Omställningen av fordonsflottan är omdebatterad, och kommer så att vara under lång tid framöver. Bilen fortsätter att stå i samhällsdebattens centrum. Hämmande faktorer för omställningen är fortfarande prisbilden och laddmöjligheter.

Artikeln är en ledare av Riksförbundet M Sveriges vd Caroline Drabe ur medlemstidningen Motor nr 1 2023. 

Några förtjänar omnämnande. EU har beslutat om försäljningsstopp på nya bilar som drivs av bensin eller diesel från och med 2035. Unionen har högt ställda mål om att minska utsläppen från transportsektorn och inte minst EU-initiativet Den gröna given pekar tydligt ut elektrifieringen som vägen framåt. Även marknaden går i denna riktning: från 2030 ska bland annat Volvo och Mercedes enbart tillverka laddbara bilar.

Slopad bonus för elbilar att påverka omställningen negativt

På den internationella arenan finns åtminstone på kort sikt hämmande faktorer. Säkerhetsläget med bland annat Rysslands invasion av Ukraina, Kinas höjda tonläge i Sydkinesiska havet och återkommande nedstängningar med anledning av coronavirusets fortsatta spridning har utöver den mänskliga tragedin fått konsekvenser för industrin. Bristen på halvledare är påtaglig och har skapat problem för bilindustrin och medfört mycket långa väntetider på nya elbilar.

I Sverige vill regeringen skynda på elektrifieringen genom ny produktion och miljardsatsningar på laddstolpar. Samtidigt kommer dock den slopade bonusen för elbilar att påverka omställningen negativt.

På kommunal nivå diskuteras bilens plats i staden kopplat till bland annat utsläpp och luftföroreningar. Detta är frågor M Sverige bevakar och driver opinion om. Exempelvis kommer Stockholms stad att förbjuda andra bilar än elbilar och utsläppssnåla gasbilar i delar av innerstaden med start 2024. Detta trots mätningar som visar att luften är den renaste som uppmätts på 30 år.

Beslutet är för oss helt obegripligt. Ledningen för bland annat Göteborgs stad har skickat ut liknande signaler, men några beslut är i skrivande stund inte tagna. Med en bibehållen reduktionsplikt skulle bilens klimatpåverkan oavsett drivlina inte vara ett problem.

Många kommuner vill främja möjligheten att köra laddbara bilar, men i M Sveriges enkätundersökning svarar 3 av 4 kommuner att de har problem med utbyggnaden av laddinfrastruktur, bland annat på grund av kapacitetsbrist i elnäten. De förväntar sig också att andra aktörer ska kliva fram och stå för utbyggnaden. Ett samlat agerande på nationell, regional och kommunal nivå krävs för att nå resultat.

Vi driver ständigt på för att kostnaden för att ha tillgång till bil ska vara hanterbar

Bilen är, förutom bostaden, ofta den största investeringen ett hushåll gör, och en betydande andel av inkomsten går inte sällan till drivmedel, verkstadsbesök och försäkringar för bilen. Det har blivit dyrare att köpa bil, oavsett om du väljer en ny elbil eller begagnad dieselbil. Både el och fossila bränslen har ökat i pris och en genomsnittlig svensk familj har fått 5 000 kronor i höjda drivmedelskostnader under 2022.

M Sverige driver ständigt på för att kostnaden för att ha tillgång till bil ska vara hanterbar. Bland annat har vi, sedan Rysslands invasion av Ukraina, lämnat en rad förslag på åtgärder som skulle kunna lätta bilisternas kostnadsbörda. Dessa är till exempel slopad skatt på trafikförsäkringen, fyrdubblat glesbygdsavdrag, sänkt energiskatt och moms och tillfälligt slopade trängsel- och infrastrukturavgifter.

För M Sveriges del finns inte någon intressekonflikt mellan att värna hushållsekonomin för svenska bilister och att samtidigt underlätta elektrifieringen och omställningen av fordonsflottan. Under 100 år har vi värnat bilisternas intressen, trots en dramatisk teknisk utveckling. Vi kommer att fortsätta att representera dig som bilist, vare sig du kör bensinbil, dieselbil eller laddbart. 

Caroline Drabe
Vd
Riksförbundet M Sverige