Hundratals böter har delats ut till svenskar på besök i Danmark sedan nya miljöregler trädde i kraft den 1 oktober. M Sverige har informerat sina medlemmar om regeländringen, men många andra har missat det.

Sedan den 1 oktober måste dieseldrivna personbilar uppfylla minst Euro 5-kraven eller ha godkänt partikelfilter för att få köras i de miljözoner som finns i stora delar av Köpenhamn med Fredriksberg samt i Odense, Århus och Ålborg.

Uppfyller ditt fordon inte reglerna för miljözonen kommer ett böteskrav hem per post från danska Miljøstyrelsen

– Vi har informerat våra medlemmar om de nya miljöbestämmelserna i Danmark. Alla bilister har dock inte nåtts av informationen, och för många har det inneburit böter på över 2 300 svenska kronor per överträdelse, säger Katja Runestam Prinzell, bilreserådgivare på Riksförbundet M Sverige – konsumentorganisationen för Sveriges bilister.

Övervakningen i miljözonerna sker elektroniskt med ANPR-teknik. Registreringsskylten på fordonen läses av med kamera och kontrolleras mot fordonsregister för aktuellt land. Uppfyller ditt fordon inte reglerna för miljözonen kommer ett böteskrav hem per post från danska Miljøstyrelsen. För olovlig körning i miljözonerna bötfälls personbilar och lätta lastbilar med 1 500 danska kronor, medan lastbilar och bussar som körs olovligt riskerar böter på 12 500 danska kronor, närmare 20 000 svenska kronor.

– Det innebar också att de tidigare miljömärkena inte längre är i bruk och kan tas bort från rutan, förklarar Katja Runestam Prinzell.

– Det är vår förhoppning att alla svenska bilister som planerar en resa till Danmark nås av informationen om de nya miljöreglerna, säger Katja Runestam Prinzell, bilreserådgivare på Riksförbundet M Sverige.
– Det är vår förhoppning att alla svenska bilister som planerar en resa till Danmark nås av informationen om de nya miljöreglerna, säger Katja Runestam Prinzell, bilreserådgivare på Riksförbundet M Sverige.

De fordon som är registrerade som tillåtna i miljözonerna är:

  • Dieseldrivna personbilar med partikelfilter och/eller som uppfyller minst miljöklass Euro 5.
  • Last- och varubilar under 3,5 ton med partikelfilter och/eller som uppfyller minst miljöklass Euro 5.
  • Bussar, tyngre lastbilar och husbilar med partikelfilter och/eller som uppfyller minst miljöklass Euro VI.

Det finns också fordon som är tillåtna men som måste registreras särskilt, som fordon som fått partikelfilter eftermonterat och fordon med särskild dispens.

Under 2025 förväntas ytterligare krav för tillträde i de danska miljözonerna komma.

Även om din bil uppfyller miljökraven kan du vara tvungen att registrera den i förväg, missar man det riskerar man böter på 1 000 danska kronor även om fordonet uppfyller miljökraven. Registreringen görs på webbplatsen miljoezoner.dk, där man också kan läsa mer om miljözonerna.

Fordon som uppfyller miljökraven men som ändå måste registreras är:

  • Dieseldrivna personbilar som är registrerade för första gången före den 1 januari 2011.
  • Last- och varubilar under 3,5 ton som är registrerade för första gången före den 1 september 2016.
  • Bussar, tyngre lastbilar och husbilar som är registrerade för första gången före 1 januari 2015

– Inte minst inför julhandeln och resor under vinterledigheterna är det många som åker till Danmark. Det är vår förhoppning att alla svenska bilister som planerar en resa till Danmark nås av informationen om de nya miljöreglerna, säger Katja Runestam Prinzell.

Som medlem i M Sverige kan du logga in på webben och läsa mer om att resa i Danmark och andra länder.
Du hittar informationen här.

 

Foto: AleksandarGeorgiev/iStock/Getty Images Plus via Getty Images