M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

 

Klubb Kristinehamn

klubb.kristinehamn@msverige.se

Ordförande

Leif Johansson
S:a Staketgatan 23a
681 51 Kristinehamn
0550-170 85, 072-212 67 62
leif.johansson54@telia.com

Vice ordförande

Håkan Larsson
Palmégatan 9
688 30 Storfors
0550-602 96

Sekreterare

Rigmor Larsson
Palmégatan 9
688 30 Storfors
0550-60296

Kassör

Anders Skogemyr
Filipstadsvägen 43
681 34 Kristinehamn
0550-182 63


Internationellt körkort

Behöver du Internationellt körkort?

Kontakta

Leif Johansson                            

0550-170 85, 072-212 67 62
leif.johansson54@telia.com 

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här är ansökningsblankett för internationellt körkort.

 

Tack för din röst!

Nu är valet av ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress avslutat. De nya kongressledamöterna presenteras på msverige.se i månadsskiftet januari-februari.

Aktiviteter

Årsmöte onsdag 4 mars klockan 18.00

Plats: Bergsjö bygdegård norr om stan. 

Sedvanliga årsmöteshandlingar där vi också kommer diskutera om lokalklubbens framtid.

Vi bjuder på förtäring.