Regeringen tänker fatta beslut om att förstärka bränslebytet, Sveriges viktigaste styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser, enligt ett pressmeddelande idag från regeringen. Reduktionsplikten tvingar drivmedelsleverantörer att varje år minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom att blanda i biodrivmedel. Det skapar alltså möjligheter att minska utsläppen från befintlig fordonsflotta.

– Det finns alltid stor potential i krav riktade mot drivmedelsproducenter. Bränslebytet ger oss konsumenter mer hållbara produkter. Eftersom biodrivmedel är dyrare än bensin och diesel föreslår också regeringen att den årliga BNP-indexeringen av skatt på bensin och diesel pausas fram till 2022. Det tycker vi är positivt eftersom vi länge protesterat mot indexeringen, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.

Även för branschen kan reduktionsplikten innebära positiva effekter och bland annat bidra till en stigande efterfrågan på förnybara drivmedel. Det kan innebära att fler vågar satsa på att producera dem.

– Många bilister känner att priserna på bensin och diesel periodvis är alldeles för höga. Genom att ersätta fossilt drivmedel kan utsattheten för prisvariationer på grund av osäkerheter i omvärlden eller valutakurser sänkas, säger Carl-Erik Stjernvall.

Det nya beslutet ska gälla ökade kvotnivåer i reduktionsplikten fram till 2030, och innebär nästa år en reduktionsnivå på 6 procent för bensin och 26 procent för diesel.