Trots att bilägare har ett relativt starkt konsumentskydd kan oseriösa bilfirmor försöka lura konsumenten genom att neka denne vad man har rätt till, varnar Riksförbundet M Sverige för.

Bilen är hushållens största utgift efter boendet. Bilägaren har ett relativt starkt konsumentskydd och bilen omfattas därmed ofta av garantier, försäkringar och reklamationsrätt. Oseriösa bilfirmor, som pressas av ökade krav på lönsamhet, kan dock försöka lura konsumenten genom att neka denne vad man som kund har rätt till. Detta varnar nu Riksförbundet M Sverige för.

– Bilfirmor försöker neka konsumenten det man har lagstadgad rätt till, trots att de både har juridiskt regelverk och branschpraxis att rätta sig efter. Det är ett problem för många konsumenter, säger Carl-Erik Stjernvall, konsumentrådgivare på Riksförbundet M Sverige.

En vanlig fråga gäller rätten till lånebil vid en garantireparation eller vid avhjälpande av ett köprättsligt fel enligt konsumentköplagen. Idag erbjuder allt färre bilfirmor lånebil till kunderna, för att de menar att det inte krävs av dem.

Vet du dina rättigheter har du en större chans att få rätt och att spara pengar på utgifter 

Men bilägare som vet sina rättigheter har större chans att få rätt och att spara pengar på utgifter som bilverkstaden eller bilhandlaren ska vara ansvarig för.

– Kräv alltid en lånebil vid garantireparationen. Om säljaren ansvarar för felet på en vara ska avhjälpandet ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för konsumenten, så är lagen, säger Carl-Erik Stjernvall.

– Skräckexempel vi hör är att konsumenter som köpt en ny bil för hundratusentals kronor uppmanas ta bussen från verkstaden, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare M Sverige.
– Skräckexempel vi hör är att konsumenter som köpt en ny bil för hundratusentals kronor uppmanas ta bussen från verkstaden, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare M Sverige.


Samtidigt menar en del bilhandlare att det inte står explicit i lagen att de ska erbjuda någon lånebil. Det är också riktigt, men att inte kunna nyttja bilen resulterar ofta i just en väsentlig olägenhet, såsom svårigheter i att med liten tidsmarginal ta sig till och från arbete, skjutsa barn eller handla mat.

Att ersätta de dagliga bilresorna med exempelvis kollektivtrafik är bara möjligt i de fall det inte uppstår just en väsentlig olägenhet. Behöver man ta taxi måste bilhandlaren stå för det, liksom exempelvis turen till återvinningen. Det blir i nästan samtliga fall billigare för bilfirman att ordna med en lånebil. Det är alltså bilfirmans ansvar att ordna med alternativa transporter, inte konsumentens.

– Skräckexempel vi hör är att konsumenter som köpt en ny bil för hundratusentals kronor uppmanas ta bussen från verkstaden, blir instruerade att be en kompis skjutsa dem eller ta ut en hyrbil genom sin försäkring, säger Carl-Erik Stjernvall.

Det är allvarligt att aktörer i bilbranschen struntar i sina skyldigheter

Förutom en kostnadsfri lånebil, som ersättning för varan under tiden den repareras, går det att kräva ersättning för den kostnad det innebär att ta sig till och från verkstaden. Det brukar dock inte handla om några större belopp, utan man utgår ofta från sedvanlig milersättning.

Som konsument kan du däremot inte kräva ersättning för några andra kostnader än just de som uppstår med anledning av felet.

– Det är allvarligt att aktörer i bilbranschen struntar i sina skyldigheter. Det solkar ner ryktet för alla bilhandlare och gör att man som bilägare behöver vara mycket bättre påläst, säger Carl-Erik Stjernvall.

Konsumentköplagen

1 maj 2022 ersattes den tidigare konsumentköplagen med en ny. Köpte du bil fram till och med sista april 2022 gäller Konsumentköplag (1990:932), köpte du bil från och med 1 maj gäller Konsumentköplag (2022:260).

Foto: AdrianHancu/iStock Editorial / Getty Images Plus via Getty Images