M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Kontaktperson i Gävle:
Inger Ahlqvist
inger.m.ahlqvist@gmail.com

Kontaktperson i Hudiksvall:
Kent Jonelind
kent.jonelind@gmail.com
076-1484795

Aktiviteter 2023

 

Medlemskväll hos Din Bil Sverige i Gävle 18 oktober

Mer information kommer inom kort.
Välkommen!

 

 

Hastighetsmätning vid Idenors skola juni 2023

Varje år genomför Riksförbundet M Sverige en rikstäckande undersökning då vi mäter hastighet vid skolor. Hastighetsgränser ska följas och måste kontrolleras att de efterlevs, allra helst vid skolor där oskyddade trafikanter rör sig. M Sverige som organisation ser det som en prioriterad uppgift att kontinuerligt upprepa undersökningen för att se om, och hur, situationen har förändrats.

När undersökningen genomfördes i Hudiksvall vid Idenors skola i början av juni visade det sig att drygt 60 procent av trafikanterna körde för fort.
– Det är ju skrämmande, säger Kent Jonelind som genomförde mätningen.

Här är artikeln som publicerades i Hudiksvalls Tidning (webbversionen) 15 juni

 

 

 

Kontaktpersoner Gävleborg

Kontaktperson i Gävle är Inger Ahlqvist och kontaktperson i Hudiksvall är Kent Jonelind.
Kontaktperson för Gästrikland är Inger Ahlqvist i Gävle och kontaktperson för Hälsingland är Kent Jonelind i Hudiksvall

Medlemsmöte med besök av trafikpolisen

Tisdag 18 april hade vi i Riksförbundet M Sverige det första medlemsmötet på drygt 20 år i Gävleborg. Under vintern genomfördes en medlemsenkät där några personer anmälde intresse för att vara med och starta en verksamhet igen. I februari hade vi ett första planeringsmöte som mynnade ut i att vi enades om att bjuda in trafikpolisen i Gävleborg i kombination med en aktuell information om M Sverige

Medlemskvällen den 18 april på Scandic Väst i Gävle inleddes med information från Riksförbundet M Sverige. Därefter höll trafikpoliserna Ingvar Schön och Christian Norell en presentation om sitt arbete i Gävleborgs län. 

18 april 2023: Trafikpoliserna Ingvar Schön och Christian Norell gav en beskrivning av arbetet i länet och intresserade medlemmar hade många frågor.
18 april 2023: Trafikpoliserna Ingvar Schön och Christian Norell gav en beskrivning av arbetet i länet och intresserade medlemmar hade många frågor.