M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Kontaktperson i Gävle:
Inger Ahlqvist
inger.m.ahlqvist@gmail.com

Kontaktperson i Hudiksvall:
Kent Jonelind
kent.jonelind@gmail.com
076-1484795

Kontaktperson i Gävle är Inger Ahlqvist och kontaktperson i Hudiksvall är Kent Jonelind.
Kontaktperson för Gästrikland är Inger Ahlqvist i Gävle och kontaktperson för Hälsingland är Kent Jonelind i Hudiksvall

Aktiviteter 2024

4-5 maj: M Sverige på antik- och samlarmässa

För första gången fanns vi på plats på Hudiksvalls antik- och samlarmässa. Det är ett årligt återkommande event som är mycket välbesökt.

 

22 februari: Information hos motorveteraner

Närmare 40 medlemmar hos Dellenbygdens Motorveteraner fick vid sitt årsmöte aktuell information om hur viltolyckorna ökar och hur man gör för att undvika dem. Och hur gör man om olyckan ändå är framme.

Viltolyckorna har från 2022 till 2023 ökat med 4,3 % i landet, men ökat med 15,1 % i Gävleborg. Rådjur och älgar är vanligast och utgör de största farorna. Alla fick viltvarningsremsor, reflexer och tidningen MOTOR med sig hem.

M Sverige och tio andra regionala motororganisationer har gjort ett uttalande med argument mot EU:s förslag om obligatorisk skrotning efter två år av avställda fordon. Riksdagsdebatten i december följs troligen av svenskt yttrande senare efter sommaren.

Slutligen fick veteranfordonsägarna också information om M Sveriges påverkansarbete samt rabatter och medlemsförmåner. Alla erbjöds ett introduktionsmedlemskap!

 

Den 26 februari höll Lokalklubb Gävleborg motsvarande informationsmöte för Rotarys medlemmar.

22 februari 2024: Kent Jonelind informerar bl a om viltolyckor hos Dellenbygdens Motorveteraner.  Samma föredrag hölls hos Rotary i Hudiksvall några dagar senare. Foto: DMV
22 februari 2024: Kent Jonelind informerar bl a om viltolyckor hos Dellenbygdens Motorveteraner. Samma föredrag hölls hos Rotary i Hudiksvall några dagar senare. Foto: DMV

20 februari: Medlemskväll hos Din Bil Sverige i Gävle

Drygt 20 medlemmar kom till ett mycket intressant möte hos Din Bil. Avdelningsansvarig Inger Ahlqvist hälsade välkommen och därefter berättade Sofia Paulsson från Riksförbundet M Sverige vad som är aktuellt inom förbundet, lite om avdelning Gävleborg samt om kommande kongress.

Kvällens huvudpunkt var en gedigen information av Magnus Lindmark som är platschef i Gävle. Han berättade om företaget, de olika bilmärkena och modeller med tyngdpunkt på el-bilar. Kim Ödegård och Mats Öhman, båda key account manager, gav oss en fördjupning om antal sålda elbilar, laddinfrasturktur, brist på laddstolpar och svarade på många frågor. För de som ville fanns det också möjlighet att provköra olika bilmodeller. Stort tack till Din Bil för ett väl arrangerat föredrag och för god sallad!

20 februari 2024: Inger Ahlqvist från avdelning Gävleborg samt Mats Öhman, Kim Ödegård och Magnus Lindmark från Din Bil vid en lärorik medlemskväll där klubben besökte Din Bil.
20 februari 2024: Inger Ahlqvist från avdelning Gävleborg samt Mats Öhman, Kim Ödegård och Magnus Lindmark från Din Bil vid en lärorik medlemskväll där klubben besökte Din Bil.

Aktiviteter 2023

 

Juni: Hastighetsmätning vid Idenors skola 

Varje år genomför Riksförbundet M Sverige en rikstäckande undersökning då vi mäter hastighet vid skolor. Hastighetsgränser ska följas och måste kontrolleras att de efterlevs, allra helst vid skolor där oskyddade trafikanter rör sig. M Sverige som organisation ser det som en prioriterad uppgift att kontinuerligt upprepa undersökningen för att se om, och hur, situationen har förändrats.

När undersökningen genomfördes i Hudiksvall vid Idenors skola i början av juni visade det sig att drygt 60 procent av trafikanterna körde för fort.
– Det är ju skrämmande, säger Kent Jonelind som genomförde mätningen. Läs mer i artikeln som publicerades i Hudiksvalls Tidning (webbversionen) 15 juni


18 april: Medlemsmöte med besök av trafikpolisen

Tisdagen dem 18 april hade vi i Riksförbundet M Sverige det första medlemsmötet på drygt 20 år i Gävleborg. Under vintern genomfördes en medlemsenkät där några personer anmälde intresse för att vara med och starta en verksamhet igen. I februari hade vi ett första planeringsmöte som mynnade ut i att vi enades om att bjuda in trafikpolisen i Gävleborg i kombination med en aktuell information om M Sverige

Medlemskvällen den 18 april på Scandic Väst i Gävle inleddes med information från Riksförbundet M Sverige. Därefter höll trafikpoliserna Ingvar Schön och Christian Norell en presentation om sitt arbete i Gävleborgs län. 

18 april 2023: Trafikpoliserna Ingvar Schön och Christian Norell gav en beskrivning av arbetet i länet och intresserade medlemmar hade många frågor.
18 april 2023: Trafikpoliserna Ingvar Schön och Christian Norell gav en beskrivning av arbetet i länet och intresserade medlemmar hade många frågor.