Bland annat för att förhindra fordonsstölder ska verkstäderna från den 1 oktober kontrollera att den som beställer vissa arbeten också äger bilen.

Riksförbundet M Sverige har vid upprepade tillfällen efterfrågat och arbetat för en lagstiftning gällande tillgång till fordonsdata som säkerställer sunda konkurrensvillkor. Många av fordonstillverkarna strävar efter exklusiv kontroll över information om fordon. I den monopolsituation som uppstår när information och data ägs av och låses till biltillverkarna, riskerar icke-auktoriserade verkstäder att bli beroende av fordonstillverkarens affärsmodeller, med konsumenten som förlorare när den fria konkurrensen sätts ur spel.

Konsumenten blir förlorare när den fria konkurrensen bland verkstäder sätts ur spel

En sådan fråga rör information för bland annat stöldskydd, säkerhetssystem och andra nödvändiga koder och programvaror. Det här är information som tillverkarna vill låsa, bland annat för att förhindra fordonsstölder. Från den 1 oktober 2023 begränsas nu tillgången till sådan information för oberoende, icke-auktoriserade verkstäder.

Det är naturligtvis positivt att kontrollen över information om exempelvis stöldskydd och säkerhetssystem stärks, men som M Sverige påpekat måste samtidigt den fria marknaden och konkurrensen mellan verkstäder bevakas. Så sker nu också genom en EU-förordning (EU 2018/858), som ger oberoende verkstäder möjlighet att bli auktoriserade enligt SERMI (Security related-repair and maintenance information), och på så sätt ges tillgång till den säkerhetsklassade information från tillverkarna.

– Digitaliseringen ger fordonssektorn fantastiska möjligheter, och det är bara rättvist att både fordonstillverkare och oberoende tjänsteleverantörer har tillgång till all information, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.
– Digitaliseringen ger fordonssektorn fantastiska möjligheter, och det är bara rättvist att både fordonstillverkare och oberoende tjänsteleverantörer har tillgång till all information, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.

Det här innebär att en oberoende, icke-auktoriserad verkstad har möjlighet att ansöka om en SERMI-nyckel vilket ger dem tillgång till den säkerhetsklassade fordonsinformation de behöver. De gör sin ansökan hos något av de kontrollorgan som godkänts av Swedac, vilket granskar verkstaden och den tekniker som gjort ansökan – bland annat med avseende på god vandel. Om verkstaden godkänns får den ansökande teknikern ett SERMI-certifikat som måste förnyas var femte år.

Det stärker konkurrensen och gynnar konsumenterna

– Digitaliseringen ger fordonssektorn fantastiska möjligheter, och det är bara rättvist att både fordonstillverkare och oberoende tjänsteleverantörer har tillgång till all information. Det stärker konkurrensen och gynnar konsumenterna, vilket vi arbetat för länge, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.

Organisationen för oberoende verkstäder, Svenska Fordonsbranschen (tidigare Sveriges Fordonsverkstäders Förening – SFVF), har gått ut med information till sina medlemsföretag om hur de ska ansöka om SERMI-certifikat, och hur de ska arbeta med det.

Du som kund måste kunna identifiera dig som ägare till fordonet

Bland annat innebär det att du som kund på verkstaden i samband med arbeten som rör stöldskydd och säkerhetssystem måste kunna identifiera dig som ägare till fordonet. Verkstaden har en juridisk skyldighet att göra en sådan kontroll. Om kunden inte är densamma som ägaren till bilen – exempelvis om någon annan familjemedlem lämnar in bilen – kommer en fullmakt från ägaren krävas av verkstaden.

Alla oberoende verkstäder som är anslutna till Svenska Fordonsbranschen kommer ha tillgång till denna information och underlag för fullmakter när så behövs. M Sverige välkomnar den ökade säkerheten samtidigt som den fria konkurrensen säkras, och kommer fortsätta att bevaka frågan och efterlevnaden av kraven.

 

Foto: Zephyr18/iStock/Getty Images Plus via Getty Images