel, städning, trygghet och trafiksäkerhet.

På plats var också SVT Värmland (inslag 3 juni), lokaltidningar och kommunstyrelsens ordförande Åsa Hååkman från Filipstads kommun.

Samtidigt har bedömning av rastplatserna under 2021 påbörjats. Bilden nedan är från inspektion av rastplats Morokulien i Eda.

På bilden ses när sylten länets bästa rastplats 2020 har spikats upp av vägombud Rigmor Larson, här tillsammans med Håkan Larsson och kommunalråd Åsa Hååkman
Sylten länets bästa rastplats 2020 har spikats upp av vägombud Rigmor Larson, här tillsammans med Håkan Larsson och kommunalråd Åsa Hååkman
På bilden ses vy över länets bästa rastplats 2020 - Prästbäcken
Länets bästa rastplats 2020 - Prästbäcken
Bedömning av rastplatsen Morokulien i Eda kommun
Bedömning av rastplatsen Morokulien i Eda kommun

Vägkvalitetsmätning

Vägombud/klubbordförande Leif Johansson under en vägkvalitetsmätning. Här vid gränsstationen i Morokulien som är ett sex hektar stort område i Sverige vid gränsen mot Norge, vid Riksväg 61/Riksvei 2 mellan orterna Eda glasbruk i Värmland och Magnor i Innlandet fylke.  

Den andra bilden är från gränsstationen i Långflon vid riksväg 62 och Klarälven och är en populär gränshandelsplats. 

På bilden ses klubbordförande Leif Johansson vid gränsstationen i Morokulien
Klubbordförande Leif Johansson vid gränsstationen i Morokulien
På bilden ses årets vägombudsbil vid gränsstationen i Långflon tillsammans med en norsk polisbil
Årets vägombudsbil vid gränsstationen i Långflon tillsammans med en norsk polisbil

Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Kristinehamn är Leif Johansson.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Östra Värmlands län. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt

På bilden ses Bo Strandgren, Rigmor Larsson och Håkan Larsson som är några av klubbens vägombud
På bilden ses Bo Strandgren, Rigmor Larsson och Håkan Larsson som är några av klubbens vägombud