M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

 

Klubb Kristinehamn

klubb.kristinehamn@msverige.se

Ordförande

Leif Johansson
S:a Staketgatan 23a
681 51 Kristinehamn
0550-170 85, 072-212 67 62
leif.johansson54@telia.com

Vice ordförande

Håkan Larsson
Palmégatan 9
688 30 Storfors
070-331 65 89

Sekreterare

Rigmor Larsson
Palmégatan 9
688 30 Storfors
070-471 14 46

Kassör

Anders Skogemyr
Filipstadsvägen 43
681 34 Kristinehamn
0550-182 63


Internationellt körkort

Behöver du Internationellt körkort?

Kontakta

Leif Johansson                            

0550-170 85, 072-212 67 62
leif.johansson54@telia.com 

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här är ansökningsblankett för internationellt körkort.

 

Aktiviteter 2021

 

Årsmötet är flyttat till tisdag 27 april klockan 18.00

Plats: Bergsjö Bygdegård
Anmäl senast 20 april till Leif Johansson 072-212 67 62 eller
Håkan Larsson 070-331 65 89

På grund av rådande omständigheter kan mötet komma att hållas som ett telefonmöte.

Välkomna!

 Vägombudssäsong 2020

Nu har 2020 års vägombudssäsong startat. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Kristinehamn är Leif Johansson.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Östra Värmlands län. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008.

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt

På bilden ses Bo Strandgren, Rigmor Larsson och Håkan Larsson som är några av klubbens vägombud
På bilden ses Bo Strandgren, Rigmor Larsson och Håkan Larsson som är några av klubbens vägombud